• Forum Dialogu

    Odbudowujemy więzi

Zapraszamy na kolejną odsłonę cyklu Wspólne Dziedzictwo: rozmowy o relacjach chrześcijańsko-żydowskich, w której spotkają się z nami znakomici zagraniczni goście.

Rozmowy, na które chcemy zaprosić Państwa tej jesieni, mają na celu zgłębianie tematu relacji chrześcijańsko-żydowskich zarówno od strony historii, współczesnych relacji, jak i osobistych i praktycznych doświadczeń naszych rozmówców. W naszym cyklu chcemy pokazywać judaizm jako żywą wspólnotę wiary, szukającą dróg i form bycia we współczesnym świecie. Zbyt często bowiem chrześcijanie ignorowali rozwój judaizmu i jego różnorodność w swojej teologii.

Spotkania, tłumaczone symultanicznie na język polski, będzie prowadzić Zuzanna Radzik, teolożka i wiceprezeska Forum Dialogu.

12 października, godz. 19.00
Czy rabin może być kobietą? Rozmowa z rabinem Jeffreyem Foxem

Na najbliższym spotkaniu naszym gościem będzie rabin Jeffrey Fox, rosz Jesziwa (hebr. rektor) w Yeshivat Maharat, który opowie o tym, czym jest i jak wygląda codzienność jesziwy. Jesziwa Maharat jako pierwsza w świecie ortodoksyjnego judaizmu zdecydowała się kształcić kobiety do ról przywódczych. Biegłe w prawie żydowskim i teologii absolwentki używają tytułów maharat i raba, de facto pełniąc funkcję rabinów. Dlatego porozmawiamy szerzej o tym, czym jest ortodoksja i na ile można ją otworzyć lub poszerzyć, dostosowując do współczesnych potrzeb. A wobec zmieniającej się rzeczywistości ortodoksji spytamy, kim jest dzisiaj rabin, a także jakich przewodników religijnych potrzebuje współczesna społeczność ortodoksyjnych Żydów.

Link do rejestracji na spotkanie

Wydarzenie jest też dostępne na FB Forum Dialogu.

23 listopada, godz. 19.00
Judaizm przemyślany na nowo: o współczesnych rytuałach. Rozmowa z Alizą Kline

Spotkanie z Alizą Kline, współzałożycielką i dyrektorką generalną organizacji OneTable, która angażuje dziesiątki tysięcy młodych Żydów wokół wspólnie przygotowywanych kolacji szabatowych. Wcześniej Aliza Kline stworzyła w Bostonie mykwę Mayim Hayyim, której sukces pokazuje, że pozornie archaiczny zwyczaj może stać się praktyką współczesną i niosącą nowe znaczenia.

Link do rejestracji na spotkanie

Wydarzenie jest też dostępne na FB Forum Dialogu.

28 października, godz. 19.00
Wyzwania dla dialogu chrześcijańsko-żydowskiego z żydowskiej perspektywy. Rozmowa z rabinem Davidem Rosenem

Tematem spotkania będzie żydowska perspektywa na zmianę relacji chrześcijańsko-żydowskich w XX i XXI wieku. Spotkamy się z rabinem Davidem Rosenem, dyrektorem ds. międzyreligijnych w American Jewish Committee, zaangażowanym w relacje z Watykanem oraz w globalne sieci dialogu międzyreligijnego. Razem z nim przyjrzymy się dotychczasowym osiągnięciom i nadchodzącym wyzwaniom dla dialogu.

Link do rejestracji na spotkanie

Wydarzenie jest też dostępne na FB Forum Dialogu.

14 grudnia, godz. 19.00
Gdy chrześcijanie za bardzo lubią Żydów: filosemityzm i judaizacja we współczesnym chrześcijaństwie. Rozmowa z rabinem Davidem Sandmelem

Spotkanie z rabinem Davidem Sandmelem, dyrektorem ds. międzyreligijnych w Anti-Defamation League. Tym razem porozmawiamy o chrześcijanach, którzy nawiązując do korzeni chrześcijaństwa w judaizmie czerpią z rytuałów tego drugiego. A zwłaszcza o tym, jak czują się z tym Żydzi.

