• Kto napisze naszą historię

    Materiały edukacyjne do filmu

Oddajemy w Państwa ręce scenariusze lekcji zainspirowane filmem Kto napisze naszą historię w reżyserii Roberty Grossman. To fabularyzowany dokument o Podziemnym Archiwum Getta Warszawskiego – wyjątkowym przedsięwzięciu, które w 1940 roku wraz ze współpracownikami zainicjował Emanuel Ringelblum. Archiwum to unikatowy zbiór dokumentów, jedno z najważniejszych świadectw o zagładzie polskich Żydów. Zostało wpisane na listę UNESCO „Pamięć Świata” jako zabytek światowego dziedzictwa.

Zapraszamy do zapoznania się ze wstępem, przybliżającym twórców i historię powstania Archiwum Ringelbluma, który przygotował Dział Edukacji Żydowskiego Instytutu Historycznego. W dalszej części broszury zamieszczonych zostało pięć scenariuszy lekcji przygotowanych przez doświadczonych edukatorów, przy wsparciu historyków i metodyków. Materiały te powstały z myślą o uczniach szkoły ponadpodstawowej i są punktem wyjścia do realizacji zagadnień zawartych w podstawach programowych języka polskiego, historii, wiedzy o społeczeństwie, etyki oraz lekcji wychowawczych.

Dla Emanuela Ringelbluma oraz jego współpracowników niezwykle ważne było wszechstronne i skrupulatne dokumentowanie dramatu życia w getcie. Chcieliśmy w największym stopniu oddać głos twórcom Archiwum oraz autorom zebranych przez nich relacji. Dlatego też w scenariuszach posłużyliśmy się materiałami pochodzącymi z samego Archiwum, które jest przechowywane i zabezpieczane w Żydowskim Instytucie Historycznym w Warszawie, a należy do Stowarzyszenia Żydowski Instytut Historyczny w Polsce. Jesteśmy przekonani, że bogactwo materiałów zgromadzonych w Archiwum Ringelbluma posłuży jako użyteczne narzędzie edukacyjne do lepszego zrozumienia losów polskich Żydów w czasie II wojny światowej.

Film w kinach od 27 stycznia. Istnieje możliwość zorganizowania pokazów specjalnych dla grup szkolnych. W sprawie rezerwacji prosimy o kontakt z kinem w Państwa mieście. W przypadku jakichkolwiek problemów z organizacją seansu prosimy o kontakt z dystrybutorem.

Cezary Kruszewski: cezary.kruszewski@next-film.pl
Bartłomiej Bilski: bartek.bilski@next-film.pl

Działania edukacyjne wokół filmu Kto napisze naszą historię są możliwe dzięki wsparciu Al and Gayle Berg Family Foundation.

Materiały do filmu

Fotografie z planu filmowego: Anna Włoch