• Forum Dialogu

    Odbudowujemy więzi

Misją Forum Dialogu jest odbudowywanie i tworzenie nowych więzi pomiędzy współczesną Polską a społecznością żydowską na świecie.

Jesteśmy świadomi tego, że ślady więzi przerwanych podczas drugiej wojny światowej przetrwały nie tylko we wspomnieniach i historiach rodzinnych, lecz także w uprzedzeniach i stereotypach. Działamy na rzecz edukacji i przywracania pamięci o historiach Żydów w Polsce; pokazujemy, jak te historie pamiętają potomkowie polskich Żydów. Prezentujemy różne perspektywy na łączące nas i dzielące wydarzenia historyczne. Przyczyniamy się do odbudowywania więzi między Żydami mieszkającymi dziś na całym świecie a krajem ich przodków. Budujemy zaufanie. Mierzymy się z trudnymi tematami. Łączymy ludzi i ich historie.

Współpracujemy z ekspertami, liderami społecznymi, nauczycielami i uczniami z Polski i ze świata. Wspólnie piszemy nowy rozdział polsko-żydowskiej historii.

fot. M.Halaczek

Mam poczucie, że teraz przynależę do Polski, że ułożyłam swoją relację z krajem, który jest częścią mnie, moim dziedzictwem.

rabinka Shoshana Boyd Gelfand, Londyn

Fundacja działa na rzecz dialogu polsko-żydowskiego od 1998 r.
Od początku istnienia Forum tworzy przestrzenie, w których Polacy i Żydzi poznają się wzajemnie i spotykają ponad historycznymi podziałami. Forum to największa i najstarsza polska organizacja pozarządowa zajmująca się dialogiem polsko-żydowskim. Skupiamy się na pracy z młodzieżą i liderami opinii publicznej.

Fundacja powstała w Gliwicach pod nazwą Forum Dialogu Między Narodami. Etap lokalnej działalności Forum, zwieńczony odsłonięciem tablicy upamiętniającej żydowskich mieszkańców Gliwic i spotkaniem ich potomków ze współczesnymi gliwiczanami, zakończył się w 2003 r. przeniesieniem fundacji do Warszawy. Zaczynaliśmy w Gliwicach jako organizacja, której działalność miała wymiar lokalny. Dziś dbamy o budowanie i wzmacnianie środowiska tych, którzy zajmują się lokalnym dziedzictwem żydowskim.

Współpracujemy z liderami społeczności lokalnych, jednocześnie podejmując każdego roku działania edukacyjne w prawie pięćdziesięciu szkołach rozsianych po Polsce. W naszym projekcie edukacyjnym Szkoła Dialogu co roku bierze udział około 1200 uczniów.

Działamy lokalnie i globalnie
Dzięki wizytom studyjnym zbudowaliśmy zarówno w Polsce, jak i pośród środowisk żydowskich w Stanach Zjednoczonych, Izraelu, Kanadzie i Australii sieć ludzi, którzy rozumieją naszą misję i chcą w niej uczestniczyć. Forum Dialogu to również wieloletnie partnerstwa z innymi organizacjami zajmującymi się sprawami żydowskimi, jak American Jewish Committee, czy edukacją, jak Facing History and Ourselves. Działamy dla polsko-żydowskiego dialogu od niemal 20 lat i planujemy rozwijać się oraz pracować dalej!

small-arrow-righty

Zespół

Andrzej Folwarczny

prezes

Założyciel i prezes Fundacji Forum Dialogu, były poseł na Sejm RP z ramienia Unii Wolności i Przewodniczący Polsko-Izraelskiej Grupy Parlamentarnej. Współredaktor książki Trudne pytania w dialogu polsko-żydowskim (2006). W latach 1999–2004 wiceprezes Towarzystwa Przyjaźni Polsko-Izraelskiej.

