Opoczno

Odbudowujemy więzi

Wizyta studyjna z USA, Kanady i Wielkiej Brytanii

listopad 2015

Uczestnicy wizyty studyjnej z USA, Kanady i Wielkiej Brytanii odwiedzili Opoczno w listopadzie 2015 r. Spotkali się tam z uczniami liceum, którzy brali udział w prowadzonym przez Forum programie Szkoły Dialogu. Po krótkim zapoznaniu się, uczniowie zabrali naszą grupę na wycieczkę śladami żydowskich mieszkańców miasta.

Jedna z uczestniczek spotkania, Susan Wolf Turnbull, przesłała potem uczniom list z podziękowaniem: „Chciałabym podziękować Wam za wspaniałe przyjęcie podczas zorganizowanej przez Forum Dialogu wizyty w Opocznie. Możliwość zobaczenia Waszego miasta przez pryzmat Waszych opisów żydowskich miejsc, które już nie istnieją, była wspaniałym doświadczeniem.

Przez stulecia nasze rodziny żyły obok siebie w całej Polsce. Dziś Wasza praca i Wasza wiedza o dziejach społeczności żydowskiej kontynuuje ten historyczny związek. Głęboko wierzymy, że dzielenie się tą wiedzą z Waszymi przyjaciółmi i rodzinami pomaga walczyć ze stereotypami i mitami na temat Żydów…

Wszystkiego dobrego. Mierzcie wysoko, i nigdy nie przestawajcie się uczyć!”.