• Liderzy Dialogu

    Wspólnota w działaniu

Liderzy Dialogu

Program Liderzy Dialogu skierowany jest do lokalnych aktywistów zaangażowanych w dialog polsko-żydowski, walkę z antysemityzmem, edukację w dziedzinie historii i kultury żydowskiej oraz zajmujących się ochroną dziedzictwa żydowskiego w swoich miejscowościach. Forum Dialogu tworzy dla nich przestrzeń wymiany doświadczeń oraz poszerzania wiedzy i umiejętności.

“Seminarium dało mi siłę i poczucie, że warto kontynuować pracę na tym polu. Jestem bogatsza o wiele nowych pomysłów, ten czas był dla mnie jak zastrzyk energii!”

Teresa Jabłońska, nauczycielka, Września

Instytucje wspierające

The David and Anna Dlugie Kliger Scholarship Fund
Ledor Wador
Ambasada USA
Dutch
Pratt
Claims
FoF