• Forum Dialogu

    Odbudowujemy więzi

Forum Dialogu

00-325 Warszawa
ul. Krakowskie Przedmieście 6

Sekretariat:
tel. +48 22 551 50 10
forum@dialog.org.pl

Konto bankowe:
PEKAO S.A. I o. Gliwice
23 1240 1343 1111 0000 2359 1097

Fundacja Forum Dialogu korzysta z lokalu wynajętego od m.st. Warszawy – Dzielnicy Śródmieście na preferencyjnych warunkach.