• Forum Dialogu

  Odbudowujemy więzi

W połowie września rozpoczął się jesienny semestr zajęć w ramach kolejnej edycji Szkoły Dialogu. Edukatorki i edukatorzy Forum Dialogu udali się do pierwszych szkół, by przeprowadzić cykl 4 warsztatów w formie stacjonarnej. Ze względu na niestabilną sytuację związaną z pandemią COVID-19 szkoły oraz trenerki i trenerzy są przygotowani na możliwość realizacji zajęć w formie zdalnej, ale na razie ogromnie się cieszymy, mogąc znowu spotykać się z uczniami na żywo w szkołach!

Do jesiennego semestru przystąpiło 20 szkół. Do tej pory pierwsze dwa warsztaty odbyły się w:

 • Zespole Szkolno-Przedszkolnym im. Marii Skłodowskiej-Curie w Ruścu,
 • Liceum Ogólnokształcącym im. ks. Piotra Skargi w Szamotułach,
 • Szkole Podstawowej im. Józefa Blizińskiego w Bóbrce,
 • Niepublicznej Szkole Podstawowej im. Noblistów Polskich w Otwocku,
 • VII Liceum Ogólnokształcącym im. Janusza Kusocińskiego oraz VIII Liceum Ogólnokształcącym im. dra Emila Warmińskiego w Bydgoszczy,
 • Szkole Podstawowej nr 2 im. Jana Walerego Jędrzejewicza w Płońsku,
 • Szkole Podstawowej nr 1 im. 3 Maja w Kaliszu,
 • I Liceum Ogólnokształcącym im. Wacława Nałkowskiego w Wołominie,
 • Powiatowym Centrum Edukacji Zawodowej im. Zygmunta Puławskiego w Świdniku.

Zajęcia będą odbywały się do końca listopada, a projekt stworzony przez uczennice i uczniów, który powstanie w ramach programu, powinien zostać zrealizowany do 10 grudnia 2021 roku. Każda z grup projektowych podejmie decyzję, czy chce stworzyć wirtualną trasę, używając narzędzi cyfrowych, czy też przeprowadzić wycieczkę śladami społeczności żydowskiej w swojej miejscowości i okolicy w przestrzeni rzeczywistej – zapraszając na wydarzenie wybraną przez siebie grupę odbiorców.

Zajęcia jesiennego semestru XIV edycji programu będą się odbywać w ramach dwóch projektów:

 • 12 szkół z miejscowości do 30 tysięcy mieszkańców weźmie udział w zajęciach dzięki dotacji Programu Aktywni Obywatele – Fundusz Krajowy finansowanego z Funduszy EOG,
 • 8 szkół będzie miało taką możliwość dzięki Friends of the Forum, Conference on Jewish Material Claims Against Germany oraz osobom i instytucjom wspierającym nasze działania z Polski i zagranicy.

Projekt współfinansowany przez Friends of the Forum, Conference on Jewish Material Claims Against Germany oraz osoby i instytucje wspierające nasze działania z Polski i zagranicy.


Projekt realizowany z dotacji programu Aktywni Obywatele – Fundusz Krajowy finansowanego z Funduszy EOG.