• Forum Dialogu

    Odbudowujemy więzi

fot. M.Halaczek

Forum Dialogu

Forum Dialogu to największa i najstarsza polska organizacja pozarządowa zajmująca się dialogiem polsko-żydowskim. W programie Szkoła Dialogu edukujemy polską młodzież na temat polsko-żydowskiego dziedzictwa i zachęcamy do działania. Pomagamy Liderom Dialogu upamiętniać historię polskich Żydów. W ramach Wizyt Studyjnych i Spotkań między uczestnikami naszych programów stwarzamy okazje do autentycznego dialogu i współpracy między mieszkańcami dzisiejszej Polski i potomkami polskich Żydów.

Instytucje wspierające

Program Aktywni Obywatele
Kempner Family Foundation
Orange
powell
Kronhill
Ledor
FOF
Pratt
Claims
PFDIM
EEA
fundacja batorego
Warszawa