O nas

Zespół

Andrzej Folwarczny

prezes

Założyciel i prezes Forum Dialogu, były poseł na Sejm RP z ramienia Unii Wolności i przewodniczący Polsko-Izraelskiej Grupy Parlamentarnej. Po odejściu z polityki poświęcił się pracy na rzecz dialogu polsko-żydowskiego.

Zuzanna Radzik

wiceprezeska

Teolożka, absolwentka Papieskiego Wydziału Teologicznego w Warszawie i Uniwersytetu Hebrajskiego w Jerozolimie. Stała współpracowniczka Tygodnika Powszechnego i autorka książek na temat roli kobiet w Kościele katolickim. Laureatka Nagrody im. Ireny Sendlerowej za wieloletnią działalność na rzecz dialogu chrześcijańsko-żydowskiego oraz zaangażowanie w feminizm katolicki.

Jakub Petelewicz

członek zarządu

Historyk, współzałożyciel i sekretarz naukowy Centrum Badań nad Zagładą Żydów IFiS PAN. Sekretarz redakcji rocznika Zagłada Żydów. Studia i Materiały oraz Holocaust. Studies and Materials. Współtwórca koncepcji galerii Zagłada w Muzeum Historii Żydów Polskich POLIN.

Olga Kaczmarek

dyrektorka fundacji

Kulturoznawczyni przez lata związana z Instytutem Kultury Polskiej na Uniwersytecie Warszawskim. Autorka książki o Emmanuelu Levinasie i postmodernistycznej antropologii oraz artykułów na temat pamięci o stosunkach polsko-żydowskich w czasie wojny. Współpracę z Forum rozpoczęła w 2012 roku jako trenerka Szkoły Dialogu. Odpowiada za całokształt działań operacyjnych oraz reprezentuje Forum na zewnątrz.

Monika Halaczek

zastępczyni dyrektorki fundacji

Absolwentka stosunków międzynarodowych z doświadczeniem w koordynacji projektów z obszaru praw człowieka oraz w pozyskiwaniu środków instytucjonalnych. Z fundacją związana od 2010 roku, wie o Forum wszystko. Dba o efektywną organizację pracy oraz czuwa nad formalno-prawnymi aspektami działania Forum.

Hanna Gospodarczyk

kierowniczka zespołu programowego

Antropolożka i arabistka. Zawodowo zajmuje się koordynacją projektów kulturalnych i historycznych, uczestniczyła też w badaniach naukowych na temat pamięci o żydowskich społecznościach w Małopolsce. W Forum od 2019 roku. Obecnie kieruje pracą zespołu programowego i wspiera program grantowo-stypendialny fundacji dla członków i członkiń Sieci Forum Dialogu.

Bartosz Duszyński

koordynator projektów

Absolwent judaistyki oraz studiów bliskowschodnich, doktorant na Wydziale Historycznym UJ. Pracował w Żydowskim Muzeum Galicja. Jego zainteresowania badawcze związane są z tematyką Zagłady oraz współczesnego Izraela. Zajmuje się organizacją spotkań młodzieży z Polski i Izraela. W Forum od 2022 roku. Koordynuje i rozwija program dla aktywistów i aktywistek w Sieci Forum Dialogu oraz program Razem odkrywamy żydowską historię i kulturę.

Bartosz W. Gajdzik

koordynator projektów

Absolwent Wydziału Filozofii w Katolickim Uniwersytecie Lubelskim. Doktorat obronił w Instytucie Nauk Biblijnych KUL. Od kilkunastu lat zawodowo zaangażowany w dialog polsko-żydowski. W Forum od 2023 roku. Koordynuje i rozwija program dla aktywistów i aktywistek w Sieci Forum Dialogu, w tym m.in. program grantowo-stypendialny.

Michalina Jadczak

koordynatorka projektów

Hebraistka i polonistka oraz absolwentka Jewish Studies w Paideia – The European Institute for Jewish Studies in Sweden. Z zawodu lektorka języka hebrajskiego i tłumaczka z doświadczeniem w koordynowaniu projektów kulturalnych i edukacyjnych z zakresu popularyzacji kultury żydowskiej związana z warszawskimi instytucjami kultury. W Forum Dialogu zajmuje się koordynacją projektów międzynarodowych, w tym wizyt studyjnych oraz programu Zoom in on the Forum.

