O nas

Zespół

Andrzej Folwarczny

prezes

Założyciel i prezes Forum Dialogu, były poseł na Sejm RP z ramienia Unii Wolności i przewodniczący Polsko-Izraelskiej Grupy Parlamentarnej. Po odejściu z polityki poświęcił się pracy na rzecz dialogu polsko-żydowskiego.

Zuzanna Radzik

wiceprezeska

Teolożka, absolwentka Papieskiego Wydziału Teologicznego w Warszawie i Uniwersytetu Hebrajskiego w Jerozolimie. Stała współpracowniczka Tygodnika Powszechnego i autorka książek na temat roli kobiet w Kościele katolickim. Laureatka Nagrody im. Ireny Sendlerowej za wieloletnią działalność na rzecz dialogu chrześcijańsko-żydowskiego oraz zaangażowanie w feminizm katolicki.

Jakub Petelewicz

członek zarządu

Historyk, współzałożyciel i sekretarz naukowy Centrum Badań nad Zagładą Żydów IFiS PAN. Sekretarz redakcji rocznika Zagłada Żydów. Studia i Materiały oraz Holocaust. Studies and Materials. Współtwórca koncepcji galerii Zagłada w Muzeum Historii Żydów Polskich POLIN.

Olga Kaczmarek

dyrektorka fundacji

Kulturoznawczyni przez lata związana z Instytutem Kultury Polskiej na Uniwersytecie Warszawskim. Autorka książki o Emmanuelu Levinasie i postmodernistycznej antropologii oraz artykułów na temat pamięci o stosunkach polsko-żydowskich w czasie wojny. Współpracę z Forum rozpoczęła w 2012 roku jako trenerka Szkoły Dialogu. Odpowiada za całokształt działań operacyjnych oraz reprezentuje Forum na zewnątrz.

Paulina Bełdyga

zastępczyni dyrektorki ds. personalnych i organizacyjnych

Filolożka z doświadczeniem zawodowym zarówno sektorze publicznym, jak i prywatnym. Przez kilkanaście lat była związana z Uniwersytetem Warszawskim, gdzie m.in. koordynowała pracę władz uczelni, uczestniczyła w projektowaniu i wdrażaniu rozwiązań organizacyjnych oraz opracowywaniu polityk w różnych obszarach, a także – pełniąc funkcję dyrektor administracyjnej – współtworzyła Wydział Historii po jego powstaniu w 2020 roku. W Forum pracuje od 2024 roku. Odpowiada za organizację pracy zespołu, wdrażanie rozwiązań z obszaru HR, optymalizację procesów oraz zagadnienia formalno-prawne.

Hanna Gospodarczyk

kierowniczka zespołu programowego

Antropolożka i arabistka. Zawodowo zajmuje się koordynacją projektów kulturalnych i historycznych. Uczestniczyła w badaniach naukowych na temat pamięci o żydowskich społecznościach w Małopolsce. W Forum od 2019 roku. Kieruje pracą zespołu programowego i rozwijaniem oferty dla aktywistów i aktywistek w Sieci Forum Dialogu.

Bartosz Duszyński

koordynator projektów

Doktor nauk humanistycznych w zakresie historii, absolwent judaistyki i studiów bliskowschodnich na Uniwersytecie Jagiellońskim. Studiował także na Uniwersytecie Telawiwskim. Pracował w Żydowskim Muzeum Galicja. Jego zainteresowania badawcze związane są z tematyką Zagłady oraz współczesnego Izraela. W Forum od 2022 roku. Koordynuje i rozwija program dla aktywistów i aktywistek w Sieci Forum Dialogu. Współpracuje z nauczycielami i nauczycielkami w Sieci oraz organizuje spotkania Zoom na Forum.

Bartosz W. Gajdzik

koordynator projektów

Absolwent Wydziału Filozofii na Katolickim Uniwersytecie Lubelskim. Doktorat obronił w Instytucie Nauk Biblijnych KUL. Od kilkunastu lat zawodowo zaangażowany w dialog polsko-żydowski. W Forum od 2023 roku. Koordynuje i rozwija program dla aktywistów i aktywistek w Sieci Forum Dialogu, w tym program grantowy i stypendialny oraz proces dołączania nowych aktywistek i aktywistów do Sieci Forum Dialogu.

