• Szkoła Dialogu

    Przekraczamy granice pamięci

Zapraszamy nauczycieli szkół podstawowych (klasy 6-8) i ponadpodstawowych do udziału w seminariach, które odbędą się w Lublinie, Białymstoku, Kielcach, Łodzi i Poznaniu. Pierwsze z nich w sobotę, 14 grudnia, w stolicy województwa lubelskiego.

Punktem wyjścia do rozważań o polsko-żydowskiej historii będą wątki z filmu „Kto napisze naszą historię”, który swoją premierę miał w styczniu tego roku. Film opowiada niezwykłą historię Archiwum Ringelbluma – Podziemnego Archiwum Getta Warszawskiego. Archiwum, jedno z najważniejszych źródeł o zagładzie polskich Żydów, zostało odnalezione po wojnie i wpisane na listę UNESCO „Pamięć Świata”.

Idee tworzącej archiwum konspiracyjnej grupy Oneg Szabat przełożymy na konkretne narzędzia edukacyjne. Oddolnie pisana historia, nadająca podmiotowość zwykłym ludziom i ukazująca różnorodność ich losów będzie perspektywą, z której chcielibyśmy przyjrzeć się przedwojennej społeczności żydowskiej.

  • Jak mówić o historii i kulturze polskich Żydów z dala od utartych opowieści, a stawiając na jednostkowe, lokalne doświadczenia?
  • Jak odkrywać lokalną żydowską historię?
  • Jak budować zaangażowanie uczniów?

Seminarium będzie miało formę zajęć warsztatowych. Zaprezentujemy i wspólnie omówimy ćwiczenia możliwe do przeprowadzenia w klasie. Częścią seminarium będzie także spotkanie z Markiem Kołconem, nauczycielem z Zamościa, który od lat działa z uczniami na rzecz pamięci o Żydach ze swojego miasta. Mamy nadzieję, że będzie ono przestrzenią ciekawej dyskusji, szczerej rozmowy i wymiany doświadczeń.

Seminarium ma charakter edukacyjny, podnoszący kwalifikacje zawodowe. Każdy uczestnik otrzyma płytę z filmem „Kto napisze naszą historię” i zestaw materiałów metodycznych, jak również certyfikat uczestnictwa.

Udział w seminarium jest bezpłatny.

Po seminarium będzie możliwość wzięcia udziału w bezpłatnym oprowadzaniu kuratorskim po Ośrodku „Brama Grodzka – Teatr NN”

Miejsce: Ośrodek „Brama Grodzka – Teatr NN”, ul. Grodzka 21, Lublin

Termin: 14 grudnia 2019, 10:00-16:00

Liczba miejsc ograniczona. W celu uczestnictwa w seminarium prosimy o wypełnienie formularza zgłoszeniowego. Termin zgłoszeń do 30 listopada 2019 r.

Kolejne seminaria w Białymstoku, Kielcach, Łodzi i Poznaniu odbędą się w pierwszej połowie 2020 roku.

Organizator:

Forum Dialogu – największa i najstarsza polska organizacja pozarządowa zajmująca się dialogiem polsko-żydowskim. Od 2008 roku prowadzi program edukacyjny Szkoła Dialogu, w którym do tej pory wzięło udział ponad 360 szkół z ponad 260 miejscowości. Jego celem jest poszerzanie wiedzy na temat wielowiekowej obecności Żydów w Polsce. Szkoła Dialogu kierowana jest do uczniów z mniejszych i średnich miejscowości, którzy samodzielnie odkrywają i upamiętniają historię przedwojennej społeczności żydowskiej w swojej miejscowości. Zachęcamy do zapoznania się z naszą stroną internetową

Prowadzący:

Izabela Meyza – antropolożka kultury, mediatorka i trenerka empatycznej komunikacji. Od wielu lat związana z Forum Dialogu. Pracuje w oparciu o metodę Porozumienia bez Przemocy (NVC). Wspiera nauczycieli, edukatorów i menedżerów w rozwoju kompetencji komunikacyjnych. Autorka materiałów edukacyjnych dot. przeciwdziałania przemocy i wspierania młodych ludzi w cyfrowym świecie. Współautorka materiałów edukacyjnych Szkoły Dialogu (Forum Dialogu).

Agnieszka Mierzwa – absolwentka hebraistyki na Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza w Poznaniu oraz kulturoznawstwa na Katolickim Uniwersytecie Lubelskim. Koordynowała działania Centrum „Synagoga” w Zamościu. Współpracowała z Bramą Grodzką „Teatrem NN” i stowarzyszeniem „Studnia Pamięci”. Pracowała w Państwowym Muzeum na Majdanku jako przewodniczka, a następnie jako edukatorka, autorka scenariuszy warsztatów, prowadząca programy edukacyjne dla grup polskich i zagranicznych. W Forum odpowiada za program Szkoła Dialogu.

Marek Kołcon – nauczyciel historii i wiedzy o społeczeństwie. Mieszka w Zamościu, którego wielokulturowa historia zainspirowała go do zorganizowania wraz z grupą przyjaciół cyklicznej imprezy pod nazwą Zamojskie Spotkania Kultur. Z młodzieżą II Liceum Ogólnokształcącego im. Marii Konopnickiej realizuje projekty, których celem jest odkrywanie zapomnianej historii społeczności żydowskiej Zamościa i przywracanie pamięci o zamojskich Żydach. Prowadzi na facebooku stronę poświęconą historii zamojskich Żydów „Żydowski Zamość- Jewish Zamość”. 11 kwietnia 2016 roku zorganizował z uczniami, po raz pierwszy, obchody pierwszej deportacji Żydów z zamojskiego getta do obozu zagłady w Bełżcu. Dwa lata później, 16 października 2018 r. w 76. rocznice likwidacji getta, w tym samym miejscu, dzięki jego wysiłkom zostały odsłonięte tablice upamiętniające Zagładę Żydów w Zamościu. W tym roku 27 lipca na Starym Mieście w nawierzchni ulicy Zamenhofa zostało umieszczonych pięć Stolpersteine („kamieni pamięci”) upamiętniających rodziny Wolfenfeldów i Bialskich, przy której to inicjatywie też współpracował.

Działania edukacyjne towarzyszące filmowi Kto napisze naszą historię są możliwe dzięki wsparciu Al. And Gayle Berg Family Foundation