Krzepice

Odbudowujemy więzi

Wizyta studyjna nauczycieli z Milwaukee

listopad 2015

Uczestniczący jesienią 2015 roku w wizycie studyjnej zorganizowanej przez Forum Dialogu nauczyciele z Milwaukee w USA spotkali się z uczniami Zespołu Szkół w Krzepicach – absolwentami programu Szkoła Dialogu. Spotkanie rozpoczęły warsztaty, podczas których uczestnicy rozmawiali ze sobą na temat realizowanego przez młodzież projektu oraz ich zainteresowań i planów. Po czasie spędzonym na wzajemnym poznaniu się absolwenci Szkoły Dialogu wcielili się w rolę przewodników i oprowadzili gości śladami dawnej żydowskiej społeczności Krzepic.

W ramach spaceru, który młodzież przygotowała w trakcie Szkoły Dialogu, przewodnicy-uczniowie pokazali gościom m.in. miejsce nieistniejącej synagogi, ruiny synagogi nad Liswartą, tablicę upamiętniającą ofiary Zagłady oraz zabytkowy żydowski cmentarz. Tam uczestnicy spaceru wysłuchali modlitwy „Awinu Malkejnu” w wykonaniu jednej z uczennic.

Więcej o wrażeniach z Polski można przeczytać we wspomnieniach uczestniczki wizyty Sary Minash z tamtego dnia (poniżej).

Sara Minash wspomina spotkanie w Krzepicach:

„Szarym porankiem wyruszyliśmy z Warszawy do miejscowości Krzepice, gdzie, jak nam powiedziano, uczniowie pod okiem edukatorów Forum uczyli się o żydowskiej społeczności miasteczka, która żyła tam jeszcze przed wojną.

Kiedy wchodziłam do budynku [szkoły w Krzepicach], po mojej twarzy niespodziewanie zaczęły płynąć łzy. Może to przez normalność, jaka tam panowała, zwykły szkolny dzień. Nie ma tu jednak moich kuzynów, którzy w mojej pamięci już na zawsze pozostaną młodzi.

Niedługo później wraz z grupą młodzieży podążaliśmy śladami żydowskiej społeczności Krzepic. Niezwykle wzruszyła mnie dogłębna wiedza uczniów i ich powaga. Moje łzy świadczyły o serdeczności i nadziei na lepsze jutro. Dotarliśmy przed ruiny synagogi w Krzepicach, gdzie młoda dziewczyna perfekcyjnie zaśpiewała po hebrajsku modlitwę na Jom Kipur, Avinu Malkeinu. „Avinu Malkeinu [Nasz Ojcze, Nasz Królu] zgrzeszyliśmy przeciw Tobie”… Płakał każdy z nas. Ile pracy trzeba włożyć w naukę, aby dokonywać takich wyborów i jaki będzie to miało wpływ na nas wszystkich i na mnie.

W drodze na cmentarz żydowski nasza grupa z Milwaukee zebrała trochę kamieni… Niepotrzebnie. Kiedy bowiem dotarliśmy do cmentarza, uczniowie rozdali nam kamienie, które dla nas przygotowali. Podziękowałam uczniom i Forum za ich pracę w imieniu swoim, mojej rodziny, która przeżyła, tych którzy nie przeżyli oraz w imieniu tych ludzi, którzy są na tym cmentarzu pochowani i ich rodzin, którzy zapewne nie przeżyli. Żywię nadzieję, że po tym, czego ta młodzież się nauczyła i co zrobiła, nigdy nie stanie się obojętna na cierpienie innych.

Mój ojciec urodził się i mieszkał w Krakowie, gdzie należał do młodzieżowego ruchu Gordonia. Liderem tego ruchu był A. D. Gordon, który kiedyś powiedział „Światło nie będzie triumfować nad ciemnością jeżeli nie zdamy sobie sprawy z tej prostej prawdy: zamiast walczyć z ciemnością, musimy rozpraszać światło i czynić je mocniejszym.”

To właśnie w działaniach Forum Dialogu widzę pracę nad szerzeniem światła wiedzy, które jako jedyne może wpłynąć na dokonywanie zmian. Forum dało mi promień światła w ciemności, z jaką rozpoczęłam tę podróż. DZIĘKUJĘ!”