Izabela Meyza

koordynatorka projektów

Absolwentka wiedzy o kulturze, edukatorka z 15-letnim doświadczeniem, autorka programów edukacyjnych i mediatorka, dyrektorka programowa Fundacji Szkoła z Klasą. Współpracuje z wieloma organizacjami zajmującymi się edukacją nieformalną. W Forum przez wiele lat koordynowała zespół trenerski Szkoły Dialogu. Wspiera także swoją wiedzą i doświadczeniem rozwój Sieci Forum Dialogu.

Jagoda Szkarłat

koordynatorka projektów

Antropolożka kultury i hebraistka. Zawodowo związana z trzecim sektorem – organizacjami wspierającymi mniejszości, migrantów i migrantki oraz relacje polsko-żydowskie. Specjalizuje się w edukacji nieformalnej, facylitacji i zarządzaniu projektami. Przez siedem lat była trenerką Szkoły Dialogu. W stałym zespole Forum od 2017 roku. Koordynuje i rozwija program dla aktywistów i aktywistek w Sieci Forum Dialogu.

Marcin Dziurdzik

koordynator ds. promocji

Absolwent historii, pracował w Muzeum Historii Żydów Polskich POLIN i Muzeum Warszawy. W latach 2012-2022 członek zarządu Stowarzyszenia im. Szymona An-skiego. Ukończył program Paradigm w Paideia – The European Institute for Jewish Studies. Od 2017 roku czuwa nad wizerunkiem Forum w internecie oraz powstawaniem materiałów promocyjnych.

Iga Kondraciuk

koordynatorka ds. komunikacji

Absolwentka Instytutu Etnologii i Antropologii Kulturowej na Uniwersytecie Warszawskim. Prowadziła badania terenowe dotyczące pamięci o doświadczeniach kobiet z czasu wojny i powojnia na Podkarpaciu. W Forum od 2021 roku. Odpowiada za komunikację z polskimi odbiorczyniami oraz koordynuje działania Rady Programowej.

Marta Usiekniewicz

koordynatorka ds. komunikacji międzynarodowej

Doktora nauk humanistycznych specjalizująca się w literaturze amerykańskiej i gender studies, adiuntka w Ośrodku Studiów Amerykańskich Uniwersytetu Warszawskiego, autorka książki Food, Consumption, and Masculinity in American Hardboiled Fiction (Palgrave 2023). Była stypendystką Fulbrighta na SUNY Buffalo, odbyła staż w siedzibie AJC w Nowym Jorku, jest absolwentką programu Tarbut Fellowship. Z Forum związana od 2007 roku. Odpowiada za komunikację skierowaną do zagranicznych odbiorców i tworzenie naszych filmów.

Kinga Pańczyszyn-Liśkiewicz

kierowniczka ds. pozyskiwania funduszy i relacji z darczyńcami

Socjolożka od blisko dekady związana z sektorem pozarządowym. Zarządzała fundacją korporacyjną, była członkinią zarządu Forum Darczyńców w Polsce. Posiada doświadczenie w tworzeniu i wdrażaniu strategii pozyskiwania funduszy oraz koordynowaniu działań fundraisingowych. Pisze o fundraisingu dla Bloga Sektor 3.0. W Forum od 2022 roku. Odpowiada za pozyskiwanie funduszy i relacje z darczyńcami.

Maria Małanicz

koordynatorka ds. pozyskiwania funduszy i relacji z darczyńcami

Absolwentka Instytutu Etnologii i Antropologii Kulturowej na Uniwersytecie Warszawskim. Prowadziła badania terenowe z zakresu antropologii religii w Ukrainie. W Forum od 2017 roku. Odpowiada za relacje z polskimi darczyńcami, zarządza biurem i wspiera realizację projektów.

