• Spotkania

    Odbudowujemy więzi

Odwiedziny uczestników wizyty studyjnej

październik 2018

Jesienią 2018 roku grupa uczestników organizowanej przez Forum Dialogu wizyty studyjnej w Polsce odwiedziła uczniów Katolickiego Liceum Ogólnokształcącego im. C. K. Norwida w Garwolinie – absolwentów Szkoły Dialogu 2018. Licealiści z Garwolina, mimo trudnego dostępu do źródeł na temat żydowskiej społeczności swojego miasteczka, przygotowali wyjątkowe spotkanie.

Wynikiem warsztatu integracyjnego prowadzonego przez edukatorkę Forum Dialogu były bliskie i bezpośrednie rozmowy i żarty w czasie przerwy na kawę i słodkości przed wycieczką. Na gości czekały przygotowane przez uczniów plansze w języku angielskim, przewodnik w formie ulotki w języku angielskim dla każdego z gości oraz profesjonalne tłumaczenie wycieczki.

W trakcie kolacji Liderzy opowiadali o swojej pracy na rzecz lokalnej pamięci, której różnorodność zrobiła duże wrażenie na gościach.

W jej trakcie uczniowie opowiadali o żydowskiej historii miasta na przykładach indywidualnych losów garwolińskich Żydów.
W lesie kryjącym dziś teren zniszczonego cmentarza żydowskiego jeden z uczestników wizyty z Izraela pokazywał uczniom jak odczytywać inskrypcje na pozostałych na tym terenie macewach, a lokalna aktywistka Renata Masna opowiedziała o działaniach na rzecz upamiętnienia cmentarza, podkreślając wsparcie ze strony uczniów w tej kwestii. Wspólna pomoc nie musi kończyć się na dniu spotkania – uczniowie otrzymali od gości ich adresy mailowe w przypadku, gdyby kiedyś potrzebowali wsparcia z językiem hebrajskim.

Darczyńcy

Program współfinansowany przez Malka and Pinek Krystal Scholarship Fund.