Wiskitki

Odbudowujemy więzi

Wizyta grupy z Australii

wrzesień 2014

We wrześniu 2014 roku grupa z Australii, w której znalazł się między innymi przedstawiciel parlamentu tego kraju, wzięła udział w intensywnym programie studyjnym na temat współczesnej Polski i relacji polsko-żydowskich przygotowanym przez Forum Dialogu. Ważnym momentem wizyty studyjnej do Polski było odwiedzenie Wiskitek, gdzie uczestnicy spotkali się z uczniami jednej ze szkół biorących udział w programie Szkoła Dialogu. Miejscowość została wybrana nieprzypadkowo – korzenie rodzinne posiadała w niej jedna z uczestniczek wizyty. „Inspirujący dowód na wartość jaką dają programy Forum – powiedziała później  – dzieciaki były wspaniałe, a nauczyciele bardzo zaangażowani”.