Piotrków Trybunalski

Odbudowujemy więzi

Wizyta Alana Silbersteina

październik 2012

Alan Silberstein, przyjaciel Forum Dialogu, odwiedził 2 października 2012 roku Piotrków Trybunalski, miasto pochodzenia oraz młodości jego ojca. W czasie swojej wizyty pan Silberstein spotkał się z uczniami I Liceum Ogólnokształcącego im. Bolesława Chrobrego w Piotrkowie biorącymi udział w programie Szkoła Dialogu. Gość został przywitany przez dyrektora szkoły Henryka Michalskiego oraz opiekuna uczniów Janusza Błaszczyka.

Uczniowie, wcielając się w rolę przewodników, oprowadzili pana Silbersteina szlakiem piotrkowskich Żydów, który wcześniej przygotowali w ramach warsztatów Szkoły Dialogu.

Uczestnicy spaceru wspólnie odwiedzili również kamienicę przy Placu Czarnieckiego, w której w przeszłości mieszkał ojciec pana Silbersteina. Gość był pod dużym wrażeniem przygotowania i zaangażowania uczniów. Późniejsze spotkanie w szkolnym muzeum było okazją do bezpośrednich, serdecznych rozmów uczestników dotyczących nie tylko żydowskiej historii Piotrkowa.

Jak napisał po wizycie pan Silberstein, doświadczenie to pomogło mu lepiej zrozumieć polsko-żydowskie relacje, jak również poznać lepiej program Szkoły Dialogu.

Spotkanie z uczestnikami Shabbatonu

Lipiec 2012

Uczennice I Liceum Ogólnokształcącego im. Bolesława Chrobrego z Piotrkowa Trybunalskiego towarzyszyły przez cały dzień międzynarodowej grupie 40 uczestników piotrkowskiego Shabbatonu – spotkania Żydów pochodzących z tego miasta. Dla absolwentek Szkoły Dialogu była to wyjątkowa okazja spotkania z potomkami żydowskich mieszkańców swoich miejscowości.

Wspólne zwiedzanie Piotrkowa było bardzo emocjonującym przeżyciem dzięki wielu osobistym relacjom uczestników Shabbatonu. 4 Ocalałych z Zagłady piotrkowskich Żydów, którzy uczestniczyli w spotkaniu, opowiadało jak miasto wyglądało przed i w czasie wojny.

Relacje te wyjątkowo zainteresowały uczennice, zwłaszcza, że Ocalali opowiadali o swojej historii w języku polskim. Zwiedzanie miasta uwzględniało również wizytę na żydowskim cmentarzu, co dla wielu uczestników grupy stanowiło pierwszą szansę odwiedzenia grobów swoich przodków.

Uczennice z radością przyjęły zaproszenia na piątkową kolację szabatową i uczestniczyły we wszystkich punktach programu. Jacek Bykowski, przedstawiciel Urzędu Miasta, wyraził duże zadowolenie z przeprowadzenia Szkoły Dialogu w Piotrkowie oraz nadzieję na dalszą współpracę w tej dziedzinie.