• Polish/Israeli Leadership Initiative

Celem naszego nowego programu, pierwszego tego typu, jest stworzenie płaszczyzny współpracy i wymiany myśli w ramach grupy polskich i izraelskich liderów opinii. Idea przewodnia programu daje im okazję do stworzenia trwałych więzi, nawiązania współpracy i przyjaźni.

Jednym z elementów programu są doroczne spotkania, odbywające się naprzemiennie w Polsce i Izraelu. Podczas każdego z tych spotkań międzynarodowa grupa liderów i liderek uczestniczy w intensywnym programie, podczas którego mierzą się z aktualnymi wyzwaniami we wzajemnych relacjach i dają wyraz wspólnej trosce o kształt naszych krajów, demokracji i społeczeństw.

Chcemy stworzyć polskim i izraelskim uczestnikom i uczestniczkom programu przestrzeń do dzielenia się swoimi opiniami na temat sytuacji w obydwu krajach. To wzmocni ich wzajemne zaufanie, niezależnie od tego, jaka akurat będzie sytuacja polityczna i dyplomatyczna między Polską a Izraelem. Doświadczenia ze spotkania w Polsce w 2018 roku pokazały dobitnie, jak ważne jest rozmawianie ze sobą, budowanie więzi i konstruktywne mierzenie się ze swoimi opiniami. Dziś robimy kolejny krok w kierunku lepszego i bardziej zniuansowanego rozumienia przeszłości, teraźniejszości i przyszłości.

fot. J.Szkarłat and H.Gospodarczyk