• Co nowego

    w Forum Dialogu?

„Wspaniały pobyt w Izraelu ze wspaniałymi ludźmi. Było ekumenicznie i międzyreligijnie (…) Pomimo mojego ostatniego głębokiego kryzysu eklezjalnego poczułam się zanurzona w chrześcijaństwie. Nie opartym na dogmatach i klerykalizmie, ale na spotkaniu i doświadczeniu”, powiedziała jedna z uczestniczek programu Wspólne Dziedzictwo, organizowanego przez Forum Dialogu we współpracy z Jad Waszem. Program skierowany do liderek i liderów polskich społeczności chrześcijańskich ma na celu zapoznanie osób, które mają wpływ na kształtowanie religijnego dyskursu w Polsce, z historią i dziedzictwem polskich Żydów.

Podczas intensywnego, tygodniowego pobytu w Izraelu uczestnicy i uczestniczki wizyty spotykali się z ekspertami i ekspertkami Jad Waszem, aby rozmawiać o życiu żydowskim w przedwojennej Polsce, historii antysemityzmu i Zagładzie. Te spotkania przeradzały się w głębokie dyskusje na tematy historyczne, filozoficzne i teologiczne, które brały pod uwagę zarówno polską, jak i izraelską narrację o przeszłości.

Uczestnicy i uczestniczki mieli też okazję wysłuchać osobistych historii, takich jak ta profesora Yorama Diamanta, który opowiedział o dzieciństwie w czasach Zagłady i jak wpływie na późniejsze zaangażowanie w szerzenie wiedzy o tych tragicznych czasach. Taly Gazit, Tami Gutman i Sara Minash podzieliły się swoimi refleksjami na temat bycia częścią Drugiego Pokolenia. Ten bardzo osobisty wymiar rozmów pozwolił na konstruktywne skonfrontowanie obowiązujących w Polsce i Izraelu oficjalnych narracji na temat stosunków polsko-żydowskich. Doskonałym podsumowaniem tych niezwykle ważnych wątków był szabat w synagodze Kehillat Yedidya, podczas którego członkowie społeczności zaprosili uczestniczki i uczestników wizyty do wspólnego posiłku. W kameralnej, rodzinnej atmosferze mogli porozmawiać otwarcie na wiele tematów, także tych najbardziej bolesnych, a zarazem najważniejszych.

fot. M.Sokołowska