• Liderzy Dialogu

    Wspólnota w działaniu

Liderzy Dialogu

Koordynatorka projektu
Jagoda Szkarłat
jagoda.szkarlat@dialog.org.pl
+48 22 551 50 25

00-325 Warszawa
ul. Krakowskie Przedmieście 6

Sekretariat:
tel. 48 22 551 50 10; 48 22 551 50 20
fax. 48 22 378 45 27
forum@dialog.org.pl
www.dialog.org.pl