Michalina Jadczak

koordynatorka projektów

Hebraistka i polonistka oraz absolwentka Jewish Studies w Paideia – The European Institute for Jewish Studies in Sweden. Lektorka języka hebrajskiego i tłumaczka z doświadczeniem w koordynacji projektów kulturalnych i edukacyjnych z zakresu popularyzacji kultury żydowskiej. Związana z warszawskimi instytucjami kultury. W Forum od 2023 roku. Zajmuje się koordynacją działań międzynarodowych, w tym wizyt studyjnych i programu Zoom in on the Forum.

Jagoda Szkarłat

koordynatorka projektów

Antropolożka kultury i hebraistka. Zawodowo związana z trzecim sektorem – organizacjami wspierającymi mniejszości, migrantów i migrantki oraz relacje polsko-żydowskie. Specjalizuje się w edukacji nieformalnej, facylitacji i zarządzaniu projektami. Przez siedem lat była trenerką Szkoły Dialogu. W stałym zespole Forum od 2017 roku. Koordynuje i rozwija program dla aktywistów i aktywistek w Sieci Forum Dialogu, w tym działania grup regionalnych oraz proces dołączania nowych aktywistek i aktywistów do Sieci Forum Dialogu.

Marcin Dziurdzik

koordynator ds. promocji

Absolwent historii. Pracował w Muzeum Historii Żydów Polskich POLIN i Muzeum Warszawy. W latach 2012–2022 członek zarządu Stowarzyszenia im. Szymona An-skiego. Ukończył program Paradigm w Paideia – The European Institute for Jewish Studies. Od 2017 roku czuwa nad wizerunkiem Forum w internecie oraz powstawaniem materiałów promocyjnych.

Iga Kondraciuk

koordynatorka ds. komunikacji

Absolwentka Instytutu Etnologii i Antropologii Kulturowej na Uniwersytecie Warszawskim. Prowadziła badania terenowe dotyczące pamięci o doświadczeniach kobiet z czasu wojny i powojnia na Podkarpaciu. W Forum od 2021 roku. Odpowiada za komunikację skierowaną do polskich odbiorców.

Marta Usiekniewicz

koordynatorka ds. komunikacji międzynarodowej

Doktora nauk humanistycznych specjalizująca się w literaturze amerykańskiej i gender studies, adiuntka w Ośrodku Studiów Amerykańskich Uniwersytetu Warszawskiego, autorka książki Food, Consumption, and Masculinity in American Hardboiled Fiction (Palgrave 2023). Była stypendystką Fulbrighta na SUNY Buffalo, odbyła staż w siedzibie AJC w Nowym Jorku, jest absolwentką programu Tarbut Fellowship. Z Forum związana od 2007 roku. Odpowiada za komunikację skierowaną do zagranicznych odbiorców i tworzenie naszych filmów.

Kinga Pańczyszyn-Liśkiewicz

kierowniczka ds. pozyskiwania funduszy i relacji z darczyńcami

Socjolożka od blisko dekady związana z sektorem pozarządowym. Zarządzała fundacją korporacyjną, była członkinią zarządu Forum Darczyńców w Polsce. Posiada doświadczenie w tworzeniu i wdrażaniu strategii pozyskiwania funduszy oraz koordynowaniu działań fundraisingowych. Pisze o fundraisingu dla Bloga Sektor 3.0. W Forum od 2022 roku. Kieruje pracą zespołu fundraisingowego, odpowiada za pozyskiwanie funduszy i relacje z darczyńcami.

Maria Małanicz

koordynatorka ds. pozyskiwania funduszy i relacji z darczyńcami

Absolwentka Instytutu Etnologii i Antropologii Kulturowej na Uniwersytecie Warszawskim. Prowadziła badania terenowe z zakresu antropologii religii w Ukrainie. W Forum od 2017 roku. Odpowiada za relacje z polskimi darczyńcami.

Olga Detlaf

asystentka ds. pozyskiwania funduszy i relacji z darczyńcami

Studentka historii sztuki. Odbyła praktyki w Gabinecie Rycin BUW, gdzie zajmowała się opracowaniem zbiorów graficznych z kolekcji Stanisława Augusta. W przeszłości związana z marketingiem w branży medycznej. W Forum od 2023 roku. Wspiera procesy związane z pozyskiwaniem funduszy.

