• Forum Dialogu

    Odbudowujemy więzi

Misją Forum Dialogu jest odbudowywanie i tworzenie nowych więzi pomiędzy współczesną Polską a społecznością żydowską na świecie.

Jesteśmy świadomi tego, że ślady więzi przerwanych podczas drugiej wojny światowej przetrwały nie tylko we wspomnieniach i historiach rodzinnych, lecz także w uprzedzeniach i stereotypach. Działamy na rzecz edukacji i przywracania pamięci o historiach Żydów w Polsce; pokazujemy, jak te historie pamiętają potomkowie polskich Żydów. Prezentujemy różne perspektywy na łączące nas i dzielące wydarzenia historyczne. Przyczyniamy się do odbudowywania więzi między Żydami mieszkającymi dziś na całym świecie a krajem ich przodków. Budujemy zaufanie. Mierzymy się z trudnymi tematami. Łączymy ludzi i ich historie.

Współpracujemy z ekspertami, liderami społecznymi, nauczycielami i uczniami z Polski i ze świata. Wspólnie piszemy nowy rozdział polsko-żydowskiej historii.

fot. M.Halaczek

Mam poczucie, że teraz przynależę do Polski, że ułożyłam swoją relację z krajem, który jest częścią mnie, moim dziedzictwem.

rabinka Shoshana Boyd Gelfand, Londyn

Fundacja działa na rzecz dialogu polsko-żydowskiego od 1998 r.
Od początku istnienia Forum tworzy przestrzenie, w których Polacy i Żydzi poznają się wzajemnie i spotykają ponad historycznymi podziałami. Forum to największa i najstarsza polska organizacja pozarządowa zajmująca się dialogiem polsko-żydowskim. Skupiamy się na pracy z młodzieżą i liderami opinii publicznej.

Fundacja powstała w Gliwicach pod nazwą Forum Dialogu Między Narodami. Etap lokalnej działalności Forum, zwieńczony odsłonięciem tablicy upamiętniającej żydowskich mieszkańców Gliwic i spotkaniem ich potomków ze współczesnymi gliwiczanami, zakończył się w 2003 r. przeniesieniem fundacji do Warszawy. Zaczynaliśmy w Gliwicach jako organizacja, której działalność miała wymiar lokalny. Dziś dbamy o budowanie i wzmacnianie środowiska tych, którzy zajmują się lokalnym dziedzictwem żydowskim.

Współpracujemy z liderami społeczności lokalnych, jednocześnie podejmując każdego roku działania edukacyjne w prawie pięćdziesięciu szkołach rozsianych po Polsce. W naszym projekcie edukacyjnym Szkoła Dialogu co roku bierze udział około 1200 uczniów.

Działamy lokalnie i globalnie
Dzięki wizytom studyjnym zbudowaliśmy zarówno w Polsce, jak i pośród środowisk żydowskich w Stanach Zjednoczonych, Izraelu, Kanadzie i Australii sieć ludzi, którzy rozumieją naszą misję i chcą w niej uczestniczyć. Forum Dialogu to również wieloletnie partnerstwa z innymi organizacjami zajmującymi się sprawami żydowskimi, jak American Jewish Committee, czy edukacją, jak Facing History and Ourselves. Działamy dla polsko-żydowskiego dialogu od niemal 20 lat i planujemy rozwijać się oraz pracować dalej!

small-arrow-righty

Zespół

Andrzej Folwarczny

prezes

Założyciel i prezes Forum Dialogu, były poseł na Sejm RP z ramienia Unii Wolności i przewodniczący Polsko-Izraelskiej Grupy Parlamentarnej. Po odejściu z polityki poświęcił się pracy na rzecz dialogu polsko-żydowskiego.

Zuzanna Radzik

wiceprezeska

Teolożka, absolwentka Papieskiego Wydziału Teologicznego w Warszawie i Uniwersytetu Hebrajskiego w Jerozolimie. Stała współpracowniczka „Tygodnika Powszechnego” i autorka książek na temat roli kobiet w Kościele katolickim. Laureatka Nagrody im. Ireny Sendlerowej za wieloletnią działalność na rzecz dialogu chrześcijańsko-żydowskiego oraz zaangażowanie w feminizm katolicki.