Link do rejestracji na spotkanie

Wydarzenie jest też dostępne na FB Forum Dialogu.

Rabin Jeffrey S. Fox

Rosz Jesziwa z Jesziwat Maharat, był pierwszym absolwentem Yeshivat Chovevei Torah. Po ukończeniu studiów przez siedem lat pełnił funkcję rabina Kehilat Kesher‭: ‬The Community Synagogue of Tenafly and Englewood. Za kadencji rabina Foxa w Kesher społeczność wzrosła trzykrotnie z trzydziestu do prawie stu rodzin. W tym czasie rabin Fox nauczał także w Yeshivat Chovevei Torah oraz w Florence Melton Adult Education School w hrabstwie Bergen. Zasiadał również w zarządzie Synagogue Leadership Initiative of the UJA Federation of Northern New Jersey. Rabin Fox jest starszym rabinem Instytutu Shalom Hartman, a także członkiem wydziału Instytutu Drishy, Szkoły Edukacji Dorosłych Florence Melton w hrabstwie Westchester i Yeshivat Hadar.

Rabin David Rosen

Dyrektor ds. Międzyreligijnych w American Jewish Committee, od ponad czterdziestu lat dba o zrozumienie i dobre stosunki między wspólnotami religijnymi – od czasu, gdy pełnił funkcję rabina największej kongregacji ortodoksyjnych Żydów w RPA, podczas swojej kadencji jako Naczelny Rabin Irlandii i przez ostatnie ponad trzydzieści lat, kiedy przebywał w Jerozolimie. Oprócz reprezentacji międzyreligijnej i edukacji, jego praca skupia się na mediacji i postulowaniu pokoju, a także zaangażowaniu w międzyreligijne inicjatywy ekologiczne. Wielokrotnie nagradzany, otrzymał między innymi odznaczenie papieskie w 2005 r. za wkład w pojednanie żydowsko-katolickie, a w 2010 r. został mianowany CBE (Commander of the British Empire) przez Królową Elżbietę II za pracę promującą zrozumienie i współpracę międzywyznaniową.

Rabin dr David Fox Sandmel

jest przewodniczącym International Jewish Committee for Interreligious Relations, konsorcjum organizacji żydowskich, które jest oficjalnym żydowskim partnerem dialogu Watykanu, Światowej Rady Kościołów i Ekumenicznego Patriarchatu Prawosławnego. Jest związany z ADL (Anti-Defamation League) od 2014 roku, a obecnie pełni funkcję starszego doradcy ds. międzyreligijnych. W latach 2002-2014 kierował Katedrą Studiów Żydowskich Crown-Ryan przy Jewish Studies at the Catholic Theological Union w Chicago. Był stypendystą żydowskim w Institute for Christian & Jewish Studies w Baltimore (1998-2001), gdzie był redaktorem publikacji „Dabru Emet: A Jewish Statement on Christians and Christianity”. Wykłada i publikuje zagadnienia z zakresu stosunków żydowsko-chrześcijańskich, stosunków żydowsko-muzułmańskich oraz korzeni judaizmu i chrześcijaństwa w starożytności. Jego komentarz do I Listu do Tesaloniczan opublikowany został w Jewish Annotated New Testament.

Aliza Kline

Aliza Kline jest prezeską i dyrektorką generalną OneTable. W czasach, kiedy wielu młodych Żydów mierzy się z poczuciem izolacji i wyłączenia z życia żydowskiego, OneTable tworzy nowe sposoby na umacnianie więzi wewnątrz społeczności żydowskiej przy wykorzystaniu nowoczesnej technologii. Inicjatywa OneTable powstała w 2014 roku i szybko stała się ogólnokrajową organizacją. Od początku pandemii koronawirusa OneTable rozszerzyło działalność, uruchamiając platformę HereFor.com, która umożliwia znalezienie alternatywnych obchodów świąt żydowskich. Aliza, założycielka i dyrektorka Mayyim Hayyim Community Mikveh & Education Center, skupia się na przemyśleniu żydowskich rytuałów, tak aby otworzyć je na pełną różnorodność współczesnej społeczności.