Michał Bilewicz

wiceprezes

Psycholog społeczny, profesor na Wydziale Psychologii UW, gdzie kieruje Centrum Badań nad Uprzedzeniami. Zajmuje się badaniami uprzedzeń, konfliktów międzygrupowych, antysemityzmu i dehumanizacji. W przeszłości redagował pismo młodzieży żydowskiej „Jidełe” oraz był dziennikarzem „Słowa Żydowskiego”. Współredaktor wydanej przez Forum Dialogu książki Trudne pytania w dialogu polsko-żydowskim (2006).

Zuzanna Radzik

członkini zarządu

Teolożka. Absolwentka Papieskiego Wydziału Teologicznego w Warszawie i Uniwersytetu Hebrajskiego w Jerozolimie. Zajmuje się stosunkiem chrześcijaństwa do Żydów i katolickim feminizmem. Stale współpracuje z „Tygodnikiem Powszechnym”, w którym debiutowała, publikując głośny artykuł pt. Piwnice wciąż gniją. Przyczynił się on do zamknięcia antysemickiej księgarni „Antyk”.

Jakub Petelewicz

dyrektor ds. edukacji

Historyk zajmujący się tematyką zagłady Żydów. Współzałożyciel, członek i sekretarz naukowy Centrum Badań nad Zagładą Żydów IFiS PAN. Sekretarz redakcji rocznika naukowego „Zagłada Żydów. Studia i Materiały” oraz „Holocaust. Studies and Materials”. Współtwórca koncepcji galerii Holokaustu w Muzeum Historii Żydów Polskich POLIN w Warszawie.

Olga Kaczmarek

dyrektorka ds. relacji międzynarodowych

Doktor nauk humanistycznych, wykładowczyni w Instytucie Kultury Polskiej UW. W roku akademickim 2012/2013 stypendystka Fulbrighta na Uniwersytecie Penn State w USA. W przeszłości współpracowała z Muzeum Historii Żydów Polskich POLIN przy programie Polscy Sprawiedliwi – Przywracanie Pamięci. Współpracę z Forum zaczynała jako trenerka Szkoły Dialogu.

Monika Halaczek

dyrektorka ds. rozwoju

Absolwentka stosunków międzynarodowych z doświadczeniem w koordynacji projektów młodzieżowych oraz edukacji nieformalnej. Współpracowała z Fundacją Humanity in Action Polska przy letnich programach praw człowieka. W ramach HIA Grassroot Activism Fellowship odbyła staż w Jewish Community Relations Council w San Francisco.

Dorota Głażewska-Ziemilska

kierowniczka ds. finansowych

Socjolożka, absolwentka Instytutu Stosowanych Nauk Społecznych oraz Instytutu Studiów Iberyjskich i Iberoamerykańskich UW. Ukończyła Podyplomowe Studia „Rachunkowość i Finanse Przedsiębiorstwa” oraz Podyplomowe Studia Menadżersko-Finansowe SGH. Współprowadziła projekty badawcze i koordynowała programy szkoleniowe i wydawnicze w Akademii Rozwoju Filantropii w Polsce. Prowadziła monitoring i ewaluacje lokalnych organizacji pozarządowych oraz ROSzEFS. Wykładała socjologię na Warszawskim Uniwersytecie Medycznym i prowadziła zajęcia w Instytucie Socjologii UW. Współzałożycielka Stowarzyszenia im. S. Brzozowskiego i Wydawnictwa Krytyki Politycznej, w latach 2005-2017 członkini zarządu i dyrektor finansowa „Krytyki Politycznej”.

Marta Rauk

Koordynatorka Klubu Przyjaciół Forum Dialogu

Absolwentka społecznej psychologii klinicznej Szkoły Wyższej Psychologii Społecznej oraz studiów podyplomowych „Historia sztuki. Perspektywa społeczna i polityczna” Collegium Civitas. Współpracowała przy projektach kulturalnych Fundacji Puszka, Mazowieckiego Centrum Kultury i Sztuki oraz jako wolontariuszka przy działaniach Muzeum Historii Żydów Polskich POLIN.

