• Co nowego

    w Forum Dialogu?

Od czasu kryzysu we wzajemnych stosunkach między Polską a Izraelem z 2018 roku, Forum zintensyfikowało działania na rzecz odbudowy zaufania i dialogu między obydwoma krajami. Jedną z naszych odpowiedzi na wydarzenia z początku 2018 był start Polish/Israeli Leadership Initiative, płaszczyzny współpracy i wymiany myśli dla grupy polskich i izraelskich liderów opinii. Spotkania w ramach tego programu organizowane są naprzemiennie w Polsce i Izraelu. Po sukcesie zeszłorocznego spotkania, podczas którego polscy Przyjaciele Forum gościli Izraelczyków w Polsce, tegoroczna edycja odbyła się w Izraelu. Głównym celem było wzmocnienie więzi zadzierzgniętych w 2018 i kontynuowanie dyskusji na temat ważnych spraw w stosunkach polsko-żydowskich, a także aktualnych kwestii politycznych i społecznych w obydwu krajach. Podczas tygodniowego pobytu uczestnicy spotkali się z ekspertami, kibucnikami z kibucu Bojowników Gett, działaczami izraelskich organizacji pozarządowych, artystami i przedstawicielami władz lokalnych.

Ale przede wszystkim był to tydzień spędzony razem przez grupę wyjątkowych ludzi, dzielących wspólne wartości i wiarę w misję Forum, dla których była to kolejna okazja, by wspólnie zmierzyć się z najtrudniejszymi pytaniami.

Jedna z polskich uczestniczek tak podsumowała swoje wrażenia z wyjazdu: „Najważniejsze były dla mnie szczere i otwarte rozmowy, opowieści, emocje wyrażone bezpośrednio, a przyjęte z niezwykłą empatią, a także nawiązane relacje. Wzajemne poznanie się z izraelskimi uczestnikami programu to budowa mostów między naszymi społeczeństwami, praca z trudną przeszłością, wreszcie sposób na odzyskanie tego, co straciliśmy w połowie XX wieku”.

Darczyńcy

Program finansowany przez Friends of the Forum i Orange Polska S.A.