• Sieć Forum Dialogu

    Ludzie, którzy wspólnie piszą nowy rozdział polsko-żydowskiej historii


Forum Dialogu to najstarsza polska organizacja pozarządowa stawiająca sobie za cel poprawę relacji polsko-żydowskich. Od 25 lat dzięki naszym działaniom gromadzimy wokół siebie osoby w kraju i zagranicą, dla których żydowska historia i dziedzictwo w Polsce mają ogromne znaczenie. Ta społeczność to Sieć Forum Dialogu – ludzie, którzy wspólnie piszą nowy rozdział polsko-żydowskiej historii.

Forum Dialogu pokazało mi, co jest możliwe, oraz jakie to niesie za sobą wyzwania. Jak tworzyć atmosferę i przestrzeń, w której można poruszać te emocjonalnie trudne i skomplikowane tematy. Dostarczyło mi wzoru i motywacji, że się da.

Glenn Kurtz, Przyjaciel Forum, autor książki Three minutes in Poland: Discovering a lost world in a 1938 family film, San Francisco, USA

Instytucje wspierające

European Union
Ministerstwo Spraw Zagranicznych
Program Aktywni Obywatele
Kempner Family Foundation
Orange
powell
Kronhill
Ledor
FOF
Pratt
Claims
PFDIM
EEA
fundacja batorego
Warszawa