• Sieć Forum Dialogu

    Ludzie, którzy wspólnie piszą nowy rozdział polsko-żydowskiej historii


Forum Dialogu to najstarsza polska organizacja pozarządowa stawiająca sobie za cel poprawę relacji polsko-żydowskich. Od 25 lat dzięki naszym działaniom gromadzimy wokół siebie osoby w kraju i zagranicą, dla których żydowska historia i dziedzictwo w Polsce mają ogromne znaczenie. Ta społeczność to Sieć Forum Dialogu – ludzie, którzy wspólnie piszą nowy rozdział polsko-żydowskiej historii.

Forum Dialogu pokazało mi, co jest możliwe, oraz jakie to niesie za sobą wyzwania. Jak tworzyć atmosferę i przestrzeń, w której można poruszać te emocjonalnie trudne i skomplikowane tematy. Dostarczyło mi wzoru i motywacji, że się da.

Glenn Kurtz, Przyjaciel Forum, autor książki Three minutes in Poland: Discovering a lost world in a 1938 family film, San Francisco, USA

Instytucje wspierające

Program Aktywni Obywatele
Kempner Family Foundation
Orange
powell
Kronhill
Ledor
FOF
Pratt
Claims
PFDIM
EEA
fundacja batorego
Warszawa