Gąbin

Odbudowujemy więzi

Wizyta Minny Zielonki-Packer

lipiec 2012

W lipcu 2012 r. drugoklasiści  z Gimnazjum im. Jana Pawła II w Gąbinie, oprowadzili po żydowskich zakątkach swojej miejscowości Minnę Zielonkę-Packer należącą do Gombin Jewish Historical & Genealogical Society, stowarzyszenia zajmującego się zachowaniem dziedzictwa gąbińskich Żydów. Minna Packer jest autorką filmu „Back to Gombin” („Powrót do Gąbina”) o podróży potomków gąbińskich Żydów po latach do miasta swoich przodków. Celem jej rezydencji artystycznej w Polsce była nauka tolerancji i dzielenie się żydowską historią Gąbina, z którego pochodził jej ojciec, Michael Zielonka-Ber (1915-2006). Urodził się on w Gabinie, gdzie przez stulecia mieszkała rodzina Minny. Jako jedyny z całej gąbińskiej rodziny przeżył II wojnę światową.

Minnie Zielonce towarzyszyło dwóch lokalnych przyjaciół towarzystwa Gombin Society, Sebastian Balko i Łukasz Florkiewicz. Spotkanie było ważne dla obu grup. Dla większości uczniów z gimnazjum w Gąbinie był to pierwszy kontakt z przedstawicielami społeczności żydowskiej, zaś zaproszeni goście byli pod ogromnym wrażeniem wiedzy oraz zaangażowania młodych ludzi w upamiętnianie przedwojennej historii miejscowych Żydów.

Tutaj można obejrzeć film Minny Zielonki-Packer o powrocie do Gąbina.