Jakub Petelewicz

członek zarządu

Historyk, współzałożyciel i sekretarz naukowy Centrum Badań nad Zagładą Żydów IFiS PAN. Sekretarz redakcji rocznika „Zagłada Żydów. Studia i Materiały” oraz „Holocaust. Studies and Materials”. Współtwórca koncepcji galerii „Zagłada” w Muzeum Historii Żydów Polskich POLIN.

Olga Kaczmarek

dyrektorka fundacji

Doktor nauk humanistycznych w zakresie kulturoznawstwa. Autorka książki o Emmanuelu Levinasie i antropologii postmodernistycznej, a także badaczka zagadnień związanych z pamięcią o stosunkach polsko-żydowskich w czasie wojny. Współpracę z Forum rozpoczęła w 2012 roku jako trenerka Szkoły Dialogu. Odpowiada za całokształt działań operacyjnych oraz reprezentuje Forum na zewnątrz.

Monika Halaczek

zastępczyni dyrektorki fundacji

Absolwentka stosunków międzynarodowych z doświadczeniem w koordynacji projektów z obszaru praw człowieka oraz w pozyskiwaniu środków instytucjonalnych. Z fundacją związana od 2010 roku, wie o Forum wszystko. Dba o efektywną organizację pracy oraz czuwa nad formalno-prawnymi aspektami działania Forum.

Joanna Niszcz

kierowniczka ds. finansowych

Ekonomistka, członkini Association of Chartered Certified Accountants z doświadczeniem w wielu międzynarodowych organizacjach. W Forum od 2020 roku czuwa nad budżetem fundacji oraz nadzoruje kwestie finansowo-księgowe. Monitoruje rozliczanie projektów oraz dba o przejrzystość raportowania do grantodawców.

Anna Barańska

starsza specjalistka ds. finansowych

Od ponad dekady związana z organizacjami pozarządowymi. W Forum od 2014 roku realizuje obsługę finansowo-księgową we współpracy z biurem rachunkowym, a także rozliczanie projektów współfinansowanych ze środków publicznych i grantów międzynarodowych.

Maria Sokołowska

koordynatorka biura

Absolwentka Instytutu Etnologii i Antropologii Kulturowej na Uniwersytecie Warszawskim. Prowadziła badania terenowe z zakresu antropologii religii na Ukrainie. Współpracowała z Fundacją Zaczyn przy
projektach na rzecz osób starszych. Od 2017 roku zarządza biurem Forum oraz wspiera realizację projektów.

Hanna Gospodarczyk

koordynatorka projektów

Antropolożka i arabistka. Zawodowo zajmuje się koordynacją projektów kulturalnych i historycznych, uczestniczyła też w badaniach naukowych na temat pamięci o żydowskich społecznościach w Małopolsce. Od 2019 roku koordynuje działania Forum w ramach Spotkań, Wizyt Studyjnych oraz współpracy z Izraelem.

Julia Machnowska

koordynatorka projektów

Absolwentka dziennikarstwa i historii. Związana ze Studiem Reportażu i Dokumentu Polskiego Radia, działa też w obszarze historii mówionej, współpracując między innymi z fundacją Yahad-in Unum. Była koordynatorka Szkoły Dialogu, aktualnie w Forum zajmuje się współpracą z nauczycielami i szkołami kontynuującymi program.

Izabela Meyza

koordynatorka projektów

Absolwentka wiedzy o kulturze, edukatorka z ponad 10-letnim doświadczeniem, autorka programów edukacyjnych i ekspertka w dziedzinie Nonviolent Communication. Współpracuje z wieloma organizacjami zajmującymi się edukacją nieformalną. W Forum od lat koordynuje i wspiera zespół trenerski Szkoły Dialogu.

Agnieszka Mierzwa

koordynatorka projektów

Absolwentka hebraistyki i kulturoznawstwa. Koordynowała działania Centrum „Synagoga” w Zamościu i rozwijała programy edukacyjne w Państwowym Muzeum na Majdanku w Lublinie. W Forum od 2018 roku odpowiada za koordynację programu Szkoła Dialogu.

