Granty i stypendia

dla aktywistów i aktywistek z Sieci Forum Dialogu

Pliki do pobrania dla grantobiorców/czyń i stypendystek/ów

Ostateczne ogłoszenie wyników konkursów

Informujemy, że w konkursach na rok 2024 granty i stypendia zostały ostatecznie przyznane następującym osobom uczestniczącym w programie dla aktywistów i aktywistek w ramach Sieci Forum Dialogu.

W konkursie grantowym dofinansowanie uzyskali:

 • Robert Augustyniak i Fundacja Lokalna Akcja Specjalna na działania wokół inwentaryzacji i dokumentacji cmentarza żydowskiego w Grodzisku Mazowieckim i utworzenie strony www w ramach projektu „Bejt chajim – Grodzisk Mazowiecki” w wysokości 12 200,00 zł brutto;
 • Anna Brzyska i Stowarzyszenie „Pamięć i dialog. Wspólna historia” na projekt „Przywracamy pamięć: wystawa poświęcona żydowskim rodzinom przedwojennego Brzeska” w wysokości 4 400,00 zł brutto;
 • Teresa Jabłońska i Fundacja Dzieci Wrzesińskich na działania edukacyjne związane z lokalną historią regionu w projekcie „Historia i kultura Żydów. Młodzież wrzesińska w miejscach pamięci” w wysokości 4 940,00 zł brutto;
 • Ewa Krychniak i Stowarzyszenie „4 kultury Sokółki” na działania edukacyjne i upamiętniające w projekcie „Byli wśród nas …” w wysokości 13 770,00 brutto;
 • Olga Ickiewicz i Miejsko-Gminna Biblioteka Publiczna w Nasielsku na projekt „Pamięć to człowiek i miejsce” w wysokości 13 459,55 zł brutto;
 • Katarzyna Łaziuk i Towarzystwo Przyjaciół Mińska Mazowieckiego na projekt „Sztetl w drodze” w wysokości 16 250,00 zł brutto;
 • Paweł Mazanka i Miejsko-Gminne Centrum Kultury w Szydłowie na projekt „Wykonanie i posadowienie dwóch płyt z nazwiskami osób pochowanych na cmentarzu żydowskim w Szydłowie oraz rededykacja cmentarza” w wysokości 17 000,00 zł brutto;
 • Wojciech Mazan i Stowarzyszenie Kulturotwórcze Nie z tej Bajki na projekt „Ostrowce” w wysokości 16 500,00 zł brutto;
 • Urszula Mróz i Miejska Biblioteka Publiczna im. Zofii Urbanowskiej w Koninie na projekt „Echo tamtego świata – nasza historia” w wysokości 10 800,00 zł brutto;
 • Mariusz Sokołowski i Fundacja Otwarta Edukacja na działania edukacyjne i upamiętniające w Białymstoku w ramach działania „Moja gwiazda – nasza gwiazda” w wysokości 7 900,00 zł brutto;
 • Dawid Stępniewski i Stowarzyszenie Pabianicki Sztetl na projekt „Wirtualna mapa żydowskich Pabianic” w wysokości 6 600,00 zł brutto;
 • Katarzyna Sudaj i fundacja ATUT na projekt „Film pt. Sarah” w wysokości 14 900,00 zł brutto.

W konkursie o stypendium na działania lokalne dofinansowanie uzyskały działania:

 • „Moc edukacyjna historii goślińskiego kahału” realizowane przez Jakuba Niewińskiego w kwocie 6 818,00 zł brutto;
 • „Muzyka Życia 2024” realizowane przez Ireneusza Sochę w kwocie 6 818,00 złotych brutto.

