Chęciny

Odbudowujemy więzi

Odwiedziny uczestników wizyty studyjnej

 wrzesień 2016

We wrześniu 2016 roku uczestnicy wizyty studyjnej ze Stanów Zjednoczonych mieli okazję spotkać się z uczniami Zespołu Szkół Ogólnokształcących w Chęcinach, uczestnikami Szkoły Dialogu 2016. Uczniowie i uczennice przybliżyli gościom żydowską historię swojego miasta, stanowiąc dowód na zaangażowanie lokalnej społeczności w opiekę nad pamięcią o żydowskich sąsiadach. Podczas wycieczki po Chęcinach dzielili się z gośćmi zebraną wiedzą, m.in. informacjami pozyskanymi od najstarszych członków swoich rodzin pamiętających przedwojenne czasy.

Na trasie znalazły się obiekty takie jak istniejące do dzisiaj budynki synagogi, mykwy, domu modlitwy, domu rabina, jatki, framugi z widocznymi wgłębieniami po mezuzach, a także położony poza miastem cmentarz.

Spotkanie z uczniami z Chęcin stanowiło jeden z najważniejszych elementów pobytu grupy w Polsce. Tak opisuje swoje doświadczenie jeden z gości, rabin Wayne Franklin:

„Ścieżka do starego cmentarza w Chęcinach już dawno zarosła. Alternatywna droga przywiodła nas na szczyt wysokiego wzgórza nieopodal starego zamku, który dominuje nad panoramą miasta. Jedyna droga do zachowanych nagrobków prowadziła przez strome zbocze, które nikt z naszej grupy nie śmiał nawet pokonywać samodzielnie. Zwinni i silni uczniowie odwiedzonej przez nas szkoły w Chęcinach pomagali nam zejść ze wzgórza, abyśmy mogli oddać hołd ludziom, którzy pochowani zostali pod tymi dawno zapomnianymi pomnikami. Pomogli nam też wdrapać się z powrotem na górę, gdzie następnie wyrecytowaliśmy modlitwę żałobną za naszych żydowskich krewnych, których nikt z nas nie znał osobiście.
Nasza wizyta na cmentarzu ukoronowała ten niezwykły dzień w towarzystwie wspaniałych młodych ludzi, których rodzinne miasto było kiedyś domem dla tętniącej życiem społeczności żydowskiej. Uczniowie oprowadzili nas po swoim mieście, pokazując miejsca, gdzie kiedyś kwitło życie żydowskie. Na rynku znajdował się warsztat garbarski. We framudze drzwi dobrze widać otwór, gdzie kiedyś umieszczona była mezuza z pergaminem.”

„Pokazali nam publiczną pompę, która znajduje się naprzeciwko opuszczonej mykwy, w której kiedyś obmywali się miejscowi Żydzi. Pokazali nam starą synagogę, która dzisiaj popada w ruinę. Dwupiętrowy budynek przez lata służył jako teatr i miejsce spotkań. Burmistrz miasta przeznaczył fundusze na odnowienie budynku i utworzenie w nim muzeum opowiadającego historię społeczności żydowskiej, która istniała onegdaj w Chęcinach. Tak jak my musieliśmy zmierzyć się ze stromym podejściem, aby zejść w dół do cmentarza i z powrotem, tak i młodzież z Chęcin stanęła przed wyzwaniem, kiedy edukatorzy Forum przekazali im wiedzę o Żydach, którzy kiedyś mieszkali w ich mieście. O Żydach, którzy odeszli, młodym ludziom z Chęcin przypomina dzisiaj wiele miejsc na terenie miasta oraz ustronny cmentarz. Ta młodzież gotowa jest do dzielenia się swoim szacunkiem dla żydowskiej społeczności, włączając się w kształtowanie Polski, która budując swoją przyszłość, dba o dziedzictwo swojej żydowskiej przeszłości.”

Spotkanie z uczestnikami wizyty studyjnej z USA

listopad 2010

Jednym z elementów wizyty studyjnej liderów społeczności żydowskich z USA w listopadzie 2010 roku było spotkanie z uczestnikami Szkoły Dialogu. Było to pierwsze tego typu spotkanie zorganizowane przez Forum Dialogu. Uczestnicy wizyty odwiedzili 18 listopada  Zespół Szkół nr 2 w Chęcinach, gdzie spotkali się z uczniami, dyrektorem placówki, burmistrzem Chęcin oraz starostą kieleckim. Dla uczniów był to trzeci warsztat Szkoły Dialogu i wyjątkowa okazja do dowiedzenia się więcej na temat współczesnego życia żydowskiego w diasporze.

Po zapoznaniu się w szkole zagraniczni goście wraz z uczniami  wybrali się na wspólny spacer śladami chęcińskich Żydów. Uczestnicy wizyty zwiedzili także dawną synagogę, która obecnie jest nieużytkowana. Po powrocie z Polski liderzy podkreślali jak ważne było dla nich zobaczenie programu Szkoła Dialogu w działaniu oraz osobisty kontakt z uczniami z Chęcin.