Jagoda Szkarłat

koordynatorka projektów

Antropolożka i hebraistka. Zawodowo związana z trzecim sektorem – organizacjami wspierającymi migrantów oraz relacje polsko- żydowskie. Specjalizuje się w edukacji nieformalnej, facylitacji i zarządzaniu projektami. Od 2009 roku była trenerką Szkoły Dialogu, w 2016 roku dołączyła do zespołu w biurze. Koordynuje i rozwija program Liderzy Dialogu.

Marta Rauk

koordynatorka Klubu Przyjaciół Forum Dialogu

Psycholożka społeczna, absolwentka studiów podyplomowych Historia Sztuki. Perspektywa Społeczna i Polityczna. Współpracowała przy projektach kulturalnych, między innymi Fundacji Puszka. W 2013 roku dołączyła do Forum; obecnie odpowiada za relacje z polskimi darczyńcami.

Katarzyna Pietrzak-Kret

koordynatorka ds. relacji z darczyńcami

Absolwentka Jewish Cultural Arts na George Washington University w ramach stypendium Fulbrighta. Współpracowniczka United States Holocaust Memorial Museum, dawniej związana też z Muzeum POLIN. Pracę w Forum zaczęła w 2012 roku jako trenerka; do stałego zespołu dołączyła w 2019 roku, aby wesprzeć budowanie relacji z zagranicznymi darczyńcami.

Marcin Dziurdzik

koordynator ds. promocji

Absolwent historii. Pracował w Muzeum POLIN i Muzeum Warszawy. Członek zarządu Stowarzyszenia im. Szymona An-skiego. Ukończył program Paradigm w Paideia – The European Institute for Jewish Studies in Sweden. Od 2017 roku czuwa nad wizerunkiem Forum w Internecie oraz nad powstawaniem materiałów promocyjnych.

Marta Usiekniewicz

koordynatorka ds. komunikacji

Doktor nauk humanistycznych specjalizująca się w literaturze amerykańskiej i gender studies, wykłada w Ośrodku Studiów Amerykańskich Uniwersytetu Warszawskiego. Była stypendystką Fulbrighta na SUNY Buffalo. Z Forum jest związana od 2007 roku; odpowiada za komunikację z zagranicznymi odbiorcami i tworzenie naszych filmów.

Rada Programowa Forum Dialogu

Rada Programowa Forum Dialogu jest organem doradczym względem zarządu fundacji. Stanowi przestrzeń wzajemnej interakcji między środowiskiem akademickim a zespołem Forum Dialogu w zakresie tematów, form i metod działania fundacji. Członkowie Rady, wiodący przedstawiciele różnych dyscyplin akademickich, stanowią wsparcie w wyznaczaniu kierunków działania Forum Dialogu oraz zapewnieniu merytorycznej i naukowej jakości programów fundacji.

Michał Bilewicz

przewodniczący Rady Programowej

Psycholog społeczny, profesor Wydziału Psychologii Uniwersytetu Warszawskiego, gdzie kieruje Centrum Badań nad Uprzedzeniami. Zajmuje się badaniami uprzedzeń, konfliktów międzygrupowych, antysemityzmu i dehumanizacji. W latach 2005-2019 wiceprezes Forum Dialogu.

Barbara Engelking

członkini Rady Programowej

Profesor doktor habilitowana, z wykształcenia psycholog, kieruje Centrum Badań nad Zagładą Żydów w Instytucie Filozofii i Socjologii Polskiej Akademii Nauk. Od ponad 30 lat zajmuje się badaniem Zagłady i jej konsekwencjami. Jest autorką lub współautorką kilkunastu książek dotyczących Zagłady Żydów w Polsce.

Agnieszka Haska

członkini Rady Programowej

Doktor, socjolożka, antropolożka kultury, adiunktka w Centrum Badań nad Zagładą Żydów w Instytucie Filozofii i Socjologii Polskiej Akademii Nauk. Jej zainteresowania badawcze obejmują szerokie spektrum tematów – od dyskursu o kolaboracji podczas II wojny światowej, poprzez historie prób ratowania Żydów dzięki paszportom innych państw, aż do antropologicznego spojrzenia na różne formy pamięci i postpamięci. Autorka m.in. książek: Jestem Żydem, chcę wejść. Hotel Polski w Warszawie 1943 (2006) oraz Hańba! Opowieści o polskiej zdradzie (2018).