Marek Magdziak

kierownik ds. finansowych

Ekspert finansowy od wielu lat związany z sektorem pozarządowym. Zarządzał finansami małych i dużych organizacji pozarządowych oraz podmiotów biznesowych. Posiada szerokie doświadczenie w zakresie przygotowywania i kontroli budżetów operacyjnych i finansowych, wdrażania i doskonalenia procesów biznesowych, kontroli finansowej oraz organizacji start-upów. W Forum od 2023 roku. Odpowiada za nadzór nad sprawami finansowymi oraz pracę zespołu ds. finansów.

Anna Barańska

starsza specjalistka ds. finansowych

Od ponad dekady związana z organizacjami pozarządowymi. W Forum od 2014 roku realizuje obsługę finansowo-księgową we współpracy z biurem rachunkowym, a także rozliczanie projektów współfinansowanych ze środków publicznych i grantów międzynarodowych.

Magdalena Maciąg

specjalistka ds. finansowych i kadrowych

Od wielu lat związana z obszarem HR w dużych organizacjach z sektora prywatnego. Specjalistka w zakresie kadr. W Forum od 2023 roku. Realizuje obsługę kadrowo-finansową przy współpracy z biurem rachunkowym. Odpowiada za dokumentację, sprawy pracownicze i proceduralne.

Maja Owcarz

asystentka biura i zarządu

Absolwentka projektowania innowacji na Uniwersytecie SWPS i studiów miejskich na Uniwersytecie Warszawskim. Prowadziła badania dotyczące edukacji architektonicznej oraz relacji między powojenną architekturą mieszkaniową na warszawskich Bielanach a lokalną tożsamością. W Forum od 2023 roku. Wspiera pracę biura i zarządu.

Współpracowniczki i współpracownicy

Monika Halaczek

pełnomocniczka ds. ochrony danych osobowych

Absolwentka stosunków międzynarodowych z doświadczeniem w koordynacji projektów z obszaru praw człowieka oraz w pozyskiwaniu środków instytucjonalnych. Z fundacją związana od 2010 roku. Od 2019 do stycznia 2024 roku jako zastępczyni dyrektorki dbała o efektywną organizację pracy i czuwała nad formalno-prawnymi aspektami działania Forum. Obecnie współpracuje z Forum jako pełnomocniczka ds. ochrony danych osobowych.

Izabela Meyza

trenerka komunikacji i facylitatorka

Dyrektorka programowa Fundacji Szkoła z Klasą, edukatorka z kilkunastoletnim doświadczeniem, autorka programów edukacyjnych i mediatorka, absolwentka wiedzy o kulturze. Współpracuje z wieloma organizacjami zajmującymi się edukacją nieformalną. Wspiera aktywistki i aktywistów w Sieci Forum Dialogu w rozwijaniu umiejętności miękkich, przede wszystkim – efektywnej komunikacji.

Rada Programowa Forum Dialogu

Rada Programowa Forum Dialogu jest organem doradczym względem zarządu fundacji. Stanowi przestrzeń wzajemnej interakcji między środowiskiem akademickim a zespołem Forum Dialogu w zakresie tematów, form i metod działania fundacji. Członkowie Rady, wiodący przedstawiciele różnych dyscyplin akademickich, stanowią wsparcie w wyznaczaniu kierunków działania Forum Dialogu oraz zapewnieniu merytorycznej i naukowej jakości programów fundacji.

Michał Bilewicz

przewodniczący Rady Programowej

Psycholog społeczny, profesor Wydziału Psychologii Uniwersytetu Warszawskiego, gdzie kieruje Centrum Badań nad Uprzedzeniami. Zajmuje się badaniami uprzedzeń, konfliktów międzygrupowych, antysemityzmu i dehumanizacji. W latach 2005-2019 wiceprezes Forum Dialogu.

Barbara Engelking

członkini Rady Programowej

Profesor doktor habilitowana, z wykształcenia psycholog, kieruje Centrum Badań nad Zagładą Żydów w Instytucie Filozofii i Socjologii Polskiej Akademii Nauk. Od ponad 30 lat zajmuje się badaniem Zagłady i jej konsekwencjami. Jest autorką lub współautorką kilkunastu książek dotyczących Zagłady Żydów w Polsce.

Agnieszka Haska

członkini Rady Programowej

Doktor, socjolożka, antropolożka kultury, adiunktka w Centrum Badań nad Zagładą Żydów w Instytucie Filozofii i Socjologii Polskiej Akademii Nauk. Jej zainteresowania badawcze obejmują szerokie spektrum tematów – od dyskursu o kolaboracji podczas II wojny światowej, poprzez historie prób ratowania Żydów dzięki paszportom innych państw, aż do antropologicznego spojrzenia na różne formy pamięci i postpamięci. Autorka m.in. książek: Jestem Żydem, chcę wejść. Hotel Polski w Warszawie 1943 (2006) oraz Hańba! Opowieści o polskiej zdradzie (2018).

