• Przyjaciele Forum

    Wspólnota wartości i zaangażowania

W Stanach Zjednoczonych i w Polsce wokół Forum powstają grupy Przyjaciół i Przyjaciółek Forum Dialogu. Skupiają się w nich liderki opinii publicznej, biznesmeni, działaczki społeczne i twórcy kultury. Są to uczestnicy i uczestniczki naszych programów, ale też rekomendowane przez nich osoby, identyfikujące się z misją Forum, chcące pogłębiać wiedzę i zrozumienie tematu relacji polsko-żydowskich. Stają się oni adwokatami i adwokatkami dialogu polsko-żydowskiego w swoich środowiskach, jednocześnie wspierając Forum, również finansowo.

fot. W. Dobrogojski