• Co nowego

    w Forum Dialogu?

Forum Dialogu nieprzerwanie się rozwija. Wciąż rozbudowujemy programy, które prowadzimy już od nieraz wielu lat, ale startujemy też z nowymi inicjatywami. To dobry moment, by oddzielić zadania związane z codziennymi działaniami operacyjnymi od długoterminowego planowania kierunków rozwoju. Dlatego też na przestrzeni ostatnich dwóch miesięcy przeszliśmy serię znaczących zmian w sposobie naszej pracy i strukturze organizacji. Zuzanna Radzik, pełniąca do tej pory rolę członkini zarządu Forum Dialogu, zastąpiła Michała Bilewicza na stanowisku wiceprezesa zarządu naszej fundacji. Michał nadal będzie wspierał nasze działania, ale już w nowej roli: przewodniczącego tworzonej właśnie Rady Programowej, która skupiać będzie ekspertów zajmujących się naukowo tematami bliskimi Forum. Nowym członkiem zarządu został Jakub Petelewicz, który do tej pory pełnił w Forum funkcję dyrektora ds. edukacyjnych. Andrzej Folwarczny pozostaje prezesem fundacji i przewodniczy zarządowi.

Zarząd fundacji skupi się na planowaniu, budowaniu relacji wokół Forum oraz monitorowaniu postępów w realizacji naszej misji. Olga Kaczmarek, nowo mianowana dyrektorka fundacji, przejmuje odpowiedzialność za usprawnianie i nadzorowanie codziennych działań programowych, jak również reprezentowanie Forum Dialogu w Polsce i zagranicą oraz utrzymywanie relacji z naszymi partnerami. Jako dyrektorka fundacji Olga będzie mogła liczyć na wsparcie Moniki Halaczek, która objęła stanowisko zastępczyni dyrektorki fundacji. Monika będzie stała na czele dalszej profesjonalizacji naszych działań.