Mikołaj Herbst

członek Rady Programowej

Profesor UW, doktor habilitowany nauk ekonomicznych, adiunkt na Uniwersytecie Warszawskim w Centrum Europejskich Studiów Regionalnych i Lokalnych. Absolwent Wydziału Nauk Ekonomicznych Uniwersytetu Warszawskiego oraz programu Columbia Cooperative Program in Economics realizowanego wspólnie przez Uniwersytet Warszawski i Columbia University w Nowym Jorku. Stypendysta Uniwersytetu w Trieście, programu Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego Wsparcie międzynarodowej mobilności naukowców, oraz Narodowej Agencji Wymiany Akademickiej. Kierownik i uczestnik licznych projektów badawczych, w większości dotyczących problematyki edukacyjnej, a także konsultant w projektach organizowanych przez OECD, Międzynarodową Organizację Pracy i Bank Światowy. Pracował również jako konsultant krajowy i międzynarodowy w dziedzinie zarządzania systemami oświaty, rozwoju regionalnego i lokalnego.

Kamil Kijek

członek Rady Programowej

Historyk i socjolog, pracownik Katedry Judaistyki Uniwersytetu Wrocławskiego. Studiował na uniwersytetach w Jerozolimie, Tel Awiwie, Hajfie i University College w Londynie, był stażystą w Center for Jewish History, na Uniwersytecie Nowojorskim i Muzeum Holokaustu w Waszyngtonie. Jego zainteresowania naukowe koncentrują się na historii Żydów w Europie Środkowo-Wschodniej w drugiej połowie XIX i w XX wieku, relacji między teorią społeczną, historią polityczną a historią społeczną i kulturową, dziejach syjonizmu, społeczności żydowskiej w Palestynie/Ziemi Izraela w XIX i XX wieku. W latach 2001-2007 pracował jako edukator z ramienia American Jewish Joint Distribution Committee na koloniach żydowskich w Polsce i na Węgrzech. W latach 2007-2012 współpracował ze Stowarzyszeniem Żydowskiego Instytutu Historycznego w pracach nad wystawą stałą Muzeum „Polin”. Autor m.in. Dzieci modernizmu. Świadomość i socjalizacja polityczna młodzieży żydowskiej w Polsce międzywojennej (2017).

Justyna Kowalska-Leder

członkini Rady Programowej

Doktor habilitowana, kulturoznawczyni, wykładowczyni w Instytucie Kultury Polskiej UW, gdzie kieruje Zespołem Badań Pamięci o Zagładzie. Autorka książek Doświadczenie Zagłady z perspektywy dziecka w polskiej literaturze dokumentu osobistego (2009) oraz „Nie wiem, jak ich mam cenić…” Strefa ambiwalencji w świadectwach Polaków i Żydów (2019), a także naukowej edycji dziennika Reni Knoll (2012); współautorka i współredaktorka tomu Ślady Holokaustu w imaginarium kultury polskiej (2017).

Stanisław Krajewski

członek Rady Programowej

Profesor zwyczajny na Wydziale Filozofii Uniwersytetu Warszawskiego, uzyskał doktorat z matematyki, habilitację z filozofii i tytuł profesora nauk humanistycznych. Aktywny uczestnik odrodzenia życia żydowskiego w Polsce jeszcze przed rokiem 1989, potem czynny w żydowskim życiu organizacyjnym. Jest współtwórcą Polskiej Rady Chrześcijan i Żydów, której współprzewodniczy od niemal 30 lat. Współtworzył wystawę Powojnie w Muzeum Historii Żydów Polskich POLIN. Autor książek i artykułów z dotyczących logiki, filozofii matematyki, judaizmu, historii i doświadczeń Żydów, dialogu międzyreligijnego. Wśród jego książek są: Żydzi, judaizm, Polska (1997), 54 komentarze do Tory dla nawet najmniej religijnych spośród nas (2004), Poland and the Jews. Reflections of a Polish Polish Jew (2005), Tajemnica Izraela a tajemnica Kościoła (2007), Nasza żydowskość (2010), Co zawdzięczam dialogowi międzyreligijnemu i chrześcijaństwu, What I Owe to Interreligious Dialogue and Christianity (2017), Żydzi w Polsce – i w Tatrach też (2019), a także Twierdzenie Gödla i jego interpretacje filozoficzne: od mechanicyzmu do postmodernizmu (2003) oraz Czy matematyka jest nauką humanistyczną? (2011).

