Pruszków

Gimnazjum im. Jana Pawła II

Jak stwierdziła jedna z uczennic z pruszkowskiego gimnazjum, warsztaty Szkoły Dialogu były „najlepszą szkołą samodzielności”. Poznając historię pruszkowskich Żydów, uczniowie dowiedzieli się wielu rzeczy na temat swojego miasta.

Zaczątkiem współczesnego Pruszkowa była mała wieś Pruszkowo (najdawniejszy zapis z 1415 r. Proskowo) lub Prószków. Miasto nabrało znaczenia w XIX w., kiedy zlokalizowano tu pierwszą stację kolei warszawsko-wiedeńskiej. Wtedy to do Pruszkowa zaczęli napływać nowi mieszkańcy, a wśród nich spora grupa osadników żydowskich. Przed wojną Żydzi stanowili około 6 proc. ludności Pruszkowa. Zamieszkiwali historyczny środek miasta – ulice Kościuszki, Prusa i Kraszewskiego.

W Pruszkowie istniała szkoła żydowska, drewniana synagoga, mykwa i cmentarz. Działały także kluby i różne społeczne organizacje żydowskie, a ortodoksyjni Żydzi stanowili tam mocną i zwartą grupę. Po wybuchu wojny Niemcy utworzyli w  mieście getto. Podczas okupacji Żydzi wykonywali przymusowe prace w Zakładach Napraw Taborów Kolejowych i w innych fabrykach. Po zamknięciu getta w 1941 r. mieszkańcy zostali w większości wysłani do getta warszawskiego. Większość budynków w Pruszkowie została zburzona lub przebudowana. Z najważniejszych obiektów pozostał dziś kirkut oraz posadzka po mykwie, jak również kilka budynków mieszkalnych i zakładów należących niegdyś do żydowskich rodzin.

fot. M.Mitzner, W.Romanik

Uczniowie pruszkowskiego gimnazjum bardzo chętnie przyswajali wiedzę przekazywaną na warsztatach Szkoły Dialogu. Dowiedzieli się, czym  są mykwa, jatki, cheder. Oglądali film z przedwojennego sztetla, rysowali mapę przedwojennego miasteczka, spotkali się z dyrektorem Biblioteki Publicznej p. Grzegorzem Zegadło. Po zajęciach samodzielnie wyszukiwali potrzebne informacje w archiwach, rozmawiali ze starszymi członkami rodzin. Podczas zajęć  bardzo się zintegrowali, nauczyli się wzajemnej komunikacji, przekazywania  opinii zwrotnej i budowania ekipy projektowej. Ostatecznie postanowili zorganizować wycieczkę „Śladami pruszkowskich Żydów”. Gimnazjaliści sami ustalili punkty na trasie wycieczki, a także wymyślili wiele innowacyjnych elementów spaceru, jak gry edukacyjne, rebusy czy układanie fotografii z rozsypanki. W ramach przygotowań do wycieczki  samodzielnie  posprzątali teren dawnej mykwy. Przeprowadzili również sondę uliczną wśród starszych mieszkańców miasta oraz wywiad porównawczy ze swoimi rówieśnikami – przed i po wycieczce – na temat ich wiedzy o kulturze i historii Żydów. Swoje działania udokumentowali za pomocą fotografii i nagrania wideo, które zostało później zmontowane jako pamiątkowy film.

W wycieczkach – zorganizowano aż dwie edycje wydarzenia – wzięli udział uczniowie kilku klas gimnazjum oraz ich nauczyciele. Na trasie wycieczki znalazły się takie miejsca, jak teren dawnej gminy – miejsce po synagodze i mykwie, budynek żydowskiej biblioteki i jesziwy, siedziba żandarmerii okupacyjnej, czyli tzw. Dom pod Bocianem, teren getta i cmentarz żydowski. Uczniowie płynnie i dynamicznie opowiadali o żydowskiej społeczności przedwojennego Pruszkowa i o współczesnym państwie Izrael. Dla większości uczestników spaceru usłyszane informacje były zupełną nowością. Grupy uczniów opowiadały o realiach szkolnictwa żydowskiego oraz zasadach kuchni koszernej, czemu towarzyszyła degustacja tradycyjnych potraw – macy i ciasta z bakaliami. Poruszono też trudne kwestie istniejącego już od czasów starożytnych antysemityzmu, a na cmentarzu opowiadano o symbolach na zachowanych macewach.

Uczestnicy spaceru bardzo żywo reagowali na odbierane treści i wyrażali zainteresowanie kolejnymi tego typu przedsięwzięciami. „Chętnie powtórzyłabym taką przygodę” – powiedziała jedna z uczestniczek spaceru.

Udział w Szkole Dialogu to niesamowita przygoda. Nie dość, że sami dowiadujemy się rzeczy, które nas naprawdę interesują (bądź co bądź jest to historia naszego miasta, a nie Konstantynopola z czasów średniowiecza), to możemy się nimi podzielić z innymi. Musimy sami wszystko odszukać, co daje nam ogromną radość i satysfakcję.

Marta, uczestniczka warsztatów

Najdziwniejsze jest to, że dopiero niedawno uświadomiłam sobie jak nieprawdziwe i mylące mogą być stereotypy.

Uczestniczka warsztatów

Jest wspaniale, poznajemy nowych ludzi, zadajemy im pytania, wychodzimy z własnymi inicjatywami. To najlepsza szkoła samodzielności.

Marta, uczestniczka warsztatów

fot. M.Mitzner, W.Romanik

Pruszków

Szkoła:
Gimnazjum im. Jana Pawła II
Uczniowie:
klasa I
Nauczycielka:
Maria Stawska
Ekspert:
Grzegorz Zegadło
Trenerzy:
Marcin Mitzner, Weronika Romanik

Więcej informacji o Pruszkowie znajdziesz na stronie Wirtualny Sztetl:

Darczyńcy

Dziękujemy Conference on Jewish Material Claims Against Germany (Claims Conference) za wsparcie programu edukacyjnego Szkoła Dialogu. Poprzez restytucję mienia ofiar Holokaustu, Claims Conference wspiera organizacje na całym świecie w działaniach edukacyjnych na temat Holokaustu oraz na rzecz zachowania pamięci o ofiarach Zagłady.

logo 2

Projekt zrealizowany dzięki wsparciu The Pratt Foundation.

prattfound_logo125px

Dziękujemy Friends of the Forum za wsparcie programu edukacyjnego Szkoła Dialogu.

FOF właściwe