Damian Lewandowski

Seroczyn

Liderzy

Moje zainteresowanie kulturą żydowską ma początki w odkrywaniu historii mojej miejscowości – Seroczyna. Spotkanie z sąsiadem, który w barwny i zarazem autentyczny sposób potrafił opowiadać, przekazać wiele ciekawych wątków historycznych, jego pasja i chęć podzielnia się wiedzą, a także – jak to niektórzy mówią – mój „dar słuchania” sprawiły, że zaszczepiona została we mnie pasja badania historii. Jest ona ściśle związana z najbliższą okolicą i dotyczy wszystkich jej aspektów. Przejawia się w dokumentowaniu i zbieraniu wszelakich materiałów, w szczególności zdjęć, które budzą największe emocje wśród odbiorców.

Zająłem się także poszukiwaniem informacji o moim regionie w gotowych źródłach i publikacjach. Znikoma ich ilość sprawiła, że sam zacząłem pisać teksty i artykuły dla portali dokumentujących dziedzictwo żydowskie.

Zaangażowałem się w porządkowanie cmentarza żydowskiego i zabezpieczanie nagrobków, które znajdują się poza jego terenem. Do chwili obecnej udało się oczyścić teren z zalegających śmieci i zarośli. Z gronem znajomych stworzyliśmy swego rodzaju lapidarium z odzyskanych macew.

Poznawanie, opisywanie, dokumentowanie, a przede wszystkim upowszechnianie wiedzy o wspólnej polsko-żydowskiej historii daje wiele satysfakcji. Wielokrotnie udało mi się odkryć nieodkryte dotąd fakty, a czasem sprostować nieprawdziwe informacje. Dzięki tym działaniom wiele osób może zapoznać się z nieznanymi im do tej pory materiałami. Mam nadzieję, że ta praca stanie się kiedyś dla innych bodźcem do działania dla dobra wspólnego.

Działania

Współpraca przy tworzeniu tekstów o Seroczynie dla portali Kirkuty oraz Wirtualny Sztetl

Zabezpieczanie macew na terenie miejscowości oraz utworzenie z nich lapidarium na miejscowym cmentarzu żydowskim

Prowadzanie profili społecznościowych oraz stron internetowych o miejscowości

Współredagowanie kilku publikacji, w tym magazynu „Seroczyniak” oraz książki-pamiętnika

Współtworzenie wystaw o tematyce lokalnej

Damian Lewandowski

Seroczyn

kontakt:
damian.lewandowski@liderzydialogu.pl