Kłobuck

Odbudowujemy więzi

Wizyta edukatorów z izraelskiej organizacji ADAM le’ADAM

sierpień 2015

Na przełomie lipca i sierpnia 2015 r. odbyła się wizyta edukatorów zrzeszonych w izraelskim stowarzyszeniu ADAM le’ ADAM, którego celem jest popularyzacja idei spotkań między Polakami i Izraelczykami i ich wpływu na współczesne dyskusje w obu krajach oraz tożsamość ich mieszkańców. Po raz pierwszy wizyta tej grupy została zorganizowana w ramach współpracy między Instytutem Polskim w Tel Awiwie, ADAM le’ ADAM oraz Forum Dialogu. Podczas tygodniowej wizyty uczestniczy mieli okazję poznać Warszawę, Łódź, Kielce i Kraków. Spędzili również dzień z uczniami z Kłobucka, zapoznając się z ich działaniami w ramach programu Szkoła Dialogu.

Mimo tego, że spotkanie wypadło w środku wakacji i dzień był upalny, najaktywniejsza grupa uczniów stawiła się na spotkanie i poprowadziła wycieczkę po żydowskich śladach w swoim miasteczku. Po warsztacie integracyjnym edukatorzy z ADAM le’ADAM udali się na rynek i obeszli ulice kiedyś zamieszkane przez żydowskich mieszkańców prowadzeni opowieściami uczniów. Ostatnim odwiedzonym miejscem był cmentarz żydowski, na którym zachowała się jedna macewa. Goście z Izraela odmówili kadisz ku czci zmarłych. Dla uczniów była to wyjątkowa chwila. Dzięki ich działaniom w Kłobucku wypowiedziane zostały słowa hebrajskiej modlitwy po raz pierwszy od wielu lat.