Chęciny

Odbudowujemy więzi

Spotkanie z uczestnikami wizyty studyjnej z USA

listopad 2010

Jednym z elementów wizyty studyjnej liderów społeczności żydowskich z USA w listopadzie 2010 roku było spotkanie z uczestnikami Szkoły Dialogu. Było to pierwsze tego typu spotkanie zorganizowane przez Forum Dialogu. Uczestnicy wizyty odwiedzili 18 listopada  Zespół Szkół nr 2 w Chęcinach, gdzie spotkali się z uczniami, dyrektorem placówki, burmistrzem Chęcin oraz starostą kieleckim. Dla uczniów był to trzeci warsztat Szkoły Dialogu i wyjątkowa okazja do dowiedzenia się więcej na temat współczesnego życia żydowskiego w diasporze.

Po zapoznaniu się w szkole zagraniczni goście wraz z uczniami  wybrali się na wspólny spacer śladami chęcińskich Żydów. Uczestnicy wizyty zwiedzili także dawną synagogę, która obecnie jest nieużytkowana. Po powrocie z Polski liderzy podkreślali jak ważne było dla nich zobaczenie programu Szkoła Dialogu w działaniu oraz osobisty kontakt z uczniami z Chęcin.