• Forum Dialogu

    Odbudowujemy więzi

Misją Forum Dialogu jest odbudowywanie i tworzenie nowych więzi pomiędzy współczesną Polską a społecznością żydowską na świecie.

Jesteśmy świadomi tego, że ślady więzi przerwanych podczas drugiej wojny światowej przetrwały nie tylko we wspomnieniach i historiach rodzinnych, lecz także w uprzedzeniach i stereotypach. Działamy na rzecz edukacji i przywracania pamięci o historiach Żydów w Polsce; pokazujemy, jak te historie pamiętają potomkowie polskich Żydów. Prezentujemy różne perspektywy na łączące nas i dzielące wydarzenia historyczne. Przyczyniamy się do odbudowywania więzi między Żydami mieszkającymi dziś na całym świecie a krajem ich przodków. Budujemy zaufanie. Mierzymy się z trudnymi tematami. Łączymy ludzi i ich historie.

Współpracujemy z ekspertami, liderami społecznymi, nauczycielami i uczniami z Polski i ze świata. Wspólnie piszemy nowy rozdział polsko-żydowskiej historii.

fot. M.Halaczek

Mam poczucie, że teraz przynależę do Polski, że ułożyłam swoją relację z krajem, który jest częścią mnie, moim dziedzictwem.

rabinka Shoshana Boyd Gelfand, Londyn

Fundacja działa na rzecz dialogu polsko-żydowskiego od 1998 r.
Od początku istnienia Forum tworzy przestrzenie, w których Polacy i Żydzi poznają się wzajemnie i spotykają ponad historycznymi podziałami. Forum to największa i najstarsza polska organizacja pozarządowa zajmująca się dialogiem polsko-żydowskim. Skupiamy się na pracy z młodzieżą i liderami opinii publicznej.

Fundacja powstała w Gliwicach pod nazwą Forum Dialogu Między Narodami. Etap lokalnej działalności Forum, zwieńczony odsłonięciem tablicy upamiętniającej żydowskich mieszkańców Gliwic i spotkaniem ich potomków ze współczesnymi gliwiczanami, zakończył się w 2003 r. przeniesieniem fundacji do Warszawy. Zaczynaliśmy w Gliwicach jako organizacja, której działalność miała wymiar lokalny. Dziś dbamy o budowanie i wzmacnianie środowiska tych, którzy zajmują się lokalnym dziedzictwem żydowskim.

Współpracujemy z liderami społeczności lokalnych, jednocześnie podejmując każdego roku działania edukacyjne w prawie pięćdziesięciu szkołach rozsianych po Polsce. W naszym projekcie edukacyjnym Szkoła Dialogu co roku bierze udział około 1200 uczniów.

Działamy lokalnie i globalnie
Dzięki wizytom studyjnym zbudowaliśmy zarówno w Polsce, jak i pośród środowisk żydowskich w Stanach Zjednoczonych, Izraelu, Kanadzie i Australii sieć ludzi, którzy rozumieją naszą misję i chcą w niej uczestniczyć. Forum Dialogu to również wieloletnie partnerstwa z innymi organizacjami zajmującymi się sprawami żydowskimi, jak American Jewish Committee, czy edukacją, jak Facing History and Ourselves. Działamy dla polsko-żydowskiego dialogu od niemal 20 lat i planujemy rozwijać się oraz pracować dalej!

small-arrow-righty

Zespół

Andrzej Folwarczny

prezes

Założyciel i prezes Forum Dialogu, były poseł na Sejm RP z ramienia Unii Wolności i przewodniczący Polsko-Izraelskiej Grupy Parlamentarnej. Po odejściu z polityki poświęcił się pracy na rzecz dialogu polsko-żydowskiego.

Zuzanna Radzik

wiceprezeska

Teolożka, absolwentka Papieskiego Wydziału Teologicznego w Warszawie i Uniwersytetu Hebrajskiego w Jerozolimie. Stała współpracowniczka „Tygodnika Powszechnego” i autorka książek na temat roli kobiet w Kościele katolickim. Laureatka Nagrody im. Ireny Sendlerowej za wieloletnią działalność na rzecz dialogu chrześcijańsko-żydowskiego oraz zaangażowanie w feminizm katolicki.

Jakub Petelewicz

członek zarządu

Historyk, współzałożyciel i sekretarz naukowy Centrum Badań nad Zagładą Żydów IFiS PAN. Sekretarz redakcji rocznika „Zagłada Żydów. Studia i Materiały” oraz „Holocaust. Studies and Materials”. Współtwórca koncepcji galerii „Zagłada” w Muzeum Historii Żydów Polskich POLIN.

