Międzyrzec Podlaski

Odbudowujemy więzi

Wizyta Roberta Potokera

lipiec 2014

Pan Robert Potoker rozpoczął swoją współpracę z Forum Dialogu od ufundowania programu Szkoły Dialogu w Międzyrzecu Podlaskim w 2012 roku – miejscowości, z której pochodzili jego dziadkowie. Pod koniec 2012 roku wziął udział w wizycie studyjnej w Polsce organizowanej przez Forum, po czym powrócił do Międzyrzeca Podlaskiego ze swoją żoną latem 2014 roku. To była pierwsza wizyta pana Potokera w tej miejscowości po roku 1995.

W Międzyrzecu państwo Potoker spotkali się z nauczycielem historii Arturem Domańskim, opiekującym się uczestnikami Szkoły Dialogu, oraz uczniami z lokalnego Zespołu Placówek Oświatowych nr 3, którzy podzielili się z gośćmi wrażeniami dotyczącymi programu.

Przewodnikiem po mieście był Mateusz Borysiuk, specjalista w dziedzinie historii żydowskiej Międzyrzeca Podlaskiego i okolic, który pokazał panu Potokerowi także żydowski Tykocin i Białystok, jak również interesujące gościa fortyfikacje z okresu II wojny światowej.