Sławatycze

Odbudowujemy więzi

Ponowne odwiedziny w Sławatyczach

październik 2012

W październiku 2012 roku Alan Metnick powrócił do Sławatycz aby ponownie spotkać się z już nie uczestnikami, a absolwentami Szkoły Dialogu. Powracając do uczniów Zespołu Szkół w Sławatyczach gość był szczególnie zainteresowany jak warsztaty i doświadczenie Szkoły Dialogu wpłynęły na młodzież. Był pod dużym wrażeniem sławatyckiej młodzieży oraz ich opiekunki, pani Jolanty Buczek, która pokazała mu eseje uczniów dotyczące trudnych wydarzeń z lokalnej historii.

Po spotkaniu powiedział: „Po wysłuchaniu uczniów było dla mnie jasnym, że ci młodzi ludzie rozumieją moralne implikacje, które wynikają z warsztatów organizowanych przez Forum Dialogu. Dobro, nie zło, jest przekazywane następnym pokoleniom. To dzieje się w Sławatyczach”.

Wizyta Alana Metnicka

wrzesień 2011

Alan Metnick, członek stowarzyszenia potomków Żydów sławatyckich, spotkał się z uczniami Zespołu Szkół w Sławatyczach we wrześniu 2011 roku w trakcie warsztatów Szkoły Dialogu prowadzonych w ich szkole. Pan Metnick był już wcześniej zaangażowany w upamiętnianie lokalnej historii żydowskiej, m.in. jako inicjator restauracji żydowskiego cmentarza w Sławatyczach w 2009 roku. Gość spotkał się z uczniami i opiekunami w szkole, po czym wszyscy uczestnicy spotkania wspólnie odwiedzili miejscowy kirkut. Dziadkowie pana Metnicka wyemigrowali do USA na przełomie wieku XIX i XX. Gość przyznał uczniom, iż żałuje, że nie pytał więcej swych przodków o ich życie w Sławatyczach.

Dla pana Metnicka, który od 2005 roku działa na rzecz upamiętniania historii sławatyckich Żydów, spotkanie lokalnej młodzieży zaangażowanej w poznawanie żydowskiej przeszłości było bardzo ważnym wydarzeniem. Jak powiedział po wizycie: „Mam nadzieję, że moja dzisiejsza obecność przyczyniła się w jakimś stopniu do świetnej pracy, którą tutaj prowadzicie. Poczyniłem pewne zobowiązania względem uczniów, których mam zamiar dotrzymać. To utrzyma mnie bardzo zaangażowanym w kwestie Polski i Sławatycz w przyszłości”.