• Co nowego

    w Forum Dialogu?

Współorganizowana przez Forum Dialogu i Muzeum Historii Żydów Polskich POLIN międzynarodowa konferencja „Polsko-żydowskie dziedzictwo Rzeczpospolitej. Wyzwania pamięci i edukacji” okazała się wielkim sukcesem!

Przez trzy dni ponad 300 nauczycieli i edukatorów z całej Polski miało wyjątkową okazję uczestniczyć w wykładach, dyskusjach i warsztatach, porozmawiać o tym, jak mówić o polsko-żydowskiej przeszłości bez mitotwórstwa i upiększania wspólnej historii. Wśród naukowców i ekspertów, którzy wystąpili na konferencji, były przedstawicielki Forum Dialogu: wiceprezeska Zuzanna Radzik była jedną z panelistek podczas dyskusji „Jak rozumieć dziedzictwo polsko-żydowskie i czemu warto o nim rozmawiać?”. Z kolei Liderzy Dialogu Anna Włodek i Mirosław Skrzypczyk wzięli udział wraz z Młodymi Liderami Dialogu – Dominiką Panfil, Piotrem Czerniejewskim i Dawidem Gańczakiem – w panelu dyskusyjnym „Zaangażowanie społeczności lokalnej w pracę z dziedzictwem żydowskim”, który moderowała Julia Machnowska z Forum. Aneta Ceglarek, trenerka Forum, poprowadziła na bazie swoich doświadczeń z programu Szkoła Dialogu warsztat „Skomplikowana pamięć – nauczanie o Żydach na ziemiach przyłączonych do Polski w 1945 r.”, zaś Izabela Meyza warsztat „Rozmawiamy o Żydach w klasie – jak reagować na trudne sytuacje”.