Sierpc

Odbudowujemy więzi

Wizyta Heidi Urich

sierpień 2013

W niedzielę 25 sierpnia 2013 Prezes Jewish Genealogical Society of Greater Boston, Heidi Urich, której przodkowie mieszkali w Sierpcu, odwiedziła wraz z mężem Szkołę Dialogu w tej miejscowości.

Gości przywitali uczniowie, którzy brali udział w programie edukacyjnym Forum Dialogu jesienią 2012 roku oraz grono nauczycielskie. Wspólnej wycieczce śladami przedwojennych żydowskich mieszkańców Sierpca towarzyszyli dyrektor szkoły ks. Stanisław Zarosa SAC, Tomasz Krukowski z Pracowni Dokumentacji Dziejów Miasta Sierpca oraz nauczycielka historii Dorota Ossowska, która była opiekunką projektu Szkoła Dialogu.

Heidi Urich była wzruszona spotkaniem.

Powiedziała: „Grupa uczniów gimnazjum pokazała mi budynek, w którym dawniej znajdowała się żydowska biblioteka, dom w którym mieszkał miejscowy rabin oraz budynek po żydowskiej szkole. Zaprowadzili mnie również do miejsca, gdzie znajdowała się piękna drewniana synagoga zniszczona przez nazistów oraz dawne granice getta. Pod pomnikiem upamiętniającym ofiary Holokaustu, znajdującym się na żydowskim cmentarzu, młodzież zapaliła znicze, które przyniosła ze sobą. Zaimponował mi wysoki poziom przygotowanej wycieczki, jak również duma uczniów z możliwości zaprezentowania mi tego, co odkryli na temat historii swojego miasta. Wszystko to nie byłoby możliwe bez programu Szkoła Dialogu”.

Wizyta edukatorów Facing History and Ourselves

maj 2014

W maju 2014 Forum zorganizowało wizytę równocześnie w pięciu Szkołach Dialogu, położonych w Błoniu, Grójcu, Radzyminie, Sierpcu oraz Sokołowie Podlaskim, dla przedstawicieli amerykańskiej organizacji Facing History and Ourselves. W szkołach nasi trenerzy poprowadzili warsztaty integracyjne, uczniowie zaś oprowadzili swoich gości po miejscach związanych z dziedzictwem żydowskim ich miejscowości.