Łukasz Krzyżanowski

członek Rady Programowej

Adiunkt w Instytucie Filozofii i Socjologii PAN. Uzyskał stopień doktora nauk społecznych na Uniwersytecie Warszawskim. W latach 2016–2018 pracował na Freie Universität w Berlinie, był także adiunktem w Instytucie Historycznym UW. Jest autorem książki Dom, którego nie było: Powroty ocalałych do powojennego miasta wydanej w 2016 roku (II wydanie w 2018). W czerwcu 2020 roku nakładem Harvard University Press wydał Ghost Citizens: Jewish Return to a Postwar City. Przebywał na stypendiach na Uniwersytecie Oksfordzkim i w Jad Waszem, był także stypendystą Claims Conference (Kagan Fellowship) oraz Narodowego Centrum Nauki. W centrum jego zainteresowań badawczych znajduje się doświadczenie ocalałych z Zagłady tuż po II wojnie światowej oraz społeczna historia Polski pod okupacją niemiecką i w czasie Holokaustu.

Roma Sendyka

członkini Rady Programowej

Doktor habilitowana, profesor Uniwersytetu Jagiellońskiego. Pracuje w Katedrze Antropologii Literatury i Badań Kulturowych Wydziału Polonistyki Uniwersytetu Jagiellońskiego, prowadzi Ośrodek Badań nad Kulturami Pamięci, działa w Kolektywie Kuratorskim. Zajmuje się teoriami badań literackich i kulturowych, w tym zwłaszcza badaniami nad kulturą wizualną i kulturami pamięci. Autorka książek Nowoczesny esej. Studium historycznej świadomości gatunku (Kraków 2006), Od kultury ja do kultury siebie (Kraków 2015), współredaktorka kilku tomów na temat badań nad pamięcią. W 2011 uczyła na University of Chicago. Kierowała zespołem grantu Nieupamiętnione miejsca ludobójstwa i ich wpływ na pamięć zbiorową, tożsamość kulturową, postawy etyczne i relacje międzykulturowe we współczesnej Polsce (NPRH, 2016-2019) oraz grantem Awkward Objects of Genocide w ramach projektu Transmitting Contentious Cultural Heritages with the Arts: From Intervention to Co-Production (Horizon 2020, 2016–2019). Współkuratorka wystawy Widok zza bliska. Inne obrazy Zagłady (2018–2019). Obecnie pracuje nad teorią nie-miejsc pamięci i wizualnymi badaniami w kontekście ludobójstwa.

Dariusz Stola

członek Rady Programowej

Profesor, doktor habilitowany, jest historykiem w Instytucie Studiów Politycznych PAN. W swoich badaniach zajmował się historią stosunków polsko-żydowskich, historią PRL i historią migracji międzynarodowych w XX w. Opublikował ponad 150 artykułów naukowych i dziesięć książek, w tym: Nadzieja i zagłada (1995); Kampania antysyjonistyczna w Polsce 1967-1968 (2000); Kraj bez wyjścia? Migracje z Polski 1948-1989 (2010); Patterns of Migration in Central Europe (2001, z C. Wallace); PZPR jako machina władzy (2012, z K. Persakiem). Jego książki był kilkakrotnie nagradzane, a on sam odznaczony Krzyżem Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski za zasługi w badaniach historii Polski i Medalem Uniwersytetu Warszawskiego za wkład w badania migracji. Zasiada w Komitecie Nauk Historycznych i Komitecie Badań nad Migracjami PAN, a także w radach naukowych kilku instytucji i czasopism w kraju i za granicą. Oprócz pracy naukowej pełnił funkcje dyrektora Muzeum Historii Żydów Polskich Polin (2014-2019) i prorektora Collegium Civitas (2002-2011).

Rada Fundacji

Andrzej Mochnacki – przewodniczący Rady

Roman Kraczla

Michał Pastuszka

Zarząd Fundacji

Andrzej Folwarczny – prezes

Zuzanna Radzik – wiceprezeska

Jakub Petelewicz – członek Zarządu

Roczne podsumowania działań programowych

Roczne sprawozdania finansowe