W konkursie o stypendium na rozwój osobisty dofinansowanie otrzymują:

 • Paweł Bajerlein na kurs języka angielskiego i wizyt w zagranicznych archiwach i muzeach w kwocie 5 568,00 zł brutto;
 • Jolanta Drab na kurs języka angielskiego w kwocie 3 673,00 zł brutto;
 • Teresa Klimowicz na kurs języka jidysz w kwocie 2 273,00 zł brutto;
 • Dariusz Kubalski na kurs języka angielskiego w kwocie 5 667,00 zł brutto;
 • Jakubowi Niewińskiemu na kurs języka angielskiego Cambridge „CAE”, egzamin Cambridge English C1 oraz zakup iPada w kwocie 4 420,45 zł brutto.
 • Radosław Ptaszyński na zakup kosy spalinowej i pilarki do pracy przy porządkowaniu cmentarza żydowskiego w kwocie 5 667,00 zł brutto.

Gratulujemy!

Zmiany w regulaminie konkursów

W dniu 21 lutego 2024 roku zarząd fundacji Forum Dialogu, po uzyskaniu pozytywnej opinii od Rady Fundacji, podjął decyzję o zmianie puli środków dostępnych w konkursie grantowym Forum Dialogu oraz konkursie o stypendium na rozwój osobisty. Szczegółowe informacje oraz zaktualizowane regulaminy dostępne są poniżej.

Ogłoszenie o wynikach posiedzeń komisji

Komisja Stypendialna w składzie: Monika Halaczek, Hanna Gospodarczyk (przewodnicząca), Łukasz Krzyżanowski, Zuzanna Radzik podjęła decyzję o podziale środków w konkursach na stypendium na działania lokalne i stypendium na rozwój osobisty dla osób uczestniczących w programie dla aktywistów i aktywistek w ramach Sieci Forum Dialogu.

W konkursie na stypendium na działania lokalne Komisja Stypendialna przyznała dofinansowanie na działania:

 • „Moc edukacyjna historii goślińskiego kahału” realizowane przez Jakuba Niewińskiego w kwocie 6 818,00 zł brutto;
 • „Muzyka Życia 2024” realizowane przez Ireneusza Sochę w kwocie 6 818,00 złotych brutto.


W konkursie na stypendium na rozwój osobisty dofinansowanie otrzymują:

 • Paweł Bajerlein na kurs języka angielskiego i wizyt w zagranicznych archiwach i muzeach w kwocie 5 390,00 zł;
 • Jolanta Drab na kurs języka angielskiego w kwocie 3 673,00 zł brutto;
 • Teresa Klimowicz na kurs języka jidysz w kwocie 2 273,00 zł brutto;
 • Dariusz Kubalski na kurs języka angielskiego w kwocie 5 667,00 zł brutto;
 • Radosław Ptaszyński na zakup kosy spalinowej i pilarki do pracy przy porządkowaniu cmentarza żydowskiego w kwocie 5 667,00 zł brutto.

Jednocześnie Komisja Stypendialna zawnioskowała do Zarządu fundacji Forum Dialogu o zwiększenie puli środków w konkursie na stypendium na rozwój osobisty fundacji Forum Dialogu w 2023/2024 roku o kwotę nierozdysponowanych środków z konkursu na stypendium na działania lokalne fundacji Forum Dialogu w 2023/2024 w wysokości 4 598,45 zł oraz przyznanie dofinansowania:

 • Pawłowi Bajerleinowi na kurs języka angielskiego i wizyt w zagranicznych archiwach i muzeach w kwocie 178,00 zł brutto;
 • Jakubowi Niewińskiemu na kurs języka angielskiego Cambridge „CAE”, egzamin Cambridge English C1 oraz zakup iPada w kwocie 4 420,45 zł brutto.

Decyzje dotyczące wniosków zarekomendowanych dodatkowo do dofinansowania zostaną podjęte i ogłoszone do 1 marca 2024 roku.

Komisja Grantowa w składzie: Marta Białek-Graczyk, Monika Halaczek, Hanna Gospodarczyk (przewodnicząca), Zuzanna Radzik podjęła decyzję o podziale środków w konkursie grantowym dla instytucji niedziałających dla zysku współpracujących z przynajmniej jedną osobą uczestniczącą w programie dla aktywistów i aktywistek w ramach Sieci Forum Dialogu.