Olga Kaczmarek

dyrektorka fundacji

Doktor nauk humanistycznych w zakresie kulturoznawstwa. Autorka książki o Emmanuelu Levinasie i antropologii postmodernistycznej, a także badaczka zagadnień związanych z pamięcią o stosunkach polsko-żydowskich w czasie wojny. Współpracę z Forum rozpoczęła w 2012 roku jako trenerka Szkoły Dialogu. Odpowiada za całokształt działań operacyjnych oraz reprezentuje Forum na zewnątrz.

Monika Halaczek

zastępczyni dyrektorki fundacji

Absolwentka stosunków międzynarodowych z doświadczeniem w koordynacji projektów z obszaru praw człowieka oraz w pozyskiwaniu środków instytucjonalnych. Z fundacją związana od 2010 roku, wie o Forum wszystko. Dba o efektywną organizację pracy oraz czuwa nad formalno-prawnymi aspektami działania Forum.

Agnieszka Gilska-Janus

kierowniczka ds. finansowych

Z wykształcenia ekonomistka z kilkunastoletnim doświadczeniem w pracy w biurach zarządu w organizacjach o różnej wielkości. Od kilku lat związana z sektorem pozarządowym. W Forum od 2022 roku, jest odpowiedzialna za sprawy finansowe, w tym budżetowanie, raportowanie finansowe, rozliczanie grantów.

Hanna Gospodarczyk

kierowniczka zespołu programowego

Antropolożka i arabistka. Zawodowo zajmuje się koordynacją projektów kulturalnych i historycznych, uczestniczyła też w badaniach naukowych na temat pamięci o żydowskich społecznościach w Małopolsce. W Forum od 2019 roku. Obecnie kieruje pracą zespołu programowego i wspiera program grantowo-stypendialny fundacji dla członków i członkiń sieci Liderów Dialogu.

Kinga Pańczyszyn-Liśkiewicz

kierowniczka ds. pozyskiwania funduszy i relacji z darczyńcami

Socjolożka od blisko dekady związana z sektorem pozarządowym. Zarządzała fundacją korporacyjną, była członkinią zarządu Forum Darczyńców w Polsce. Posiada doświadczenie w tworzeniu i wdrażaniu strategii pozyskiwania funduszy oraz koordynowaniu działań fundraisingowych. Pisze o fundraisingu dla Bloga Sektor 3.0. W Forum od 2022 roku, odpowiada za pozyskiwanie funduszy i relacje z darczyńcami.

Anna Barańska

starsza specjalistka ds. finansowych

Od ponad dekady związana z organizacjami pozarządowymi. W Forum od 2014 roku realizuje obsługę finansowo-księgową we współpracy z biurem rachunkowym, a także rozliczanie projektów współfinansowanych ze środków publicznych i grantów międzynarodowych.

Maria Sokołowska

koordynatorka biura

Absolwentka Instytutu Etnologii i Antropologii Kulturowej na Uniwersytecie Warszawskim. Prowadziła badania terenowe z zakresu antropologii religii w Ukrainie. Współpracowała z Fundacją Zaczyn przy projektach na rzecz osób starszych. Od 2017 roku zarządza biurem Forum oraz wspiera realizację projektów.

Bartosz Duszyński

koordynator projektów

Absolwent judaistyki oraz studiów bliskowschodnich na Uniwersytecie Jagiellońskim, doktorant na Wydziale Historycznym UJ. Pracował w Żydowskim Muzeum Galicja w Krakowie. Jego zainteresowania badawcze związane są z tematyką Zagłady oraz współczesnego Izraela. Zajmuje się także organizacją spotkań młodzieży z Polski i Izraela. W Forum od 2022 roku, koordynuje i rozwija program Liderzy Dialogu.

Julia Machnowska

koordynatorka projektów

Absolwentka dziennikarstwa i historii. Związana ze Studiem Reportażu i Dokumentu Polskiego Radia, działa też w obszarze historii mówionej, współpracując między innymi z fundacją Yahad-in Unum. Była koordynatorka Szkoły Dialogu, aktualnie w Forum zajmuje się współpracą z nauczycielami i szkołami kontynuującymi program.

