Katarzyna Winiarska

Białowieża

Katarzyna Winiarska - Leader of Dialogue in Białowieża

The Virtual Museum collects and organizes information about the history of the Jewish community in Białowieża, including stories of individual families:


www.jewish-bialowieza.pl 

www.facebook.com/jewishbialowieza