Głowno

Odbudowujemy więzi

Wizyta rodziny Pratt

lipiec 2012

Możliwość spotkania z potomkami żydowskich mieszkańców swojej miejscowości była wyjątkowym przeżyciem dla uczniów z Zespołu Szkół Licealno-Gimnazjalnych w Głownie, którzy wiosną 2012 wzięli udział w programie Szkoła Dialogu. Uczniowie w lipcu gościli w swojej szkole rodzinę Pratt z Australii i oprowadzili ich po miejscach związanych z żydowską historią ich miasteczka, włączając budynek, który najprawdopodobniej był domem ich przodków. Dla większości uczniów był to pierwszy kontakt z przedstawicielami społeczności żydowskiej, zaś zaproszeni goście byli pod ogromnym wrażeniem wiedzy oraz zaangażowania młodych ludzi w upamiętnianie przedwojennej historii miejscowych Żydów.