• Przyjaciele Forum

    Wspólnota wartości i zaangażowania

Nieformalna grupa Przyjaciół Forum Dialogu, która powstała w Polsce, skupia osoby identyfikujące się z misją Forum, chcące wspierać programy Forum oraz pogłębiać własne zrozumienie i wiedzę o dialogu. Jej działanie rozpoczęli uczestnicy Polsko-Żydowskiego Programu Wymiany, ale zainteresowanie i chęć wsparcia już wykroczyły poza ramy tej grupy. Członkowie Przyjaciół Forum Dialogu, podobnie jak Friends of the Forum w innych krajach, stają się adwokatami dialogu polsko-żydowskiego, jednocześnie wspierając Forum finansowo.

Podczas specjalnego programu spotkań mają też okazję pogłębiać swoją wiedzę i dyskutować na tematy związane ze sprawami polsko-żydowskimi. Forum Dialogu stworzyło grupę wpływowych osób, które rozumieją znaczenie dialogu polsko-żydowskiego i chcą o niego dbać.