• Forum Dialogu

    Odbudowujemy więzi

Wizyta grupy z Milwaukee

wrzesień 2015

W piątek 4 września 2015 delegacja z Milwaukee Jewish Federation spotkała się z absolwentami Szkoły Dialogu z Liceum Ogólnokształcącego im. Jana Matejki w Wieliczce. W czasie warsztatów integracyjnych uczestniczki i uczestnicy mieli okazję nie tylko poznać swoje hobby ale porozmawiać również o bardziej fundamentalnych kwestiach dotyczących zmieniania świata na lepsze. Goście byli też bardzo ciekawi opinii polskiej młodzieży dotyczącej różnych kwestii społeczno-politycznych w Polsce i Europie.

Następnie udali się na wycieczkę w czasie której poznali lokalną żydowską historię oraz zobaczyli synagogi, domy oraz sklepy, które przed wojną należały do wieliczańskich Żydów. Wycieczka zakończyła się na cmentarzu, którym będzie opiekowała się społeczność LO im. J. Matejki w Wieliczce.