W konkursie grantowym dofinansowanie uzyskali:

 • Robert Augustyniak i Fundacja Lokalna Akcja Specjalna na działania wokół inwentaryzacji i dokumentacji cmentarza żydowskiego w Grodzisku Mazowieckim i utworzenie strony www w ramach projektu „Bejt chajim – Grodzisk Mazowiecki” w wysokości 12 200,00 zł brutto;
 • Anna Brzyska i Stowarzyszenie „Pamięć i dialog. Wspólna historia” na projekt „Przywracamy pamięć: wystawa poświęcona żydowskim rodzinom przedwojennego Brzeska” w wysokości 4 400,00 zł brutto;
 • Teresa Jabłońska i Fundacja Dzieci Wrzesińskich na działania edukacyjne związane z lokalną historią regionu w projekcie „Historia i kultura Żydów. Młodzież wrzesińska w miejscach pamięci” w wysokości 4 940,00 zł brutto;
 • Ewa Krychniak i Stowarzyszenie „4 kultury Sokółki” na działania edukacyjne i upamiętniające w projekcie „Byli wśród nas…” w wysokości 13 770,00 brutto;
 • Olga Ickiewicz i Miejsko-Gminna Biblioteka Publiczna w Nasielsku na projekt „Pamięć to człowiek i miejsce” w wysokości 13 459,55 zł brutto;
 • Katarzyna Łaziuk i Towarzystwo Przyjaciół Mińska Mazowieckiego na projekt „Sztetl w drodze” w wysokości 16 250,00 zł brutto;
 • Paweł Mazanka i Miejsko-Gminne Centrum Kultury w Szydłowie na projekt „Wykonanie i posadowienie dwóch płyt z nazwiskami osób pochowanych na cmentarzu żydowskim w Szydłowie oraz rededykacja cmentarza” w wysokości 17 000,00 zł brutto;
 • Wojciech Mazan i Stowarzyszenie Kulturotwórcze Nie z tej Bajki na projekt „Ostrowce” w wysokości 16 500,00 zł brutto;
 • Urszula Mróz i Miejska Biblioteka Publiczna im. Zofii Urbanowskiej w Koninie na projekt „Echo tamtego świata – nasza historia” w wysokości 10 800,00 zł brutto;
 • Mariusz Sokołowski i Fundacja Otwarta Edukacja na działania edukacyjne i upamiętniające w Białymstoku w ramach działania „Moja gwiazda – nasza gwiazda” w wysokości 7 900,00 zł brutto;
 • Dawid Stępniewski i Stowarzyszenie Pabianicki Sztetl na projekt „Wirtualna mapa żydowskich Pabianic” w wysokości 6 600,00 zł brutto;
 • Katarzyna Sudaj i fundacja ATUT na projekt „Film pt. Sarah” w wysokości 14 900,00 zł brutto.


Wszystkim wnioskodawcom i wnioskodawczyniom dziękujemy za złożenie wniosków a osobom, które otrzymały dofinansowanie – serdecznie gratulujemy!

Konkurs grantowy

Komisja grantowa powołana przez zarząd fundacji Forum Dialogu ogłasza konkurs grantowy dla instytucji nie działających dla zysku (w tym fundacji i stowarzyszeń, uczelni wyższych, szkół, domów kultury, bibliotek i jednostek samorządu terytorialnego) współpracujących z przynajmniej jedną osobą uczestniczącą w programie dla aktywistów i aktywistek w ramach Sieci Forum Dialogu na wsparcie projektów, których celem jest:

 • zbudowanie i/lub umocnienie relacji pomiędzy potomkami Żydów i Ocalałymi z danej miejscowości a lokalną społecznością i/lub osobami uczestniczącymi w programie dla aktywistów i aktywistek w ramach Sieci Forum Dialogu lub
 • upamiętnienie i/lub upowszechnienie wiedzy o lokalnym dziedzictwie żydowskim, przy udziale (o ile to możliwe) osób ze społeczności żydowskiej.

Aktywiści i aktywistki należące do Sieci Forum Dialogu nie muszą być oficjalnie związane z daną instytucją, aby za jej pośrednictwem złożyć wniosek.

