• Co nowego

  w Forum Dialogu?

Twoja rola
Jako koordynator/koordynatorka ds. relacji z darczyńcami będziesz odpowiedzialny/a za:

 • koordynację komunikacji z zagranicznymi darczyńcami fundacji, w tym:
  • nadzór nad terminowym wypełnianiem zobowiązań wobec darczyńców, śledzenie regularności dotacji, przygotowywanie podziękowań za wpłaty;
  • współtworzenie planu komunikacji masowej  na dany rok oraz nadzór nad jego realizacją;
  • koordynację seryjnej wysyłki do darczyńców, w tym nadzór nad przygotowaniem przesyłanych materiałów;
  • umawianie rozmów telefonicznych oraz spotkań;
 • zbieranie, porządkowanie oraz analizę informacji na temat zagranicznych darczyńców Fundacji oraz  budowę portfolio najważniejszych darczyńców;
 • organizację wizyt członków zarządu oraz dyrekcji fundacji w USA;
 • organizację wydarzeń dla darczyńców Fundacji w USA;
 • przygotowywanie listów intencyjnych, wniosków o dofinansowanie oraz tworzenie innych treści na potrzeby komunikacji z darczyńcami.

Docelowo Twoją rolą będzie planowanie oraz przedkładanie propozycji działań wobec poszczególnych darczyńców zarządowi oraz dyrekcji fundacji. W zakresie Twoich obowiązków znajdzie się też prowadzenie i rozwijanie bazy zagranicznych darczyńców Fundacji (CRM).

Wymagania:

 • doświadczenie w zakresie pozyskiwania funduszy i/lub budowania relacji z darczyńcami;
 • wysoko rozwinięte umiejętności organizacyjne, samodzielność i sumienność;
 • bardzo dobra znajomość języka angielskiego w mowie i w piśmie;
 • doświadczenie w pracy w międzynarodowym środowisku;
 • wiedza na temat historii i współczesnych stosunków polsko-żydowskich;
 • wysokie umiejętności komunikacyjne;
 • wykształcenie wyższe lub w trakcie ostatnich lat studiów;
 • znajomość środowiska Windows, pakietu Office, podstawowe umiejętności biurowe; komunikacja internetowa.

 Dodatkowym atutem będzie:

 • znajomość kultury amerykańskiej, doświadczenie w komunikacji z Amerykanami;
 • doświadczenie w pisaniu wniosków o dofinansowanie;
 • znajomość systemów CRM.

Oferujemy:

 • umowę o pracę (pełen etat)
 • wsparcie w Twoim rozwoju,
 • przyjazną i twórczą atmosferę pracy
 • możliwość zdobycia ciekawego i praktycznego doświadczenia w młodym, dynamicznym i fachowym zespole

Planowane zatrudnienie: od 17 listopada 2019 r. (przewidywany 3-miesięczny okres próbny)

Zespół i biuro Forum:
Nasz zespół to 17 osób, pracujemy w biurze Fundacji przy Krakowskim Przedmieściu. Poznaj nas tutaj.

Zaaplikuj!

Do niedzieli 13 października 2019 r. czekamy na Twoje zgłoszenie na adres rekrutacja@dialog.org.pl

Prosimy o załączenie (w postaci jednego pliku formatu PDF, w podanej niżej kolejności):

 • Twoje CV
 • Odpowiedź na 3 pytania (nie powinna przekraczać 2 stron – 3600 znaków ze spacjami)
 1. Why would you like to join Forum for Dialogue? What do you find most interesting/important about our mission?
 2. What do you think is most important about building a relationship with a donor?
 3. Give us three reasons why we should hire you. What experience and knowledge you have, could be valuable to us?
 • Kontakt do dwóch osób (przełożona/y, współpracownik na równoległym stanowisku), które mogłyby udzielić referencji.

Informujemy, że zgłoszenia nie spełniające powyższych wymogów (przesłane w innych formatach, w wielu plikach, niewłaściwej kolejności, itp.) nie będą brane pod uwagę.

Informujemy, że skontaktujemy się tylko z wybranymi osobami.

Do przesyłanej oferty prosimy dołączyć oświadczenia:

 • Wyrażam zgodę na przetwarzanie przez Fundację Forum Dialogu moich danych osobowych: imienia, nazwiska, adresu e-mail, numeru telefonu, daty urodzenia, informacji o wykształceniu w tym ukończonych szkołach, kursach i szkoleniach, informacji o doświadczeniu zawodowym, w tym danych poprzednich pracodawców, informacji o szczególnych umiejętnościach lub kwalifikacjach, innych informacji udostępnionych przeze mnie w CV oraz w odpowiedziach na pytania dołączonych do aplikacji, w związku z prowadzoną rekrutacją na stanowisko koordynatora/koordynatorki ds. relacji z darczyńcami.Informujemy, że wyrażenie zgody na przetwarzanie przez Fundację Forum Dialogu danych osobowych kandydata/kandydatki jest dobrowolne, jednak jej nieudzielenie spowoduje nieuwzględnienie aplikacji w toku prowadzonej rekrutacji. Dane osobowe zostaną usunięte po zakończeniu rekrutacji.
 • Wyrażam zgodę/ Nie wyrażam* zgody na przetwarzanie przez Fundację Forum Dialogu moich danych osobowych: imienia, nazwiska, adresu e-mail, numeru telefonu, daty urodzenia, informacji o wykształceniu w tym ukończonych szkołach, kursach i szkoleniach, informacji o doświadczeniu zawodowym, w tym danych poprzednich pracodawców, informacji o szczególnych umiejętnościach lub kwalifikacjach, innych informacji udostępnionych przeze mnie w CV oraz w odpowiedziach na pytania dołączonych do aplikacji, w celu prowadzenia rekrutacji do pracy w Fundacji w przyszłości.

* prosimy zaznaczyć swój wybór poprzez zakreślenie właściwej opcji

Wyrażenie zgody na przetwarzanie danych osobowych na potrzeby przyszłych rekrutacji jest dobrowolne, a jej brak nie stanowi przeszkody w udziale w prowadzonej rekrutacji. Dane takie będą przetwarzane bezterminowo, chyba że osoba, której dotyczą cofnie wyrażoną zgodę lub skorzysta z innych przysługujących jej praw skutkujących koniecznością zaprzestania przetwarzania danych osobowych.

Informujemy, że osoby przekazujące dane osobowe na potrzeby rekrutacji są uprawnione do dostępu do treści swoich danych oraz:

 • sprostowania;
 • usunięcia;
 • ograniczenia przetwarzania;
 • przeniesienia;
 • cofnięcia zgody w dowolnym momencie.

W celu skorzystania z przysługujących praw prosimy o skierowanie wniosku na adres email: dane.osobowe@dialog.org.pl.

Osobom przekazującym dane osobowe na potrzeby rekrutacji przysługuje prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych gdy uznają, że przetwarzanie państwa danych osobowych narusza przepisy Ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.

Rozmowy rekrutacyjne w dwóch etapach planujemy przeprowadzić w dniach 15 – 18 października br.