• Co nowego

    w Forum Dialogu?

George Elbaum, urodzony w Warszawie Ocalały z Holokaustu, autor „Bez wczoraj, bez jutra. Migawek z dzieciństwa w czasie Zagłady”, był gościem specjalnym Gali Szkoły Dialogu 2017. Przed zgromadzonymi na widowni gośćmi – 1200 uczniami i uczennicami Szkoły Dialogu, ich nauczycielkami i nauczycielami, przedstawicielami i przedstawicielkami samorządów oraz Przyjaciółkami i Przyjaciółmi Forum, sojusznikami i sojuszniczkami, a także licznymi reprezentantami i reprezentkami środowiska dziennikarskiego, artystycznego, politycznego i dyplomatycznego – wygłosił przejmujące przemówienie. Po Gali pojechał do Legionowa, Żyrardowa i Mińska Mazowieckiego, aby odbyć spotkania w miejscowych szkołach. Spotkania te  bardzo poruszyły publiczność i zainspirowały ożywioną dyskusję. We wszystkich trzech miejscowościach uczniowie i uczennice ustawiali się w kolejkach po autograf na swoim egzemplarzu książki. Wizyta George’a Elbauma w Polsce zakończyła się spotkaniem z pracownikami i pracowniczkami Forum Dialogu oraz zespołem trenerskim Szkoły Dialogu.

fot. D.Kawka, W.Dobrogojski, M.Usiekniewicz, M.Jensen, M.Piekarska