Pruszków

Odbudowujemy więzi

Wizyta grupy Facing History and Ourselves

lipiec 2014

Latem 2014 roku wizytę studyjną do Polski odbyli amerykańscy edukatorzy związani z Facing History and Ourselves – międzynarodową organizacją zrzeszającą nauczycieli w celu zwalczania rasizmu, antysemityzmu i uprzedzeń oraz promocji wychowania w duchu demokracji. 31 lipca grupa odwiedziła uczniów Gimnazjum nr 4 im. Jana Pawła II w Pruszkowie – uczestników Szkoły Dialogu 2014.

Uczestnicy wizyty powitani zostali w szkole przez dyrekcję i prezydenta miasta, a w spotkaniu z uczniami brał udział także pan Marian Skwara, autor książek o historii Pruszkowa i jego żydowskich mieszkańcach. Po integracyjnych warsztatach, w czasie których goście i uczniowie znajdowali wspólne im cechy, młodzież wcieliła się w rolę przewodników po swoim mieście i zabrała grupę edukatorów na spacer po żydowskim Pruszkowie.

Wycieczka, którą gimnazjaliści przygotowali w ramach wiosennej Szkoły Dialogu, prowadziła śladami przedwojennego żydowskiego życia w mieście, a także wydarzeń z czasów wojny. W każdym z opisywanych miejsc dwóch uczniów przedstawiało jego historię, co uzupełniał swoimi opowieściami pan Skwara. Ostatnim odwiedzonym miejscem był żydowski cmentarz. Tam grupa spotkała społecznego opiekuna kirkutu, pana Eugeniusza Kutenia, który zaprosił gości do powrotu do Pruszkowa i zapewnił o swej gotowości do ich przyjęcia w przyszłości.

Po zakończeniu wizyty studyjnej uczestnicy przyznali, że spotkanie z uczniami z Pruszkowa było jednym z najlepszych elementów ich pobytu w Polsce. Słowami jednej z uczestniczek: „spotkanie z polskimi uczniami i zobaczenie miasta ich oczami było otwierającym oczy i wzmacniającym doświadczeniem, moim ulubionym z całej wizyty”. Spotkanie to podsumować można fragmentem artykułu na temat wizyty z bloga Facing History and Ourselves – „być może tym, co ważniejsze nie jest przeszłość, którą uczniowie odkrywają teraz, ale to, co z tego doświadczenia wezmą ze sobą w przyszłość”.