• Liderzy Dialogu

    Wspólnota w działaniu

Liderzy Dialogu

Program Liderzy Dialogu skierowany jest do lokalnych aktywistów zaangażowanych w dialog polsko-żydowski, walkę z antysemityzmem, edukację w dziedzinie historii i kultury żydowskiej oraz zajmujących się ochroną dziedzictwa żydowskiego w swoich miejscowościach. Forum Dialogu tworzy dla nich przestrzeń wymiany doświadczeń oraz poszerzania wiedzy i umiejętności.

“Seminarium dało mi siłę i poczucie, że warto kontynuować pracę na tym polu. Jestem bogatsza o wiele nowych pomysłów, ten czas był dla mnie jak zastrzyk energii!”

Teresa Jabłońska, nauczycielka, Września

Instytucje wspierające

Ledor Wador
Ambasada USA
Dutch
Pratt
Claims
FoF