Mikołaj Herbst

członek Rady Programowej

Profesor UW, doktor habilitowany nauk ekonomicznych, adiunkt na Uniwersytecie Warszawskim w Centrum Europejskich Studiów Regionalnych i Lokalnych. Absolwent Wydziału Nauk Ekonomicznych Uniwersytetu Warszawskiego oraz programu Columbia Cooperative Program in Economics realizowanego wspólnie przez Uniwersytet Warszawski i Columbia University w Nowym Jorku. Stypendysta Uniwersytetu w Trieście, programu Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego Wsparcie międzynarodowej mobilności naukowców, oraz Narodowej Agencji Wymiany Akademickiej. Kierownik i uczestnik licznych projektów badawczych, w większości dotyczących problematyki edukacyjnej, a także konsultant w projektach organizowanych przez OECD, Międzynarodową Organizację Pracy i Bank Światowy. Pracował również jako konsultant krajowy i międzynarodowy w dziedzinie zarządzania systemami oświaty, rozwoju regionalnego i lokalnego.

Kamil Kijek

członek Rady Programowej

Historyk i socjolog, pracownik Katedry Judaistyki Uniwersytetu Wrocławskiego. Studiował na uniwersytetach w Jerozolimie, Tel Awiwie, Hajfie i University College w Londynie, był stażystą w Center for Jewish History, na Uniwersytecie Nowojorskim i Muzeum Holokaustu w Waszyngtonie. Jego zainteresowania naukowe koncentrują się na historii Żydów w Europie Środkowo-Wschodniej w drugiej połowie XIX i w XX wieku, relacji między teorią społeczną, historią polityczną a historią społeczną i kulturową, dziejach syjonizmu, społeczności żydowskiej w Palestynie/Ziemi Izraela w XIX i XX wieku. W latach 2001-2007 pracował jako edukator z ramienia American Jewish Joint Distribution Committee na koloniach żydowskich w Polsce i na Węgrzech. W latach 2007-2012 współpracował ze Stowarzyszeniem Żydowskiego Instytutu Historycznego w pracach nad wystawą stałą Muzeum „Polin”. Autor m.in. Dzieci modernizmu. Świadomość i socjalizacja polityczna młodzieży żydowskiej w Polsce międzywojennej (2017).

Justyna Kowalska-Leder

członkini Rady Programowej

Doktor habilitowana, kulturoznawczyni, wykładowczyni w Instytucie Kultury Polskiej UW, gdzie kieruje Zespołem Badań Pamięci o Zagładzie. Autorka książek Doświadczenie Zagłady z perspektywy dziecka w polskiej literaturze dokumentu osobistego (2009) oraz „Nie wiem, jak ich mam cenić…” Strefa ambiwalencji w świadectwach Polaków i Żydów (2019), a także naukowej edycji dziennika Reni Knoll (2012); współautorka i współredaktorka tomu Ślady Holokaustu w imaginarium kultury polskiej (2017).

Stanisław Krajewski

członek Rady Programowej

Profesor zwyczajny na Wydziale Filozofii Uniwersytetu Warszawskiego, uzyskał doktorat z matematyki, habilitację z filozofii i tytuł profesora nauk humanistycznych. Aktywny uczestnik odrodzenia życia żydowskiego w Polsce jeszcze przed rokiem 1989, potem czynny w żydowskim życiu organizacyjnym. Jest współtwórcą Polskiej Rady Chrześcijan i Żydów, której współprzewodniczy od niemal 30 lat. Współtworzył wystawę Powojnie w Muzeum Historii Żydów Polskich POLIN. Autor książek i artykułów z dotyczących logiki, filozofii matematyki, judaizmu, historii i doświadczeń Żydów, dialogu międzyreligijnego. Wśród jego książek są: Żydzi, judaizm, Polska (1997), 54 komentarze do Tory dla nawet najmniej religijnych spośród nas (2004), Poland and the Jews. Reflections of a Polish Polish Jew (2005), Tajemnica Izraela a tajemnica Kościoła (2007), Nasza żydowskość (2010), Co zawdzięczam dialogowi międzyreligijnemu i chrześcijaństwu, What I Owe to Interreligious Dialogue and Christianity (2017), Żydzi w Polsce – i w Tatrach też (2019), a także Twierdzenie Gödla i jego interpretacje filozoficzne: od mechanicyzmu do postmodernizmu (2003) oraz Czy matematyka jest nauką humanistyczną? (2011).