Olga Detlaf

asystentka ds. pozyskiwania funduszy i relacji z darczyńcami

Studentka historii sztuki. Odbyła praktyki w Gabinecie Rycin BUW, gdzie zajmowała się opracowaniem zbiorów graficznych z kolekcji Stanisława Augusta. W przeszłości związana z marketingiem w branży medycznej. W Forum od 2023 roku wspiera proces pozyskiwania funduszy i dba o relacje z darczyńcami.

Anna Barańska

starsza specjalistka ds. finansowych

Od ponad dekady związana z organizacjami pozarządowymi. W Forum od 2014 roku realizuje obsługę finansowo-księgową we współpracy z biurem rachunkowym, a także rozliczanie projektów współfinansowanych ze środków publicznych i grantów międzynarodowych.

Maja Owcarz

asystentka biura i zarządu

Absolwentka School of Ideas: projektowanie innowacji na Uniwersytecie SWPS w Warszawie i Studiów Miejskich na Uniwersytecie Warszawskim. Prowadziła badania dotyczące edukacji architektonicznej oraz relacji między powojenną architekturą mieszkaniową na warszawskich Bielanach a lokalną tożsamością. W Forum od 2023 roku. Wspiera pracę biura i zarządu.

Współpracowniczki i współpracownicy

Anna Stefaniak

ewaluatorka programu Szkoła Dialogu

Doktor nauk społecznych w zakresie psychologii, specjalizująca się w badaniach stosunków międzygrupowych, psychologicznych uwarunkowań uprzedzeń, oraz metod ich ograniczania. W 2017r. ukończyła studia na Uniwersytecie Warszawskim, po których odbyła staż podoktorski na Loyola University Chicago. Aktualnie pracuje jako badaczka w ramach stażów podoktorskich na Carleton University w Ottawie oraz na Hebrew University of Jerusalem. Od 2012 roku koordynuje ewaluację programu Szkoła Dialogu.

Rada Programowa Forum Dialogu

Rada Programowa Forum Dialogu jest organem doradczym względem zarządu fundacji. Stanowi przestrzeń wzajemnej interakcji między środowiskiem akademickim a zespołem Forum Dialogu w zakresie tematów, form i metod działania fundacji. Członkowie Rady, wiodący przedstawiciele różnych dyscyplin akademickich, stanowią wsparcie w wyznaczaniu kierunków działania Forum Dialogu oraz zapewnieniu merytorycznej i naukowej jakości programów fundacji.

Michał Bilewicz

przewodniczący Rady Programowej

Psycholog społeczny, profesor Wydziału Psychologii Uniwersytetu Warszawskiego, gdzie kieruje Centrum Badań nad Uprzedzeniami. Zajmuje się badaniami uprzedzeń, konfliktów międzygrupowych, antysemityzmu i dehumanizacji. W latach 2005-2019 wiceprezes Forum Dialogu.

Barbara Engelking

członkini Rady Programowej

Profesor doktor habilitowana, z wykształcenia psycholog, kieruje Centrum Badań nad Zagładą Żydów w Instytucie Filozofii i Socjologii Polskiej Akademii Nauk. Od ponad 30 lat zajmuje się badaniem Zagłady i jej konsekwencjami. Jest autorką lub współautorką kilkunastu książek dotyczących Zagłady Żydów w Polsce.

Agnieszka Haska

członkini Rady Programowej

Doktor, socjolożka, antropolożka kultury, adiunktka w Centrum Badań nad Zagładą Żydów w Instytucie Filozofii i Socjologii Polskiej Akademii Nauk. Jej zainteresowania badawcze obejmują szerokie spektrum tematów – od dyskursu o kolaboracji podczas II wojny światowej, poprzez historie prób ratowania Żydów dzięki paszportom innych państw, aż do antropologicznego spojrzenia na różne formy pamięci i postpamięci. Autorka m.in. książek: Jestem Żydem, chcę wejść. Hotel Polski w Warszawie 1943 (2006) oraz Hańba! Opowieści o polskiej zdradzie (2018).

