• Współpraca z Facing History and Ourselves

    Edukacja w walce z dyskryminacją

Od 2012 Forum Dialogu stale współpracuje z jedną z najważniejszych organizacji edukacyjnych w USA, Facing History and Ourselves. Facing History and Ourselves założono w 1976 roku w Bostonie, aby pracować na rzecz budowy otwartego i sprawiedliwego społeczeństwa poprzez walkę z ksenofobią, antysemityzmem i innymi uprzedzeniami. Facing History and Ourselves współpracuje z nauczycielami, szkoląc ich i pomagając wykorzystywać nauczanie historii, literatury, socjologii i psychologii do kształtowania postaw etycznych i umiejętności krytycznego myślenia wśród młodych ludzi.

W ramach współpracy zespół Forum uczestniczył w konsultacjach programowych z Facing History and Ourselves w 2012 r. W 2014 r. mieliśmy okazję współuczestniczyć w planowaniu wizyty w Polsce przedstawicieli zespołu i zarządów regionalnych Facing History and Ourselves, którzy między innymi odwiedzili uczniów pięciu szkół biorących udział w programie Szkoła Dialogu. W 2016 r. przedstawicielki zespołu Forum miały okazję uczestniczyć w corocznych seminariach dotyczących edukacji o Zagładzie prowadzonych przez Facing History and Ourselves w Brookline i w Nowym Jorku.
Jak dotąd najważniejszym wspólnym projektem realizowanym przez Forum Dialogu i Facing History and Ourselves były odbywające się przez cztery lata coroczne letnie wizyty studyjne w Polsce dla nauczycieli z amerykańskich szkół żydowskich współpracujących z Facing History and Ourselves.

Tygodniowy program poświęcony był historii i teraźniejszości stosunków polsko-żydowskich. Zdobyte w Polsce doświadczenia nauczyciele przenosili do szkół, w których uczą zwykle tematów związanych z historią, Zagładą, tożsamością żydowską i judaizmem. Dla większości uczestników była to pierwsza wizyta w naszym kraju. Tydzień spędzony z Forum Dialogu w Polsce to dla nich okazja do spojrzenia na wiele zagadnień w nowy sposób.
Taka podróż, która często jest bardzo osobistym doświadczeniem, przekłada się potem na kształt szkolnych lekcji. Uczestnicy są bowiem zobowiązani, żeby jakiś segment wiedzy zdobytej podczas pobytu w Polsce wykorzystać w swojej pracy z uczniami. Może to być lekcja o transformacji po 1989 r., o polskiej literaturze, o pamięci, Zagładzie czy pisarzach jidysz i ich związku z Polską, o powstaniu warszawskim. W ten sposób doświadczenie wizyty w Polsce owocuje w pracy nauczycieli biorących udział w programie.

Czuję się zaszczycona, że mogłam wziąć udział we wspólnym programie Forum i Facing History and Ourselves. Zamierzam wykorzystać to, czego się tu nauczyłam, by zorganizować dla moich uczniów inną, bardziej zniuansowaną wycieczkę do Polski – taką, która pozwoli im spojrzeć na ten kraj z nowej perspektywy.

Shoshanah Zaritt, dyrektor Junior and Senior Programs,
Gann Academy w Waltham, Massachusetts

fot. M.Kirschenbaum, E.Bartosik, I.Meyza