• Forum Dialogu

    Odbudowujemy więzi

Misją Forum Dialogu jest odbudowywanie i tworzenie nowych więzi pomiędzy współczesną Polską a społecznością żydowską na świecie.

Jesteśmy świadomi tego, że ślady więzi przerwanych podczas drugiej wojny światowej przetrwały nie tylko we wspomnieniach i historiach rodzinnych, lecz także w uprzedzeniach i stereotypach. Działamy na rzecz edukacji i przywracania pamięci o historiach Żydów w Polsce; pokazujemy, jak te historie pamiętają potomkowie polskich Żydów. Prezentujemy różne perspektywy na łączące nas i dzielące wydarzenia historyczne. Przyczyniamy się do odbudowywania więzi między Żydami mieszkającymi dziś na całym świecie a krajem ich przodków. Budujemy zaufanie. Mierzymy się z trudnymi tematami. Łączymy ludzi i ich historie.

Współpracujemy z ekspertami, liderami społecznymi, nauczycielami i uczniami z Polski i ze świata. Wspólnie piszemy nowy rozdział polsko-żydowskiej historii.

fot. M.Halaczek

Mam poczucie, że teraz przynależę do Polski, że ułożyłam swoją relację z krajem, który jest częścią mnie, moim dziedzictwem.

rabinka Shoshana Boyd Gelfand, Londyn