Białystok

Odbudowujemy więzi

Spotkanie z Markiem Halpernem i Michaelem Tobiasem

listopad 2013

W trakcie warsztatów Szkoły Dialogu uczniowie spotykają się z gościem – przedstawicielem władz, lokalnym aktywistą lub badaczem żydowskiej historii. Tym razem uczniowie Zespołu Szkół Technicznych i Ogólnokształcących z Oddziałami Integracyjnymi im. Stanisława Staszica w Białymstoku mieli w ramach swojego ostatniego warsztatu okazję do spotkania z trzema wyjątkowymi osobami.

14 listopada 2013 roku Białystok odwiedzili Mark Halpern i Michael Tobias z grupy genealogicznej Jewish Records Indexing – Poland. Pan Halpern, którego rodzinnym miastem jest właśnie Białystok, jest także założycielem BIALYgen – Bialystok Region Jewish Genealogy Group.

W spotkaniu wzięła również udział przedstawicielka białostockiej społeczności żydowskiej Łucja Lisowska, Prezes Stowarzyszenia Centrum Edukacji Obywatelskiej Polska-Izrael.

Po wzajemnym zapoznaniu uczestnicy spotkania rozmawiali o wrażeniach uczniów z udziału w programie Szkoła Dialogu. Goście odpowiadali też na pytania młodzieży dotyczące kultury i tradycji żydowskiej. Dzięki spotkaniu uczniowie biorący udział w Szkole Dialogu zobaczyli sens jaki ma ich praca nad projektem końcowym programu, który może pomóc w odbudowaniu relacji z potomkami białostockich Żydów żyjącymi dziś w różnych częściach świata.