Jagoda Szkarłat

koordynatorka projektów

Ukończyła antropologię kulturową i hebraistykę na UW. Współpracowała m.in. z Fundacją dla Somalii, Amnesty International, Fundacją Pozytywnych Zmian i Centrum Edukacji Obywatelskiej. Podczas stypendium w Izraelu w latach 2012-2013 odbyła staż w organizacji Rabbis for Human Rights. Jest przewodniczką po Muzeum Historii Żydów Polskich POLIN. W latach 2009 – 2016 była trenerką Forum Dialogu.

Julia Machnowska

koordynatorka projektów

Absolwentka Instytutu Dziennikarstwa i Nauk Politycznych oraz Instytutu Historycznego Uniwersytetu Warszawskiego. Jest związana ze Studiem Reportażu i Dokumentu Polskiego Radia, gdzie jako współpracownik zajmuje się reportażem. Działa w obszarze historii mówionej, współpracując m.in. z Muzeum Pragi i fundacją Yahad-in Unum.

Izabela Meyza

koordynatorka projektów

Absolwentka wiedzy o kulturze UW i szkoły trenerów STOP. Edukatorka pracująca od 10 lat z dziećmi, młodzieżą i nauczycielami. Jako autorka programów edukacyjnych i trenerka współpracuje z wieloma organizacjami zajmującymi się edukacją nieformalną. W swojej pracy inspiruje się koncepcją porozumienia bez przemocy Marshalla Rosenberga.

Anna Barańska

starsza specjalistka ds. finansowych

Od 2009 r. związana z organizacjami pozarządowymi. W Forum Dialogu realizuje obsługę finansowo-księgową we współpracy z biurem rachunkowym oraz rozliczanie projektów współfinansowanych ze środków publicznych, unijnych oraz grantów międzynarodowych.

Marta Usiekniewicz

koordynatorka ds. komunikacji

Doktor nauk humanistycznych, wykłada w Ośrodku Studiów Amerykańskich UW. Stypendystka Fulbright Junior Research Award, w ramach stypendium spędziła semestr na SUNY Buffalo. Odbyła również staż w nowojorskiej siedzibie AJC. Z Forum współpracuje od 2007 roku.

Maria Sokołowska

asystentka biura

Absolwentka Instytutu Etnologii i Antropologii Kulturowej na Uniwersytecie Warszawskim. Prowadziła badania terenowe z zakresu antropologii religii na Ukrainie. Współpracowała z Fundacją Zaczyn przy projektach na rzecz osób starszych.

Maria Piekarska

koordynatorka projektów

Doktorantka na Wydziale Artes Liberales UW, zajmuje się praktykami upamiętniania i budowania tożsamości w przestrzeniach natury z naciskiem na współczesny Izrael i diasporę żydowską. Stypendystka Ministerstwa Spraw Zagranicznych Izraela oraz Uniwersytetu w Hajfie. Od 2015 roku jest przewodniczką po Muzeum Historii Żydów Polskich POLIN.

fot. M.Śmiarowski

Marcin Dziurdzik

koordynator ds. komunikacji

Absolwent Instytutu Historycznego UW. Pracował w działach komunikacji Muzeum Historii Żydów Polskich POLIN i Muzeum Warszawy, współpracował ze Stowarzyszeniem Żydowski Instytut Historyczny w Polsce. Od 2012 roku członek zarządu Stowarzyszenia imienia Szymona An-skiego. Absolwent programu Paradigm w Paideia – The European Institute for Jewish Studies in Sweden.

Rada Fundacji

Henryk Wujec – przewodniczący

Roman Kraczla

Andrzej Mochnacki

Jarosław Nowakowski

Michał Pastuszka

Zarząd Fundacji

Andrzej Folwarczny – prezes

Michał Bilewicz – wiceprezes

Zuzanna Radzik – członkini Zarządu