W ramach konkursu można uzyskać dofinansowanie na przykład na:

 • organizację spotkań z potomkami Żydów i/lub Ocalałymi z danej miejscowości;
 • organizację wydarzeń upamiętniających;
 • trwałe upamiętnienie w przestrzeni miejskiej, np. pomnik, tablica upamiętniająca, kamienie pamięci, szlak dziedzictwa etc.;
 • wydanie i/lub dystrybucję (audio)przewodnika/broszur informacyjnych/druków ulotnych na temat historii Żydów w danej miejscowości;
 • stworzenie strony internetowej/archiwum online;
 • stworzenie narzędzi edukacyjnych oraz ich dystrybucję w miejscowych szkołach (scenariusze lekcji/gra planszowa etc.);
 • organizację wydarzeń edukacyjnych i animacyjnych angażujących lokalną społeczność w temat dziedzictwa żydowskiego;
 • inne działania wpisujące się w cele i priorytety konkursu.


W ramach konkursu nie przewiduje się możliwości dofinansowania publikacji książkowych wydanych drukiem.

Na wsparcie w konkursie priorytetowo mogą liczyć projekty:

 • realizowane we współpracy z więcej niż jedną osobą uczestniczącą w programie dla aktywistów i aktywistek w ramach Sieci Forum Dialogu i/lub
 • angażujące lokalną społeczność i/lub
 • o znaczącym i trwałym wpływie na lokalne otoczenie.

Łączna suma środków przewidziana do przekazania w ramach konkursu to 120 000 zł brutto. Maksymalna kwota, o którą można wnioskować to 17 000 zł brutto.

Aby wnioskować o grant w ramach konkursu, wymagany jest udział w szkoleniu z pisania wniosków o dofinansowanie w terminie 24-26 listopada 2023 r. W uzasadnionych przypadkach można ubiegać się o zwolnienie z tego wymogu. W tym celu należy przesłać zapytanie na adres granty@dialog.org.pl

Harmonogram konkursu:

 • Termin nadsyłania wniosków mija 7 stycznia 2024 roku.
 • W terminie 8-21 stycznia 2024 roku odbędzie się formalna ocena wniosków, w wyniku której wnioskodawca może zostać poproszony o wyjaśnienia lub uzupełnienie złożonego wniosku.
 • Wyniki konkursu zostaną ogłoszone nie później niż 16 lutego 2024 roku.

Szczegółowe wytyczne dla wnioskodawców znajdują się w regulaminie konkursu.

Konkurs stypendialny – działania lokalne

Komisja stypendialna powołana przez zarząd fundacji Forum Dialogu ogłasza konkurs o stypendium dla osób fizycznych – osób uczestniczących w programie dla aktywistów i aktywistek w ramach Sieci Forum Dialogu na wsparcie projektów, których celem jest:

 • zbudowanie i/lub umocnienie relacji pomiędzy potomkami Żydów i Ocalałymi z danej miejscowości a lokalną społecznością i/lub osobami uczestniczącymi w programie dla aktywistów i aktywistek w ramach Sieci Forum Dialogu lub
 • upamiętnienie i/lub upowszechnienie wiedzy o lokalnym dziedzictwie żydowskim, przy udziale (o ile to możliwe) osób ze społeczności żydowskiej.

W ramach konkursu można uzyskać stypendium z przeznaczeniem na przykład na:

 • organizację spotkań z potomkami Żydów i/lub Ocalałymi z danej miejscowości;
 • organizację wydarzeń upamiętniających;
 • trwałe upamiętnienie w przestrzeni miejskiej, np. pomnik, tablica upamiętniająca, kamienie pamięci, szlak dziedzictwa etc.;
 • wydanie i/lub dystrybucję (audio)przewodnika/broszur informacyjnych/druków ulotnych na temat historii Żydów w danej miejscowości;
 • stworzenie strony internetowej/archiwum online;
 • stworzenie narzędzi edukacyjnych oraz ich dystrybucję w miejscowych szkołach (scenariusze lekcji/ gra planszowa etc.);
 • organizację wydarzeń edukacyjnych i animacyjnych angażujących lokalną społeczność w temat dziedzictwa żydowskiego;
 • inne działania wpisujące się w cele i priorytety Konkursu.

