• Szkoła Dialogu

    Przeszłość kluczem do przyszłości

Celem programu Szkoła Dialogu jest poszerzanie wiedzy na temat wielowiekowej obecności Żydów w Polsce oraz ich wkładu w rozwój społeczny, kulturalny i gospodarczy naszego kraju. Kierowany jest on do uczniów, którzy samodzielne odkrywają i upamiętniają historię przedwojennej społeczności żydowskiej w swojej miejscowości. Szkoła Dialogu oparta jest na przekonaniu, że wiedza, zrozumienie i dialog to klucze do przełamywania barier.

Warsztaty
Na program składają się cztery spotkania z trenerami Forum Dialogu. Ich celem jest przede wszystkim zapoznanie uczniów z żydowską przeszłością ich miejscowości, a w rezultacie przygotowanie przez młodzież wycieczki po jej żydowskich zabytkach przy wsparciu trenerów Forum. Pierwsze spotkanie ma na celu wprowadzenie uczestników w tematykę zajęć, przedstawienie najważniejszych zagadnień dotyczących żydowskiej kultury i tradycji oraz uświadomienie, że przed wojną Żydzi stanowili nieodłączną część ich miejscowości. Uczniowie tworzą makietę swojego miasteczka. W czasie drugiego spotkania poruszany jest temat Zagłady i powojennych losów polskich Żydów. W drugiej części zajęć trenerzy zapoznają uczniów z metodami pracy projektowej oraz wspólnie ustalają plan działań podejmowanych przez uczniów pod nadzorem nauczyciela w okresie pomiędzy spotkaniami.

W 4-5 tygodniowym okresie pomiędzy drugim a trzecim spotkaniem trenerzy Forum pozostają w kontakcie z uczniami i nauczycielem – stymulując oraz wspomagając pracę nad projektem wycieczki.

Kolejne spotkanie uczniów z trenerami poświęcone jest prezentacji przygotowanego projektu. Uczestnicy warsztatów mają za zadanie oprowadzić trenerów przygotowaną przez siebie trasą, omawiając po drodze znaczenie i funkcje cmentarza żydowskiego, synagogi, oraz innych ważnych miejsc w życiu przedwojennej społeczności żydowskiej. W trakcie wycieczki trenerzy uzupełniają wiedzę uczniów, sugerując jednocześnie ewentualne miejsca, które można dodać do trasy. Po powrocie do szkoły uczniowie spotykają się z gościem – lokalnym ekspertem, którego sami wcześniej zaprosili. Dzięki interaktywnym formom zajęć uczniowie mają możliwość wypracowania przyszłych obszarów aktywności, związanych z historią i kulturą polskich Żydów.

Ostatnie, czwarte spotkanie poświęcone jest różnorodności współczesnego życia żydowskiego w Izraelu i diasporze. Ćwiczenia realizowane w jego trakcie mają połączyć wiedzę uczniów zdobytą podczas wycieczki z teraźniejszością, pokazać ciągłość życia żydowskiego które istniało także w ich miejscowości. Uczniowie także podejmują refleksję dotyczącą współczesnej tożsamości społecznej, stereotypów, przynależności do grup społecznych.

Przygotowanie projektu
Celem programu i zadaniem dla uczniów po zakończeniu cyklu spotkań jest przeprowadzenie przygotowanej przez siebie wycieczki dla samodzielnie określonej grupy (np. koledzy, rodzice, nauczyciele, przedstawiciele lokalnych władz). Trenerzy pilotują przygotowania, udzielając uczniom wsparcia. Na zakończenie prosimy uczniów o nadesłanie sprawozdania z przeprowadzonego projektu, które następnie bierze udział w organizowanym przez Forum konkursie. W efekcie programu powstaje wiele różnorodnych inicjatyw zorganizowanych przez uczniów: wymiany młodzieży z Polski i Izraela, blogi i strony internetowe poświęcone historii społeczności żydowskiej, amatorskie filmy fabularne i dokumentalne, foldery turystyczne, wystawy, happeningi, lokalne festiwale i wiele, wiele innych.

Gala Szkoły Dialogu
Całość wieńczy doroczna GALA SZKOŁY DIALOGU w Warszawie, do udziału w której zapraszamy uczestniczących w danej edycji programu uczniów, przedstawicieli szkół, samorządów lokalnych, a także szkoły z poprzednich edycji, które kontynuują działania, zapoczątkowane przez Szkołę Dialogu. Podczas Gali zgromadzeni mają okazje wymienić się doświadczeniami, wysłuchać gości honorowych, a laureaci zaprezentować swój zwycięski projekt. Najlepsze zrealizowane w danym roku kalendarzowym projekty wyróżniane są cennymi nagrodami dla uczniów, szkół i nauczycieli-opiekunów.Wszystkie szkoły otrzymują tytuł SZKOŁY DIALOGU i pakiet książek o tematyce żydowskiej do szkolnej biblioteki.

Najważniejsze informacje:

  • Udział w Szkole Dialogu jest bezpłatny
  • Program kierowany jest do uczniów 7 i 8 klasy szkoły podstawowej i szkół ponadpodstawowych z niewielkich miejscowości z całej Polski, w których niegdyś duży odsetek mieszkańców stanowili Żydzi
  • Grupa powinna liczyć od 20 do 30 osób.
  • Zajęcia odbywają się w cyklach semestralnych. Odbywają się odpowiednio między 1 września a 30 listopada oraz między 1 marca i 31 maja.
  • Opiekun z ramienia szkoły musi być obecny w czasie próbnej wycieczki na III warsztacie.

W przypadku jakichkolwiek pytań lub wątpliwości jesteśmy do Państwa dyspozycji.

Koordynatorka programu

Agnieszka Mierzwa

E | agnieszka.mierzwa@dialog.org.pl

T | 22 551 50 26