Mikołaj Herbst

członek Rady Programowej

Profesor UW, doktor habilitowany nauk ekonomicznych, adiunkt na Uniwersytecie Warszawskim w Centrum Europejskich Studiów Regionalnych i Lokalnych. Absolwent Wydziału Nauk Ekonomicznych Uniwersytetu Warszawskiego oraz programu Columbia Cooperative Program in Economics realizowanego wspólnie przez Uniwersytet Warszawski i Columbia University w Nowym Jorku. Stypendysta Uniwersytetu w Trieście, programu Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego Wsparcie międzynarodowej mobilności naukowców, oraz Narodowej Agencji Wymiany Akademickiej. Kierownik i uczestnik licznych projektów badawczych, w większości dotyczących problematyki edukacyjnej, a także konsultant w projektach organizowanych przez OECD, Międzynarodową Organizację Pracy i Bank Światowy. Pracował również jako konsultant krajowy i międzynarodowy w dziedzinie zarządzania systemami oświaty, rozwoju regionalnego i lokalnego.

Kamil Kijek

członek Rady Programowej

Historyk i socjolog, pracownik Katedry Judaistyki Uniwersytetu Wrocławskiego. Studiował na uniwersytetach w Jerozolimie, Tel Awiwie, Hajfie i University College w Londynie, był stażystą w Center for Jewish History, na Uniwersytecie Nowojorskim i Muzeum Holokaustu w Waszyngtonie. Jego zainteresowania naukowe koncentrują się na historii Żydów w Europie Środkowo-Wschodniej w drugiej połowie XIX i w XX wieku, relacji między teorią społeczną, historią polityczną a historią społeczną i kulturową, dziejach syjonizmu, społeczności żydowskiej w Palestynie/Ziemi Izraela w XIX i XX wieku. W latach 2001-2007 pracował jako edukator z ramienia American Jewish Joint Distribution Committee na koloniach żydowskich w Polsce i na Węgrzech. W latach 2007-2012 współpracował ze Stowarzyszeniem Żydowskiego Instytutu Historycznego w pracach nad wystawą stałą Muzeum „Polin”. Autor m.in. Dzieci modernizmu. Świadomość i socjalizacja polityczna młodzieży żydowskiej w Polsce międzywojennej (2017).

Justyna Kowalska-Leder

członkini Rady Programowej

Doktor habilitowana, kulturoznawczyni, wykładowczyni w Instytucie Kultury Polskiej UW, gdzie kieruje Zespołem Badań Pamięci o Zagładzie. Autorka książek Doświadczenie Zagłady z perspektywy dziecka w polskiej literaturze dokumentu osobistego (2009) oraz „Nie wiem, jak ich mam cenić…” Strefa ambiwalencji w świadectwach Polaków i Żydów (2019), a także naukowej edycji dziennika Reni Knoll (2012); współautorka i współredaktorka tomu Ślady Holokaustu w imaginarium kultury polskiej (2017).

Stanisław Krajewski

członek Rady Programowej

Profesor zwyczajny na Wydziale Filozofii Uniwersytetu Warszawskiego, uzyskał doktorat z matematyki, habilitację z filozofii i tytuł profesora nauk humanistycznych. Aktywny uczestnik odrodzenia życia żydowskiego w Polsce jeszcze przed rokiem 1989, potem czynny w żydowskim życiu organizacyjnym. Jest współtwórcą Polskiej Rady Chrześcijan i Żydów, której współprzewodniczy od niemal 30 lat. Współtworzył wystawę Powojnie w Muzeum Historii Żydów Polskich POLIN. Autor książek i artykułów z dotyczących logiki, filozofii matematyki, judaizmu, historii i doświadczeń Żydów, dialogu międzyreligijnego. Wśród jego książek są: Żydzi, judaizm, Polska (1997), 54 komentarze do Tory dla nawet najmniej religijnych spośród nas (2004), Poland and the Jews. Reflections of a Polish Polish Jew (2005), Tajemnica Izraela a tajemnica Kościoła (2007), Nasza żydowskość (2010), Co zawdzięczam dialogowi międzyreligijnemu i chrześcijaństwu, What I Owe to Interreligious Dialogue and Christianity (2017), Żydzi w Polsce – i w Tatrach też (2019), a także Twierdzenie Gödla i jego interpretacje filozoficzne: od mechanicyzmu do postmodernizmu (2003) oraz Czy matematyka jest nauką humanistyczną? (2011).