W ramach konkursu nie przewiduje się możliwości dofinansowania publikacji książkowych wydanych drukiem.

Na przyznanie stypendium priorytetowo mogą liczyć osoby, które planują działania:

 • angażujące lokalną społeczność i/lub
 • znaczącym i trwałym wpływie na lokalne otoczenie.

W ramach konkursu można się ubiegać o dofinansowanie działań realizowanych samodzielnie przez aktywistów i aktywistki z Sieci Forum Dialogu. Nie przewiduje się wspierania inicjatyw będących częścią działań realizowanych przez inne podmioty (gdzie oficjalnym organizatorem jest instytucja).

Łączna suma środków przewidziana do przekazania w ramach konkursu to 20 454 zł brutto, przy czym maksymalna kwota stypendium, o które można wnioskować to 6 818 zł brutto.

Aby wnioskować o przyznanie stypendium w ramach konkursu, wymagany jest udział w szkoleniu z pisania wniosków o dofinansowanie w terminie 24-26 listopada 2023 r. W uzasadnionych przypadkach można ubiegać się o zwolnienie z tego wymogu. W tym celu należy przesłać zapytanie na adres stypendia@dialog.org.pl

Harmonogram konkursu:

 • Termin nadsyłania wniosków mija 7 stycznia 2024 roku.
 • W terminie 8-21 stycznia 2024 roku odbędzie się formalna ocena wniosków, w wyniku której osoba ubiegająca się o stypendium może zostać poproszona o wyjaśnienia lub uzupełnienie złożonego wniosku.
 • Wyniki konkursu zostaną ogłoszone nie później niż 16 lutego 2024 roku.

Szczegółowe wytyczne dla osób ubiegających się o stypendium znajdują się w regulaminie konkursu.

Konkurs stypendialny – rozwój osobisty

Komisja Stypendialna powołana przez zarząd fundacji Forum Dialogu ogłasza konkurs o stypendium dla osób fizycznych na wsparcie rozwoju osobistego osób uczestniczących w programie dla aktywistów i aktywistek w Sieci Forum Dialogu. Celem konkursu jest wsparcie rozwoju osobistego oraz wzmocnienie kompetencji w obszarze relacji polsko-żydowskich, opiece nad lokalnym dziedzictwem żydowskim oraz angażowaniu społeczności lokalnej w przywracanie pamięci o Żydach.

Stypendium można przeznaczyć na przykład na pokrycie kosztów:

 • kursu języka obcego (hebrajskiego, jidysz, angielskiego etc.);
 • udziału w specjalistycznym szkoleniu (np. z zakresu historii i relacji polsko-żydowskich; pozyskiwania funduszy, animacji działań lokalnych etc.);
 • uczestnictwa w międzynarodowej konferencji;
 • zakupu sprzętu/oprogramowania/materiałów pomocnych w lokalnej działalności.


Budżet konkursu wynosi 22 670 złotych brutto. W ramach konkursu Organizator przewiduje przyznanie czterech stypendiów, każde w wysokości 5 667 złotych brutto.

Harmonogram konkursu:

 • Termin nadsyłania wniosków mija 7 stycznia 2024 roku.
 • W terminie 8-21 stycznia 2024 roku odbędzie się formalna ocena wniosków, w wyniku której osoba ubiegająca się o stypendium może zostać poproszona o wyjaśnienia lub uzupełnienie złożonego wniosku.

Wyniki konkursu zostaną ogłoszone nie później niż 16 lutego 2024 roku.

Darczyńcy

W 2024 roku program dla aktywistów i aktywistek w Sieci Forum Dialogu wraz z programem grantów i stypendiów jest finansowany ze środków Friends of the Forum, Fundacji LEDOR WADOR, United States Commission for the Preservation of America’s Heritage Abroad oraz darowizn od osób prywatnych i instytucji wspierających Forum Dialogu w Polsce i za granicą. Stypendia na rozwój osobisty są możliwe dzięki środkom zebranym w The David and Anna Dlugie Kliger Scholarship Fund.