Łukasz Krzyżanowski

członek Rady Programowej

Adiunkt w Instytucie Filozofii i Socjologii PAN. Uzyskał stopień doktora nauk społecznych na Uniwersytecie Warszawskim. W latach 2016–2018 pracował na Freie Universität w Berlinie, był także adiunktem w Instytucie Historycznym UW. Jest autorem książki Dom, którego nie było: Powroty ocalałych do powojennego miasta wydanej w 2016 roku (II wydanie w 2018). W czerwcu 2020 roku nakładem Harvard University Press wydał Ghost Citizens: Jewish Return to a Postwar City. Przebywał na stypendiach na Uniwersytecie Oksfordzkim i w Jad Waszem, był także stypendystą Claims Conference (Kagan Fellowship) oraz Narodowego Centrum Nauki. W centrum jego zainteresowań badawczych znajduje się doświadczenie ocalałych z Zagłady tuż po II wojnie światowej oraz społeczna historia Polski pod okupacją niemiecką i w czasie Holokaustu.

Roma Sendyka

członkini Rady Programowej

Doktor habilitowana, profesor Uniwersytetu Jagiellońskiego. Pracuje w Katedrze Antropologii Literatury i Badań Kulturowych Wydziału Polonistyki Uniwersytetu Jagiellońskiego, prowadzi Ośrodek Badań nad Kulturami Pamięci, działa w Kolektywie Kuratorskim. Zajmuje się teoriami badań literackich i kulturowych, w tym zwłaszcza badaniami nad kulturą wizualną i kulturami pamięci. Autorka książek Nowoczesny esej. Studium historycznej świadomości gatunku (Kraków 2006), Od kultury ja do kultury siebie (Kraków 2015), współredaktorka kilku tomów na temat badań nad pamięcią. W 2011 uczyła na University of Chicago. Kierowała zespołem grantu Nieupamiętnione miejsca ludobójstwa i ich wpływ na pamięć zbiorową, tożsamość kulturową, postawy etyczne i relacje międzykulturowe we współczesnej Polsce (NPRH, 2016-2019) oraz grantem Awkward Objects of Genocide w ramach projektu Transmitting Contentious Cultural Heritages with the Arts: From Intervention to Co-Production (Horizon 2020, 2016–2019). Współkuratorka wystawy Widok zza bliska. Inne obrazy Zagłady (2018–2019). Obecnie pracuje nad teorią nie-miejsc pamięci i wizualnymi badaniami w kontekście ludobójstwa.

Dariusz Stola

członek Rady Programowej

Profesor, doktor habilitowany, jest historykiem w Instytucie Studiów Politycznych PAN. W swoich badaniach zajmował się historią stosunków polsko-żydowskich, historią PRL i historią migracji międzynarodowych w XX w. Opublikował ponad 150 artykułów naukowych i dziesięć książek, w tym: Nadzieja i zagłada (1995); Kampania antysyjonistyczna w Polsce 1967-1968 (2000); Kraj bez wyjścia? Migracje z Polski 1948-1989 (2010); Patterns of Migration in Central Europe (2001, z C. Wallace); PZPR jako machina władzy (2012, z K. Persakiem). Jego książki był kilkakrotnie nagradzane, a on sam odznaczony Krzyżem Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski za zasługi w badaniach historii Polski i Medalem Uniwersytetu Warszawskiego za wkład w badania migracji. Zasiada w Komitecie Nauk Historycznych i Komitecie Badań nad Migracjami PAN, a także w radach naukowych kilku instytucji i czasopism w kraju i za granicą. Oprócz pracy naukowej pełnił funkcje dyrektora Muzeum Historii Żydów Polskich Polin (2014-2019) i prorektora Collegium Civitas (2002-2011).

Rada Fundacji

Andrzej Mochnacki – przewodniczący Rady

Roman Kraczla

Michał Pastuszka

Henryk Wujec – wspomnienie

Zarząd Fundacji

Andrzej Folwarczny – prezes

Zuzanna Radzik – wiceprezeska

Jakub Petelewicz – członek Zarządu

Roczne podsumowania działań programowych

Roczne sprawozdania finansowe