Łomża

Odbudowujemy więzi

Wizyta rodziny Margolis

październik 2012

Jesienią 2012 roku siedmiu członków rodziny Margolis z Chicago przybyło z wizytą do Łomży, skąd pochodzili ich dziadkowie. Cztery lata wcześniej Samantha Margolis brała udział w wizycie studyjnej w Polsce zorganizowanej przez Forum Dialogu. Pierwszy pobyt w Polsce wzbudził w niej poczucie więzi z rodzinną historią, którą chciała się podzielić z krewnymi. W 2012 roku rodzina zdecydowała się wspólnie odwiedzić absolwentów Szkoły Dialogu w Łomży.

Goście przyjęci zostali przez uczestników dwóch łomżyńskich Szkół Dialogu – Zespołu Szkół Ekonomicznych i Ogólnokształcących nr 6 w Łomży oraz III Liceum Ogólnokształcącego im. Żołnierzy Obwodu Łomżyńskiego AK. Uczniowie III Liceum przygotowali poczęstunek i prezentację zarysu dziejów Żydów łomżyńskich w języku angielskim. W ramach przygotowania do wizyty odwiedzili oni Archiwum Miejskie, gdzie znaleźli przedwojenne mapy miasta oraz cenne materiały dotyczące rodziny Margolis nieznane wcześniej gościom z Chicago. Dokumenty, dzięki pomocy pracownika Archiwum, udało się przetłumaczyć z języka rosyjskiego na polski, a następnie na język angielski. Uczniowie zadbali o to, aby je oprawić i wręczyli je gościom jako pamiątkę. Już w trakcie spotkania w szkole nawiązały się bezpośrednie, serdeczne rozmowy między gośćmi i uczniami.

Po powitaniu w szkole uczniowie zabrali rodzinę Margolis na wycieczkę po Łomży śladami jej żydowskiej społeczności. Goście otrzymali miejski przewodnik „Śladami Żydów łomżyńskich” w wersji angielskiej, stworzony i profesjonalnie wydrukowany przez uczniów przy wsparciu nauczyciela i Lidera Dialogu w Łomży, pana Marcina Mikołajczyka. Uczniowie wskazali m.in. miejsce, gdzie stała synagoga oraz ruiny cmentarza żydowskiego, na którym pochowana jest zapewne prababcia rodziny Margolis, Sara Golding. Udało im się także zlokalizować i odwiedzić miejsce, w którym mieszkał przed wyjazdem do Stanów dziadek rodziny, Saul Margolis, a także poznać nazwiska przedwojennych łomżyńskich sklepikarzy – wśród nich pradziadka rodziny Arje Lejbę Margolisa. W czasie spaceru grupa spotkała szukającą śladów swej rodziny parę z Izraela, która także dołączyła do wycieczki.

Samantha Margolis powiedziała później: „Trudno ująć w słowa jak ważny był nas ten dzień w Łomży. Nie tylko poczuliśmy ducha naszego dziadka i dawnego żydowskiego życia, ale poczuliśmy więź z przyszłością Łomży i Polski dzięki nadziei i serdeczności uczniów, którzy tamtego dnia byli naszymi nauczycielami”.