Michał Rapta

Rabka Zdrój

Liderzy

Wszystko zaczęło się w 2005 r. od referatu na lekcję historii na temat Szkoły Dowódców Policji Bezpieczeństwa, która miała swoją siedzibę w Rabce w willi „Tereska” od 1940 do 1945 r. Wraz z kolegą z klasy Wojciechem Tuptą, pod merytoryczną opieką nauczyciela historii pana Grzegorza Moskala, zabraliśmy się do pracy. Bardzo szybko okazało się, że zdobycie materiałów na ten temat będzie trudne. Początkowo natrafialiśmy tylko na lakoniczne informacje o działalności szkoły, co skłoniło nas do poszukiwania świadków tamtych wydarzeń. W czasie poszukiwań dotarliśmy do kilku osób, które były pracownikami cywilnymi szkoły lub świadkami tragicznych zdarzeń. Tematyka referatu stawała się nam coraz bliższa. Gromadziliśmy coraz więcej materiałów. Dotarliśmy do pana Władysława Jaszczyszyna, prezesa Związku Kombatantów RP i Byłych Więźniów Politycznych w Rabce, którego bardzo zainteresowała nasza praca. Dzięki jego pomocy udostępniono nam wspomnienia i listy byłych więźniów „Tereski”, które przechowywano w archiwum związku. Pan Jaszczyszyn zaproponował nam, aby referat wysłać na konkurs „Pomóżcie nam zachować pamięć”, edycja „Młodzież”, organizowany przez Fundację Polsko-Niemieckie Pojednanie. Rozpoczęliśmy przygotowywania. Praca, którą zatytułowaliśmy „Okupacyjne sekrety willi »Tereska«”, uzyskała wyróżnienie, co skłoniło nas do obszerniejszego zajęcia się tym tematem.

16 czerwca 2006 r. wydaliśmy publikację pt. Mroczne sekrety willi „Tereska”. Zostały w niej przedstawione wydarzenia związane ze zbrodnią ludobójstwa popełnioną przez Niemców w czasie II wojny światowej na ludności polskiej i żydowskiej. 

Szkoła Dowódców Policji Bezpieczeństwa i Służby Bezpieczeństwa w Rabce była jednym z elementów hitlerowskiej machiny odpowiedzialnej za tę zbrodnię. Książka wydana dzięki pomocy sponsorów spotkała się z wielkim zainteresowaniem mieszkańców Rabki. To zmobilizowało nas do dalszej pracy i uzupełnienia publikacji o kolejne wątki okupacyjnej historii naszej miejscowości. Na prezentacji książki obecne były m.in. panie Ewa i Anna Janowskie, świadkowie tragicznych wydarzeń, jakie rozegrały się w Rabce podczas wojny. Opowiedziały nam one o wojennych losach swojej rodziny. Na podstawie ich relacji i dostarczonych nam dokumentów powstał następny rozdział książki pt. „Okaleczone drzewo”, który bezpośrednio ukazuje los ludności żydowskiej w czasie okupacji hitlerowskiej.

Dzięki uprzejmości pani Anny Janowskiej nawiązaliśmy kontakt z panem Janem Jagielskim, kierownikiem działu dokumentacji zabytków w Żydowskim Instytucie Historycznym w Warszawie. Pan Jagielski umożliwił nam dostęp do materiałów znajdujących się w archiwum ŻIH w Warszawie. Relacje świadków tam przechowywane pozwoliły wzbogacić naszą pracę o nowe fakty, wydarzenia i wyjaśnić pewne nieścisłości. Podczas pobytu w Warszawie spotkaliśmy się również z kuzynem pani Anny Janowskiej, Aleksandrem Ziemnym, który uzupełnił posiadane przez nas informacje i przekazał nam kolejne materiały. 25 listopada 2006 r. zaprezentowaliśmy książkę podczas spotkania Stowarzyszenia Dzieci Holokaustu w Krakowie. Na tym spotkaniu poznaliśmy między innymi państwa Marię i Eustachego Kruczałów z Tarnowa, których losy związane są z wydarzeniami opisanymi w naszej pracy. 

To spotkanie dostarczyło nam kolejnych ważnych informacji. Przełomem w dalszej pracy była rozmowa z panem prof. dr hab. med. Aleksandrem Skotnickim, który po przeczytaniu książki postanowił skontaktować nas z bezpośrednim świadkiem tragedii rabczańskich Żydów. Otrzymaliśmy numer telefonu do pana Marka Goldfingera. Mieszkał on w Anglii i po przeczytaniu naszej pracy postanowił udzielić nam pomocy. Wyjaśnił pewne nieścisłości, przekazał własne relacje oraz materiały ze swoich prywatnych zbiorów, między innymi archiwalne zdjęcia i dokumenty dotyczące SS-Untersturmführera Wilhelma Rosenbauma. Dowiedzieliśmy się również, że siostra pana Goldfingera, Łucja, w czasie okupacji pracowała w willi „Margrabianka”, zarekwirowanej przez Rosenbauma. Dzięki zdobytym materiałom udało nam się nie tylko usunąć pewne wątpliwości, ale także uczynić książkę o wiele bogatszą i bardziej interesującą. Jej wznowienie przedstawiało pełniejszy obraz wydarzeń, do jakich doszło na terenie Rabki i okolic podczas okupacji hitlerowskiej.

Poprawione wydanie książki ukazało się 8 marca 2008 r. dzięki zaangażowaniu i pomocy pana mgr inż. Macieja Kopytka, prezesa Zarządu Fundacji Rozwoju Regionu Rabka, i finansowemu wsparciu Fundacji Rozwoju Regionu Rabka. Książka była początkiem naszej przygody z historią Rabki. Od 19 maja 2008 r. wraz z Grzegorzem Moskalem rozpoczęliśmy tworzenie strony internetowej, na której umieszczaliśmy w formie artykułów zebrane przez nas informacje.

Do tworzenia strony i uzupełniania jej o kolejne informacje przyczyniło się wiele osób, pasjonatów i fachowców z Rabki i okolic – autorzy artykułów oraz właściciele archiwalnych pocztówek i fotografii. Z historią Rabki nierozerwalnie związana jest historia tutejszej społeczności żydowskiej – historia, której początkowo znaliśmy tylko zakończenie. Obecnie z dnia na dzień zapełniamy jej kolejne białe karty.

Ukończyłem studia techniczne na Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie na kierunku Mechatronika. Wiele czasu poświęcam grafice komputerowej oraz programowaniu. Zawodowo zajmuję się handlem.
Najwięcej czasu poświęcam na poznawanie historii Rabki i opisywanie jej na blogu www.historiarabki.blogspot.com lub w książkach i artykułach. Zdarzają się też wydarzenia i działania, w których biorę udział. Można do nich zaliczyć: odkopanie schodów do bożnicy w Rabce, spotkanie „W stronę pojednania” czy spacery pamięci w rocznicę deportacji rabczańskich Żydów do obozu zagłady w Bełżcu.

Zdobywana wiedza uczy mnie zrozumienia, poszerza światopogląd i skłania do refleksji nad własnymi wyborami. Myślę, że to, co robię, ma wpływ na inne osoby, które biorą udział w organizowanych przeze mnie wydarzeniach i zaznajamiają się z efektami moich prac.

Działania

Michał Rapta

Rabka Zdrój

kontakt: michal.rapta@liderzydialogu.pl historiarabki@gmail.com