• Liderzy Dialogu

    Wspólnota w działaniu

Liderzy Dialogu

Koordynatorka projektu
Jagoda Szkarłat
jagoda.szkarlat@dialog.org.pl

00-325 Warszawa
ul. Krakowskie Przedmieście 6

Sekretariat:
tel. 48 662 568 972
forum@dialog.org.pl
www.dialog.org.pl