• Liderzy Dialogu

    Wspólnota w działaniu

Zapoczątkowany w 2013 r. projekt Liderzy Dialogu skierowany jest do lokalnych aktywistów zaangażowanych w dialog polsko-żydowski, walkę z antysemityzmem, edukację w dziedzinie historii i kultury żydowskiej oraz zajmujących się ochroną dziedzictwa żydowskiego w swoich miejscowościach. Forum Dialogu tworzy dla nich przestrzeń wymiany doświadczeń oraz poszerzania wiedzy i umiejętności.

fot. Z. Radzik

Najciekawsza była dla mnie możliwość spotkania ludzi z całej Polski. Ludzi z różnych środowisk, działających na różnych obszarach, mających różnorakie doświadczenia, z którymi jednak łączy mnie ta sama pasja. To wspaniałe móc ich poznać i zobaczyć, że mamy podobne problemy. Choć każdy z nas boryka się z czymś innym, wszyscy zmierzamy w tym samym kierunku.

– Piotr Jakoweńko, Fundacja Brama Cukermana, Będzin

Tworzenie społeczności
Praca Forum poza dużymi ośrodkami pozwoliła nam poznać wiele bardzo zaangażowanych osób. Często takie osoby są samotne w swoich działaniach, borykają się z różnymi trudnościami, potrzebują wsparcia, ale nie wiedzą, gdzie go szukać. Jednocześnie przez lata pracy w swoich miejscowościach zdobyły bezcenne doświadczenie, którym mogą dzielić się ze sobą nawzajem, jak również z ekspertami oderwanymi od tego, co dzieje się w terenie. Postanowiliśmy stworzyć platformę dla spotkań, wymiany doświadczeń, ale też dialogu ekspertów i aktywistów. Powiększając się, grupa Liderów Dialogu tworzy społeczność, która może być źródłem wsparcia, miejscem poszukiwania partnerów, forum wymiany najlepszych praktyk.


Spotkania
Kluczowa dla budowy tej społeczności jest możliwość osobistego spotkania. W ramach programu Liderzy Dialogu doroczna wiosenna konferencja ogólnopolska gromadzi wszystkich Liderów Dialogu i pozwala na integrację, spotkania z ekspertami, ale też prezentację własnych osiągnięć. Z kolei odbywająca się od 2015 r. każdej jesieni lokalna konferencja daje okazję do zorganizowania studyjnej wizyty i przyjrzenia się pracy liderów w ich miejscowościach, tam gdzie mieszkają i działają. Projekt Liderzy Dialogu jest programem o długofalowym działaniu – wspólnotą ludzi budujących dialog.

fot. M. Śmiarowski, Z.Radzik

Instytucje wspierające i partnerzy

The David and Anna Dlugie Kliger Scholarship Fund
Ledor Wador
Ambasada USA
Dutch
Pratt
Claims
FoF