• Wizyty Studyjne

    Polska z bliska

Forum Dialogu od 2006 r. organizuje wizyty studyjne w Polsce dla liderów społeczności żydowskich z USA, Kanady, Australii, Wielkiej Brytanii i Izraela. Podczas tygodniowego pobytu uczestnicy poznają współczesną Polskę, niuanse relacji polsko-żydowskich oraz odradzającą się społeczność żydowską. Oprócz spotkań z ekspertami wizyty stwarzają okazję do nieformalnych spotkań z liderami opinii publicznej, młodzieżą ze Szkół Dialogu oraz Liderami Dialogu – lokalnymi aktywistami z mniejszych miejscowości.

Taki pobyt w Polsce otwiera oczy naszych gości na zupełnie nieznaną rzeczywistość i – jak sami najczęściej mówią – zmienia ich sposób patrzenia na Polskę. Uczestnicy wizyty spotykają ekspertów od spraw polsko-żydowskich, historii, transformacji, gospodarki – dziennikarzy, polityków, naukowców i biznesmenów. Z jednej strony poznają dokładnie przeszłość, a z drugiej dowiadują się o życiu współczesnej Polski i organizacjach zajmujących się rozwijaniem relacji polsko-żydowskich. Od przedstawicieli polskiej społeczności żydowskiej słyszą o odradzającym się w Polsce życiu żydowskim. Mają też szansę na nieformalne spotkania podczas kolacji w domach Przyjaciół Forum Dialogu. Obok tych spotkań najbardziej cenią sobie spotkania z młodzieżą i lokalnymi aktywistami, które są prawdziwym dowodem na to, że Polska zmienia się na wielu poziomach. Obraz Polski, który pokazujemy, jest szczery – bez upiększeń, ale też bez kreślenia go czarnymi barwami.

Pamiętamy o trudnych rodzinnych wspomnieniach, z którymi często przyjeżdżają nasi goście. Wizyta studyjna daje okazję to spojrzenia na historię własnej rodziny w szerszej perspektywie, konfrontacji z własnymi emocjami i przekonaniami. Nierzadko zachęca do powrotu z rodziną, pójścia śladem miejsc związanych z przodkami.

Wielu uczestników wizyt chce kontynuować proces poznawania Polski wraz z nami, o czym może świadczyć zorganizowany przez nas w Polsce w czerwcu 2015 r. reunion, który zgromadził uczestników sprzed prawie dziesięciu lat i takich, którzy byli w Polsce zaledwie pół roku wcześniej. Pobyt w Polsce dla większości uczestników wizyt jest początkiem odnowionej relacji z krajem przodków.

 Jeśli chcecie zobaczyć, co nowa Polska myśli, czuje i jak się zachowuje wobec swoich Żydów, przyjedźcie do Polski. Będziecie zaskoczeni i głęboko poruszeni.

Sam Lipski, dyrektor wykonawczy Pratt Foundation, Australia

fot. O.Kaczmarek, M.Usiekniewicz, M.Halaczek, Z.Radzik

Jechałam do Polski z bardzo cynicznym nastawieniem – fakt, że jako 5-latka zostałam «wyrzucona z Polski» w 1968 r., stał się podstawą mojej tożsamości. Jako 50-latka uznałam, że chce naprawić swoje stosunki z Polską, w czym ta podróż niezmiernie mi pomogła. Ujrzałam nową, wolna Polskę, zupełnie inną niż ta, którą zapamiętałam z dzieciństwa. Po tak głęboko emocjonalnych przeżyciach postanowiłam odzyskać swe polskie obywatelstwo. By uczcić 20 pokoleń żydowskich przodków mieszkających w Polsce, nasza rodzina zdecydowała się zorganizować bar micwę naszego najmłodszego syna w Polsce.

Eva Wisnik, Nowy Jork