• Spotkania

    Odbudowujemy więzi

Spotkanie z grupą wizyty studyjnej

wrzesień 2015

Jesienią 2015 roku na zorganizowanej przez Forum Dialogu wizycie studyjnej goście z Izraela poznawali historię i współczesność polsko-żydowskich relacji. W jej trakcie odwiedzili Radoszyce, gdzie o lokalnej pamięci o żydowskiej społeczności opowiadała lokalna Liderka Dialogu Barbara Tkacz, która jako nauczycielka Gimnazjum nr 1 im. Kazimierza Wielkiego opiekuje się także wieloletnią już kontynuacją działań w ramach programu Szkoła Dialogu.