Izabela Meyza

koordynatorka projektów

Absolwentka wiedzy o kulturze, edukatorka z ponad 10-letnim doświadczeniem, autorka programów edukacyjnych i ekspertka w dziedzinie Nonviolent Communication. Współpracuje z wieloma organizacjami zajmującymi się edukacją nieformalną. W Forum od lat koordynuje i wspiera zespół trenerski Szkoły Dialogu.

Jagoda Szkarłat

koordynatorka projektów

Antropolożka kultury i hebraistka. Zawodowo związana z trzecim sektorem – organizacjami wspierającymi mniejszości, migrantów i migrantki oraz relacje polsko-żydowskie. Specjalizuje się w edukacji nieformalnej, facylitacji i zarządzaniu projektami. Przez siedem lat była trenerką Szkoły Dialogu, od 2017 koordynuje i rozwija program Liderzy Dialogu.

Marcin Dziurdzik

koordynator ds. promocji

Absolwent historii. Pracował w Muzeum POLIN i Muzeum Warszawy. Członek zarządu Stowarzyszenia im. Szymona An-skiego. Ukończył program Paradigm w Paideia – The European Institute for Jewish Studies in Sweden. Od 2017 roku czuwa nad wizerunkiem Forum w Internecie oraz nad powstawaniem materiałów promocyjnych.

Iga Kondraciuk

koordynatorka ds. komunikacji i asystentka biura

Absolwentka Instytutu Etnologii i Antropologii Kulturowej na Uniwersytecie Warszawskim. Prowadziła badania terenowe dotyczące pamięci o doświadczeniach kobiet z czasu wojny i powojnia na Podkarpaciu. W Forum od 2021 roku, odpowiada za komunikację z polskimi odbiorczyniami, wspiera pracę biura oraz koordynuje działania Rady Programowej.

Marta Usiekniewicz

koordynatorka ds. komunikacji

Doktor nauk humanistycznych specjalizująca się w literaturze amerykańskiej i gender studies, wykłada w Ośrodku Studiów Amerykańskich Uniwersytetu Warszawskiego. Była stypendystką Fulbrighta na SUNY Buffalo. Z Forum jest związana od 2007 roku; odpowiada za komunikację z zagranicznymi odbiorcami i tworzenie naszych filmów.

Współpracowniczki i współpracownicy

Anna Stefaniak

ewaluatorka programu Szkoła Dialogu

Doktor nauk społecznych w zakresie psychologii, specjalizująca się w badaniach stosunków międzygrupowych, psychologicznych uwarunkowań uprzedzeń, oraz metod ich ograniczania. W 2017r. ukończyła studia na Uniwersytecie Warszawskim, po których odbyła staż podoktorski na Loyola University Chicago. Aktualnie pracuje jako badaczka w ramach stażów podoktorskich na Carleton University w Ottawie oraz na Hebrew University of Jerusalem. Od 2012 roku koordynuje ewaluację programu Szkoła Dialogu.

Rada Programowa Forum Dialogu

Rada Programowa Forum Dialogu jest organem doradczym względem zarządu fundacji. Stanowi przestrzeń wzajemnej interakcji między środowiskiem akademickim a zespołem Forum Dialogu w zakresie tematów, form i metod działania fundacji. Członkowie Rady, wiodący przedstawiciele różnych dyscyplin akademickich, stanowią wsparcie w wyznaczaniu kierunków działania Forum Dialogu oraz zapewnieniu merytorycznej i naukowej jakości programów fundacji.

Michał Bilewicz

przewodniczący Rady Programowej

Psycholog społeczny, profesor Wydziału Psychologii Uniwersytetu Warszawskiego, gdzie kieruje Centrum Badań nad Uprzedzeniami. Zajmuje się badaniami uprzedzeń, konfliktów międzygrupowych, antysemityzmu i dehumanizacji. W latach 2005-2019 wiceprezes Forum Dialogu.

Barbara Engelking

członkini Rady Programowej

Profesor doktor habilitowana, z wykształcenia psycholog, kieruje Centrum Badań nad Zagładą Żydów w Instytucie Filozofii i Socjologii Polskiej Akademii Nauk. Od ponad 30 lat zajmuje się badaniem Zagłady i jej konsekwencjami. Jest autorką lub współautorką kilkunastu książek dotyczących Zagłady Żydów w Polsce.

