• Co nowego

    w Forum Dialogu?

Zapoczątkowany w grudniu 2019 roku cykl seminariów dla nauczycieli i nauczycielek oparty został na wątkach z filmu Kto napisze naszą historię, który opowiada niezwykłą historię Archiwum Ringelbluma – Podziemnego Archiwum Getta Warszawskiego. Idee konspiracyjnej grupy Oneg Szabat przełożyliśmy na konkretne narzędzia edukacyjne. Oddolnie pisana historia, nadająca podmiotowość zwykłym ludziom i ukazująca różnorodność ich losów była perspektywą, z której przyglądaliśmy się przedwojennej społeczności żydowskiej.

Na cykl złożyło się 7 seminariów, które odbyły się kolejno w województwach:

  • lubelskim
  • świętokrzyskim
  • podlaskim
  • łódzkim
  • wielkopolskim
  • kujawsko-pomorskim i pomorskim
  • podkarpackim i małopolskim

Każde z seminariów skupione było na historii konkretnego regionu, a w prowadzeniu wspierali nas doświadczeni aktywiści i nauczyciele z sieci Liderów Dialogu: Marek Kołcon, Mirosław Skrzypczyk, Mariusz Sokołowski, Anita Rucioch-Gołek, Jakub Niewiński i Edyta Danielska. Seminaria były wyjątkową okazją do sieciowania lokalnego środowiska nauczycielskiego, eksplorowania materiałów z Archiwum dotyczących regionalnej historii i wyposażenia w odpowiednie narzędzia edukacyjne nauczycieli zainteresowanych pracą z dziedzictwem żydowskim.

Pierwsze dwa seminaria udało nam się zorganizować stacjonarnie, korzystając z uprzejmości zaprzyjaźnionych instytucji, Bramy Grodzkiej i Stowarzyszenia Jana Karskiego. Pozostałe z powodu pandemii odbyły się online. Choć nie mieliśmy możliwości spotkać się twarzą w twarz, to dzięki tej formule każdy z uczestników miał szansę w większym zakresie indywidualnie zgłębić narzędzia poszukiwania materiałów w Archiwum Ringelbluma w Centralnej Bibliotece Judaistycznej prowadzonej przez ŻiH i w innych archiwach udostępniających swoje zbiory online. Mimo bardzo wymagającego okresu pandemicznego w szkole, w seminariach wzięło udział aż 171 nauczycieli i nauczycielek, co pokazało nam, że wielu nauczycieli poszukuje inspiracji i narzędzi do poszerzania swoich kompetencji w zakresie edukacji o historii polsko-żydowskiej. Życzymy wszystkim uczestnikom powodzenia w dalszym poznawaniu lokalnej historii żydowskiej razem z uczniami!

Scenariusze lekcji są dostępne do pobrania na stronie Szkoły Dialogu.

Działania edukacyjne towarzyszące filmowi Kto napisze naszą historię odbyły się dzięki wsparciu Al And Gayle Berg Family Foundation.