Łukasz Krzyżanowski

członek Rady Programowej

Adiunkt w Instytucie Filozofii i Socjologii PAN. Uzyskał stopień doktora nauk społecznych na Uniwersytecie Warszawskim. W latach 2016–2018 pracował na Freie Universität w Berlinie, był także adiunktem w Instytucie Historycznym UW. Jest autorem książki Dom, którego nie było: Powroty ocalałych do powojennego miasta wydanej w 2016 roku (II wydanie w 2018). W czerwcu 2020 roku nakładem Harvard University Press wydał Ghost Citizens: Jewish Return to a Postwar City. Przebywał na stypendiach na Uniwersytecie Oksfordzkim i w Jad Waszem, był także stypendystą Claims Conference (Kagan Fellowship) oraz Narodowego Centrum Nauki. W centrum jego zainteresowań badawczych znajduje się doświadczenie ocalałych z Zagłady tuż po II wojnie światowej oraz społeczna historia Polski pod okupacją niemiecką i w czasie Holokaustu.

Roma Sendyka

członkini Rady Programowej

Doktor habilitowana, profesor Uniwersytetu Jagiellońskiego. Pracuje w Katedrze Antropologii Literatury i Badań Kulturowych Wydziału Polonistyki Uniwersytetu Jagiellońskiego, prowadzi Ośrodek Badań nad Kulturami Pamięci, działa w Kolektywie Kuratorskim. Zajmuje się teoriami badań literackich i kulturowych, w tym zwłaszcza badaniami nad kulturą wizualną i kulturami pamięci. Autorka książek Nowoczesny esej. Studium historycznej świadomości gatunku (Kraków 2006), Od kultury ja do kultury siebie (Kraków 2015), współredaktorka kilku tomów na temat badań nad pamięcią. W 2011 uczyła na University of Chicago. Kierowała zespołem grantu Nieupamiętnione miejsca ludobójstwa i ich wpływ na pamięć zbiorową, tożsamość kulturową, postawy etyczne i relacje międzykulturowe we współczesnej Polsce (NPRH, 2016-2019) oraz grantem Awkward Objects of Genocide w ramach projektu Transmitting Contentious Cultural Heritages with the Arts: From Intervention to Co-Production (Horizon 2020, 2016–2019). Współkuratorka wystawy Widok zza bliska. Inne obrazy Zagłady (2018–2019). Obecnie pracuje nad teorią nie-miejsc pamięci i wizualnymi badaniami w kontekście ludobójstwa.

Dariusz Stola

członek Rady Programowej

Profesor, doktor habilitowany, jest historykiem w Instytucie Studiów Politycznych PAN. W swoich badaniach zajmował się historią stosunków polsko-żydowskich, historią PRL i historią migracji międzynarodowych w XX w. Opublikował ponad 150 artykułów naukowych i dziesięć książek, w tym: Nadzieja i zagłada (1995); Kampania antysyjonistyczna w Polsce 1967-1968 (2000); Kraj bez wyjścia? Migracje z Polski 1948-1989 (2010); Patterns of Migration in Central Europe (2001, z C. Wallace); PZPR jako machina władzy (2012, z K. Persakiem). Jego książki był kilkakrotnie nagradzane, a on sam odznaczony Krzyżem Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski za zasługi w badaniach historii Polski i Medalem Uniwersytetu Warszawskiego za wkład w badania migracji. Zasiada w Komitecie Nauk Historycznych i Komitecie Badań nad Migracjami PAN, a także w radach naukowych kilku instytucji i czasopism w kraju i za granicą. Oprócz pracy naukowej pełnił funkcje dyrektora Muzeum Historii Żydów Polskich Polin (2014-2019) i prorektora Collegium Civitas (2002-2011).

Rada Fundacji

Andrzej Mochnacki – przewodniczący Rady

Roman Kraczla

Michał Pastuszka

Henryk Wujec – wspomnienie

Zarząd Fundacji

Andrzej Folwarczny – prezes

Zuzanna Radzik – wiceprezeska

Jakub Petelewicz – członek Zarządu

Roczne podsumowania działań programowych

Roczne sprawozdania finansowe