Agnieszka Haska

członkini Rady Programowej

Doktor, socjolożka, antropolożka kultury, adiunktka w Centrum Badań nad Zagładą Żydów w Instytucie Filozofii i Socjologii Polskiej Akademii Nauk. Jej zainteresowania badawcze obejmują szerokie spektrum tematów – od dyskursu o kolaboracji podczas II wojny światowej, poprzez historie prób ratowania Żydów dzięki paszportom innych państw, aż do antropologicznego spojrzenia na różne formy pamięci i postpamięci. Autorka m.in. książek: Jestem Żydem, chcę wejść. Hotel Polski w Warszawie 1943 (2006) oraz Hańba! Opowieści o polskiej zdradzie (2018).

Mikołaj Herbst

członek Rady Programowej

Profesor UW, doktor habilitowany nauk ekonomicznych, adiunkt na Uniwersytecie Warszawskim w Centrum Europejskich Studiów Regionalnych i Lokalnych. Absolwent Wydziału Nauk Ekonomicznych Uniwersytetu Warszawskiego oraz programu Columbia Cooperative Program in Economics realizowanego wspólnie przez Uniwersytet Warszawski i Columbia University w Nowym Jorku. Stypendysta Uniwersytetu w Trieście, programu Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego Wsparcie międzynarodowej mobilności naukowców, oraz Narodowej Agencji Wymiany Akademickiej. Kierownik i uczestnik licznych projektów badawczych, w większości dotyczących problematyki edukacyjnej, a także konsultant w projektach organizowanych przez OECD, Międzynarodową Organizację Pracy i Bank Światowy. Pracował również jako konsultant krajowy i międzynarodowy w dziedzinie zarządzania systemami oświaty, rozwoju regionalnego i lokalnego.

Kamil Kijek

członek Rady Programowej

Historyk i socjolog, pracownik Katedry Judaistyki Uniwersytetu Wrocławskiego. Studiował na uniwersytetach w Jerozolimie, Tel Awiwie, Hajfie i University College w Londynie, był stażystą w Center for Jewish History, na Uniwersytecie Nowojorskim i Muzeum Holokaustu w Waszyngtonie. Jego zainteresowania naukowe koncentrują się na historii Żydów w Europie Środkowo-Wschodniej w drugiej połowie XIX i w XX wieku, relacji między teorią społeczną, historią polityczną a historią społeczną i kulturową, dziejach syjonizmu, społeczności żydowskiej w Palestynie/Ziemi Izraela w XIX i XX wieku. W latach 2001-2007 pracował jako edukator z ramienia American Jewish Joint Distribution Committee na koloniach żydowskich w Polsce i na Węgrzech. W latach 2007-2012 współpracował ze Stowarzyszeniem Żydowskiego Instytutu Historycznego w pracach nad wystawą stałą Muzeum „Polin”. Autor m.in. Dzieci modernizmu. Świadomość i socjalizacja polityczna młodzieży żydowskiej w Polsce międzywojennej (2017).

Justyna Kowalska-Leder

członkini Rady Programowej

Doktor habilitowana, kulturoznawczyni, wykładowczyni w Instytucie Kultury Polskiej UW, gdzie kieruje Zespołem Badań Pamięci o Zagładzie. Autorka książek Doświadczenie Zagłady z perspektywy dziecka w polskiej literaturze dokumentu osobistego (2009) oraz „Nie wiem, jak ich mam cenić…” Strefa ambiwalencji w świadectwach Polaków i Żydów (2019), a także naukowej edycji dziennika Reni Knoll (2012); współautorka i współredaktorka tomu Ślady Holokaustu w imaginarium kultury polskiej (2017).

Stanisław Krajewski

członek Rady Programowej

Profesor zwyczajny na Wydziale Filozofii Uniwersytetu Warszawskiego, uzyskał doktorat z matematyki, habilitację z filozofii i tytuł profesora nauk humanistycznych. Aktywny uczestnik odrodzenia życia żydowskiego w Polsce jeszcze przed rokiem 1989, potem czynny w żydowskim życiu organizacyjnym. Jest współtwórcą Polskiej Rady Chrześcijan i Żydów, której współprzewodniczy od niemal 30 lat. Współtworzył wystawę Powojnie w Muzeum Historii Żydów Polskich POLIN. Autor książek i artykułów z dotyczących logiki, filozofii matematyki, judaizmu, historii i doświadczeń Żydów, dialogu międzyreligijnego. Wśród jego książek są: Żydzi, judaizm, Polska (1997), 54 komentarze do Tory dla nawet najmniej religijnych spośród nas (2004), Poland and the Jews. Reflections of a Polish Polish Jew (2005), Tajemnica Izraela a tajemnica Kościoła (2007), Nasza żydowskość (2010), Co zawdzięczam dialogowi międzyreligijnemu i chrześcijaństwu, What I Owe to Interreligious Dialogue and Christianity (2017), Żydzi w Polsce – i w Tatrach też (2019), a także Twierdzenie Gödla i jego interpretacje filozoficzne: od mechanicyzmu do postmodernizmu (2003) oraz Czy matematyka jest nauką humanistyczną? (2011).

