Ciechanów

Odbudowujemy więzi

Wizyta Scotta Saundersa i rabinki Shoshany Boyd Gelfand

kwiecień 2014

Do uczniów ciechanowskiego Zespołu Szkół nr 2 przybyli 9 kwietnia z wizytą goście z Londynu – Scott Saunders, założyciel Marszu Żywych w Wielkiej Brytanii, oraz rabinka Shoshanna Boyd Gelfand, dyrektorka JHub związana z Pears Foundation. Pani Boyd Gelfand odwiedziła wcześniej Polskę w ramach wizyty studyjnej organizowanej przez Forum Dialogu. Po spotkaniu uczniów Szkoły Dialogu w Siennie była pod ich dużym wrażeniem. Po powrocie do Wielkiej Brytanii chciała wykorzystać to doświadczenie w ramach organizacji Marszu Żywych tak, aby gwarantował on prawdziwy dialog polsko-żydowski. W ten sposób wspólnie ze Scottem Saundersem zdecydowali się odwiedzić absolwentów Szkoły Dialogu w Ciechanowie.

Spotkanie rozpoczęły warsztaty zapoznawcze, po których bezpośrednia rozmowa toczyła się już swobodnie w języku angielskim. Goście dopytywali o doświadczenia uczniów związane z programem Szkoła Dialogu – o tym czym dla nich było szukanie informacji o Żydach mieszkających w Ciechanowie przed wojną oraz jak na te poszukiwania reagowali inni mieszkańcy miasta. Uczniów z kolei bardzo interesowała biografia gości. Pytali czym goście się zajmują, jak to jest być rabinką, jak żyje się w Izraelu, Nowym Jorku czy Hongkongu. Po spotkaniu w szkole uczniowie zabrali swoich gości na wycieczkę śladami Róży Roboty i ciechanowskich Żydów, opracowaną w grudniu poprzedniego roku w ramach Szkoły Dialogu.