• Co nowego

    w Forum Dialogu?

Na zaproszenie Facing History and Ourselves i dzięki wsparciu Edukacyjnej Fundacji im. prof. Romana Czerneckiego EFC Olga Kaczmarek wzięła udział w Global Summit on Facing the Violent Past w Stellenbosch w RPA, gdzie zaprezentowała program Szkoła Dialogu. Tematem konferencji zorganizowanej przez Facing History and Ourselves była rola edukacji historycznej we wspieraniu procesów pokojowych i demokratyzacji oraz wzmacnianiu relacji międzyludzkich. Prezentacja Szkoły Dialogu wzbudziła wiele pozytywnych reakcji ze strony międzynarodowej widowni.

Facing History and Ourselves to amerykańska organizacja pozarządowa, jedna z najważniejszych organizacji działających na polu edukacji na rzecz lepszego, bardziej otwartego i sprawiedliwego społeczeństwa poprzez walkę z ksenofobią, antysemityzmem i innymi formami dyskryminacji. Forum jest jej partnerem od 2012 roku.

Na zdjęciu od lewej: Igor Czernecki (przewodniczący Rady Edukacyjnej Fundacji im. prof. Romana Czerneckiego i Przyjaciel Forum), Dylan Wray (współzałożyciel Shikaya, organizacji społecznej z RPA wspierającej nauczycieli, Karen L. Murphy (dyrektorka strategii międzynarodowej w Facing History and Ourselves), Roy Hellenberg (współzałożyciel Shikaya i ekspert od edukacji w społeczeństwach postkonfliktowych) i Olga Kaczmarek (Forum Dialogu).