Łukasz Krzyżanowski

członek Rady Programowej

Adiunkt w Instytucie Filozofii i Socjologii PAN. Uzyskał stopień doktora nauk społecznych na Uniwersytecie Warszawskim. W latach 2016–2018 pracował na Freie Universität w Berlinie, był także adiunktem w Instytucie Historycznym UW. Jest autorem książki Dom, którego nie było: Powroty ocalałych do powojennego miasta wydanej w 2016 roku (II wydanie w 2018). W czerwcu 2020 roku nakładem Harvard University Press wydał Ghost Citizens: Jewish Return to a Postwar City. Przebywał na stypendiach na Uniwersytecie Oksfordzkim i w Jad Waszem, był także stypendystą Claims Conference (Kagan Fellowship) oraz Narodowego Centrum Nauki. W centrum jego zainteresowań badawczych znajduje się doświadczenie ocalałych z Zagłady tuż po II wojnie światowej oraz społeczna historia Polski pod okupacją niemiecką i w czasie Holokaustu.

Roma Sendyka

członkini Rady Programowej

Doktor habilitowana, profesor Uniwersytetu Jagiellońskiego. Pracuje w Katedrze Antropologii Literatury i Badań Kulturowych Wydziału Polonistyki Uniwersytetu Jagiellońskiego, prowadzi Ośrodek Badań nad Kulturami Pamięci, działa w Kolektywie Kuratorskim. Zajmuje się teoriami badań literackich i kulturowych, w tym zwłaszcza badaniami nad kulturą wizualną i kulturami pamięci. Autorka książek Nowoczesny esej. Studium historycznej świadomości gatunku (Kraków 2006), Od kultury ja do kultury siebie (Kraków 2015), współredaktorka kilku tomów na temat badań nad pamięcią. W 2011 uczyła na University of Chicago. Kierowała zespołem grantu Nieupamiętnione miejsca ludobójstwa i ich wpływ na pamięć zbiorową, tożsamość kulturową, postawy etyczne i relacje międzykulturowe we współczesnej Polsce (NPRH, 2016-2019) oraz grantem Awkward Objects of Genocide w ramach projektu Transmitting Contentious Cultural Heritages with the Arts: From Intervention to Co-Production (Horizon 2020, 2016–2019). Współkuratorka wystawy Widok zza bliska. Inne obrazy Zagłady (2018–2019). Obecnie pracuje nad teorią nie-miejsc pamięci i wizualnymi badaniami w kontekście ludobójstwa.

Dariusz Stola

członek Rady Programowej

Profesor, doktor habilitowany, jest historykiem w Instytucie Studiów Politycznych PAN. W swoich badaniach zajmował się historią stosunków polsko-żydowskich, historią PRL i historią migracji międzynarodowych w XX w. Opublikował ponad 150 artykułów naukowych i dziesięć książek, w tym: Nadzieja i zagłada (1995); Kampania antysyjonistyczna w Polsce 1967-1968 (2000); Kraj bez wyjścia? Migracje z Polski 1948-1989 (2010); Patterns of Migration in Central Europe (2001, z C. Wallace); PZPR jako machina władzy (2012, z K. Persakiem). Jego książki był kilkakrotnie nagradzane, a on sam odznaczony Krzyżem Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski za zasługi w badaniach historii Polski i Medalem Uniwersytetu Warszawskiego za wkład w badania migracji. Zasiada w Komitecie Nauk Historycznych i Komitecie Badań nad Migracjami PAN, a także w radach naukowych kilku instytucji i czasopism w kraju i za granicą. Oprócz pracy naukowej pełnił funkcje dyrektora Muzeum Historii Żydów Polskich Polin (2014-2019) i prorektora Collegium Civitas (2002-2011).

Rada Fundacji

Andrzej Mochnacki – przewodniczący Rady

Roman Kraczla

Michał Pastuszka

Zarząd Fundacji

Andrzej Folwarczny – prezes

Zuzanna Radzik – wiceprezeska

Jakub Petelewicz – członek Zarządu

Roczne podsumowania działań programowych

Roczne sprawozdania finansowe