• Liderzy Dialogu

    Wspólnota w działaniu

fot. Z. Radzik

Konferencje Liderów Dialogu

W ramach programu organizowana jest coroczna konferencja, podczas której lokalni aktywiści zaangażowani w dialog polsko-żydowski biorą udział w spotkaniach z ekspertami z zakresu tematyki polsko-żydowskiej i w warsztatach praktycznych umiejętności z zakresu realizacji projektów. W 2015 r. formuła programu została poszerzona o organizowaną na jesieni lokalną konferencję dającą okazję studyjnej wizyty i przyjrzenia się pracy Liderów Dialogu w miejscowościach, gdzie liderzy mieszkają i działają.

Konferencje ogólnopolskie

Konferencje lokalne