Sieć Forum Dialogu

Ludzie, którzy wspólnie piszą nowy rozdział polsko-żydowskiej historii

Od 25 lat dzięki naszym działaniom gromadzimy wokół siebie osoby w kraju i za granicą, dla których żydowska historia i dziedzictwo w Polsce mają ogromne znaczenie. Ta społeczność to Sieć Forum Dialogu – ludzie, którzy wspólnie piszą nowy rozdział polsko-żydowskiej historii.

Chcemy odbudowywać przerwane niegdyś więzi oraz przezwyciężać dekady bólu i nieporozumień dotyczących złożonej historii Żydów w Polsce. Nauczyliśmy się, że drogą, by to osiągnąć, jest tworzenie autentycznych, trwałych i bezpośrednich relacji międzyludzkich. Kluczem jest prawdziwy dialog, otwartość na wysłuchanie innych historii, wiedza oraz szacunek dla dziedzictwa Żydów w Polsce.

Nie macie pojęcia, jak bardzo ja wam jestem wdzięczny. Posłuchajcie: jeżeli pamięć o moich przodkach, o moim pokoleniu, o moim narodzie, tu w Polsce, ma przetrwać – to ona przetrwa tylko dzięki wam. Bo zanim się odrodzi życie żydowskie i tradycja żydowska, kto wie czy wy nie będziecie nosicielami tej tradycji dla moich potomków

Marian Turski, Ocalały z Zagłady, wybitny polski historyk i dziennikarz

Wspieramy i łączymy osoby, które wierzą, że bogatą i złożoną polsko-żydowską historię należy badać, opisywać i upamiętniać z empatią, w duchu uczciwości i wzajemnego szacunku. Wzorem dla nas, a zarazem najważniejszą grupą odbiorców i odbiorczyń naszej oferty programowej, są osoby, które od lat w swoich miejscowościach właśnie to robią: wbrew przeciwnościom, przy wsparciu lokalnej społeczności lub pomimo jego braku dbają o pamięć o żydowskich współmieszkańcach. Do tej pory tych aktywistów i aktywistki zapraszaliśmy do programu Liderzy Dialogu. Obecnie stają się oni rdzeniem Sieci Forum Dialogu.

Wiemy, że grono tych, którzy podzielają nasze wartości jest znacznie szersze, dlatego stawiamy sobie za cel rozwój Sieci Forum Dialogu w Polsce i za granicą.

Sieć osób połączonych głębokim zaangażowaniem we wspólną sprawę to znacznie więcej niż suma jednostek. Podzielamy te same cele, które realizujemy w różny sposób. Aktywiści i aktywistki organizują upamiętnienia, dbają o ochronę dziedzictwa żydowskiego, edukują i inicjują dialog wśród lokalnych społeczności. Darczyńcy i darczyńczynie zapewniają nieoceniony wkład finansowy. Niezależnie od rodzaju i stopnia zaangażowania, wszystkie osoby zgromadzone w sieci identyfikują się z misją Forum i rozumieją, że współpraca jest koniecznym warunkiem skutecznego wprowadzania zmian.

Rozwijając Sieć Forum Dialogu, skupimy się na:


  • Wspieraniu zróżnicowanego grona osób dbających o relacje polsko-żydowskie, pochodzących z różnych miejsc i środowisk, zakorzenionych w odmiennych kontekstach kulturowych oraz wzmacnianiu wzajemnego zaufania.


  • Budowaniu i umacnianiu relacji pomiędzy Żydami z całego świata a współczesnymi mieszkańcami i mieszkankami Polski. Zapewniamy osobom z sieci przestrzeń do spotkań, rozwoju, interakcji i integracji, a samo działanie zostawiamy im.


  • Tworzeniu warunków umożliwiających osobom w Sieci Forum Dialogu ciągłą edukację: organizujemy wizyty studyjne, seminaria, warsztaty, konferencje i spotkania wirtualne, a także tworzymy materiały edukacyjne. Zapewniamy wysoką jakość oferty poprzez angażowanie wyróżniających się doświadczeniem i wiedzą merytoryczną ekspertów i ekspertek oraz współpracę z renomowanymi instytucjami zagranicznymi.
  • Zwiększaniu wsparcia finansowego dla wartościowych inicjatyw wpisujących się w misję i wartości Forum Dialogu. Osoby w sieci są najlepiej przygotowane, by rozpoznawać wyzwania w swoich środowiskach i podejmować skuteczne działania na rzecz pamięci o polskich Żydach, wprowadzających trwałą zmianę na poziomie lokalnym. Realizacja ich projektów wymaga środków finansowych.


  • Poszerzaniu Sieci Forum Dialogu w Polsce i za granicą poprzez rekrutację nowych osób. Chcemy zapewnić możliwie dużą trwałość, skuteczność i zasięg działań podejmowanych na rzecz dialogu. Zapraszamy zarówno kolejnych aktywistów i aktywistki oddanych pracy upamiętniającej społeczności żydowskie, jak i darczyńców i darczyńczynie, którzy podzielając naszą misję, zdecydują się finansowo wspierać nasze cele.